Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ Konijnen-op-begraafplaats-Rhijnhof-worden-afgeschoten

Nieuwsbericht

Konijnen op begraafplaats Rhijnhof worden afgeschoten
 - 20-11-2016
WOERDEN - De konijnenpopulatie op de begraafplaats Rijnhof is ondanks de vele inspanningen van het afgelopen jaar onvoldoende terug gedrongen. Schade en overlast voor nabestaanden en gemeente zijn daardoor nog steeds aanwezig. Het college heeft daarom besloten de konijnenpopulatie terug te dringen door middel van afschieten. Een ontheffing om dit te mogen doen is aangevraagd.

HUIDIGE AANPAK BOEKT TE WEINIG SUCCES
Al een jaar is de gemeente bezig met het bestrijden van de konijnen door middel van fretteren. Hierbij verjagen fretten de konijnen uit hun burcht waarna ze gevangen worden in een vangkooi. Het fretteren gaat erg moeizaam omdat de konijnen op de begraafplaats vooral boven de grond leven en in mindere mate in de burchten verblijven. Om toch effect te hebben is de inzet van de fret aangevuld met een roofvogel en een hond.

Wethouder Hans Haring:

“Er is vorig jaar bewust gekozen voor fretteren omdat dit een snel in te zetten vorm van bestrijden was. Helaas boekte deze aanpak te weinig succes. Bovendien is de methode door het opdrijven met een roofvogel of hond minder diervriendelijk dan eerder ingeschat. Daarom hebben we besloten om over te gaan op afschieten. Dit is in de situatie op Rijnhof effectiever en diervriendelijker. Deze aanpak past daarmee ook binnen het dierenwelzijnsbeleid dat onlangs is vastgesteld. Hierin staat beschreven dat, bij het zoeken naar een effectieve manier om overlast door dieren te bestrijden, diervriendelijkheid een belangrijk uitgangspunt is.”

ONTHEFFING NODIG
Het afschieten van konijnen mag niet zomaar. Hiervoor is een ontheffing nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De gemeente heeft de aanvraag voor deze ontheffing in gang gezet.

Als de ontheffing is afgegeven kan een erkend en gespecialiseerd bedrijf het uit gaan voeren. Door vooraf goede afspraken te maken over wanneer en waar op de begraafplaats geschoten mag worden blijft overlast beperkt. Zo mag het schieten alleen plaatsvinden in de schemering en niet tussen de graven om beschadiging aan ornamenten te voorkomen. Bovendien wordt er geschoten met een klein kaliber wat bijna geen lawaai maakt.

Zodra de ontheffing is verleend maakt de gemeente dit bekend via de gemeentelijk informatiepagina. Op de begraafplaats zelf komt hierover dan een mededeling op het infomatiebord en omwonenden ontvangen een brief.


 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ