Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ Ruimen-graven-op-begraafplaats-IJsselstein

Nieuwsbericht

Ruimen graven op begraafplaats IJsselstein
 - 18-10-2016
Wanneer start het ruimen van eigen (koop)graven op onze begraafplaatsen?

Vanaf maandag 3 oktober 2016 vinden de werkzaamheden plaats voor het ruimen van eigen (koop)graven aan de begraafplaats Hoge Akker waarvan de termijn van uitgifte is verstreken. Begin 2017 vinden deze werkzaamheden vervolgens plaats aan begraafplaats Eiteren.

Rechthebbenden waarvan de namen en adressen bekend zijn, hebben hierover een schrijven ontvangen. Op de graven waarvan de nabestaanden niet bekend zijn, staan inmiddels minimaal 1 jaar, bordjes met de mededeling dat de gemeente voornemens is dit graf te ruimen en verzoeken nabestaanden/rechthebbenden contact met de gemeente op te nemen.

In de bijlage treft u een lijst en een overzichtstekening met de te ruimen grafnummers aan.

Contact opnemen
Rechthebbenden waarmee de gemeente nog geen contact heeft gehad, wordt dringend verzocht alsnog contact op te nemen, via tel. 14 030 of via e-mail adres info.bpa@ijsselstein.nl

Ruimwerkzaamheden Hoge Akker
Tijdens het ruimen van de graven wordt telkens een grafkamer/gedeelte van de begraafplaats afgezet met doeken. Bij het ruimen wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de handleiding opgraven en ruimen van de landelijke organisatie van begraafplaatsen, die opgesteld is om een respectvolle ruiming te realiseren. Graven worden machinaal geruimd.

Het opgraven van overledenen en en het ruimen van graven kan emotioneel zwaar belastend zijn voor personen die een familie- en of andere nauwe band met de overledene hebben.
Het is dan ook niet toegestaan bij een ruiming aanwezig te zijn en/of te kijken. Dit betekent dat tijdens de ruimwerkzaamheden de grafkamer niet toegankelijk is. Dus ook niet voor nabestaanden die het graf van een dierbare in deze grafkamer willen bezoeken dat niet geruimd wordt. Deze overlast is helaas onvermijdelijk. De planning voor het afzetten van de grafkamers publiceren wij op deze website en het informatiebord op de begraafplaats.

Waar gaan de stoffelijke resten naar toe?
De stoffelijke resten worden naar een verzamelgraf overgebracht. Dit verzamelgraf bevindt zich op de begraafplaats, is toegankelijk voor bezoekers maar hier zijn geen herdenkingsmogelijkheden.

Wat wordt er nog aangetroffen in het graf?
We gaan uit van zoveel mogelijk schone botten. Het kan zijn dat er synthetische kleding aanwezig is. Maar er kan ook, door broze botten als gevolg door medicatie of ziekten, niets meer aanwezig zijn.

Kan ik in het bezit komen van persoonlijke spullen?
Nee, persoonlijke spullen zoals die zijn mee begraven worden bijgevoegd bij de overblijfselen. Men kan na de ruiming van een graf geen aanspraak maken op voorwerpen zoals een bril of trouwring. Wie iemand laat begraven (of cremeren) doet afstand van die voorwerpen.

Wat gebeurt er met het gedenkteken van het oude graf?
Het gedenkteken wordt vernietigd, de rechthebbende heeft de gelegenheid gehad het gedenkteken op te halen.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op de eenheid Administratie via e-mailadres info.bpa@ijsselstein.nl of op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.00 uur via het telefoonnummer 14 030.

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ