Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ Sluiting-algemene-begraafplaats-aan-de-Dorpstraat-te-Lopik

Nieuwsbericht

Sluiting algemene begraafplaats aan de Dorpstraat te Lopik
 - 23-12-2016
LOPIK - Het college van burgemeester en wethouders van Lopik heeft besloten om met ingang van 1 september 2016 de algemene begraafplaats aan de Dorpstraat in Lopik formeel te sluiten. De laatste bijzetting was in 1994. Daardoor is formele sluiting mogelijk en kunnen er geen bijzettingen meer plaatsvinden. De begraafplaats blijft zijn huidige bestemming voor lange tijd tenminste gedurende 20 jaar vanaf de formele sluitingsdatum, behouden. Er vinden in die tijd geen ruimingen plaats. De gemeente zorgt voor het onderhoud van het groen op de begraafplaats.

Er kan door belanghebbenden volgens artikel 45 van de Wet op de Lijkbezorging tegen het besluit tot sluiting beroep worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het beroep moet worden ingediend binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking in het bekendmakingsbord bij de betreffende begraafplaats, in Het Kontakt en de plaatsing op de website van de gemeente. In het beroepschrift moet het volgende staan: uw naam en adres, de datum en uw handtekening, een omschrijving van dit besluit en de reden(en) waarom u beroep indient. Het besluit tot sluiting van de begraafplaats treedt niet in werking zolang de beroepstermijn loopt of indien beroep is ingediend en hierop nog niet beslist is. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw M. de Jong van de gemeente Lopik, telefoon 0348 55 99 55.

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ