Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ Kerkarchivaris-zoekt-informatie-begraafplaats-Halle

Nieuwsbericht

Kerkarchivaris zoekt informatie begraafplaats Halle
 - 15-11-2016
HALLE - In 1862 werd in Halle de begraafplaats in gebruik genomen. Binnenkort wordt er voor het eerst in 155 jaar geruimd. Het oudste gedeelte van de begraafplaats zal in het voorjaar van 2017 worden geruimd en opnieuw worden ingericht. Dit gedeelte bevindt zich tussen de heg aan de Zelhemse kant en het eerste pad. Het is gemarkeerd met bordjes waarop de ruiming wordt aangekondigd. Voor de archivaris van de kerk, Bennie Eenink, was dit aanleiding zich, samen met Ellie en Harry Somsen van de website www.oudzelhem.nl, te gaan verdiepen in de geschiedenis van de begraafplaats. Het plan is dat er in het voorjaar van 2017 een artikel verschijnt in de Kronyck, het gezamenlijke blad van de oudheidkundige verenigingen in Zelhem, Doetinchem en Gaanderen. Meer informatie komt er in de loop van 2017 op de website OudZelhem.

In de archieven wisten ze inmiddels al veel te vinden over de begraafplaats, maar er blijven ook nog heel wat vragen onbeantwoord. Bennie hoopt dat er mensen zijn die hem kunnen helpen met die openstaande vragen.
Bennie's eerste vraag gaat over het stenen schuurtje. "Vooraan op de begraafplaats staat een stenen schuurtje. Dit is in 1931 gebouwd als stalling voor de inmiddels allang verdwenen lijkkoets. Boven de grote deur staat de bijbeltekst 'Jezus zeide, ik ben de opstanding en het leven'. Dit is echter niet de oorspronkelijke tekst. Het is duidelijk te zien dat de plaat met de huidige tekst voor de oude is bevestigd. Waarschijnlijk stond er vroeger 'De mens gaat naar zijn eeuwig huis.'. Mijn vraag is of dit klopt en waarom en wanneer die tekst is gewijzigd."

In het verleden (tot omstreeks 1960) stond er ook een soortgelijk huisje achter op de begraafplaats. Het deed dienst als lijkenhuisje. Bennie: "Over dit gebouwtje is niets te vinden in het archief. Waarschijnlijk is het ooit gebouwd, omdat het in 1872 het verplicht werd om lijken van mensen, die aan een besmettelijke ziekte waren gestorven, elders op te baren. Wie weet er meer over dit huisje, werd het werkelijk gebruikt, wanneer is het gesloopt en waarom?" Bennie heeft ook een vraag over de lijkkoets, die omstreeks 1925 op initiatief van Halle's Belang werd aangeschaft. "Vermoedelijk heeft deze koets dienstgedaan tot omstreeks 1965 en is toen verkocht. Wie weet meer over deze koets? Bijvoorbeeld waar deze koets is gebleven?".

Bennie's laatste vraag gaat over de grafmonumenten. "Op het oude gedeelte staan opvallend weinig grafmonumenten. Dit kan ermee te maken hebben dat men in die tijd nauwelijks grafstenen plaatste, maar het kan ook zijn dat ze later zijn verwijderd. Wie kan mij er meer over vertellen?".

Ook andere informatie is van harte welkom en in het bijzonder foto's. Er zijn slechts enkele foto's bekend van begrafenissen en de begraafplaats. Als u denkt Bennie te kunnen helpen, u kunt hem bereiken op: 0314-631851 of eeninkbd@planet.nl.

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ