Online Begraafplaatsen 3.0
BeginKerkhof Nieuwendam NieuwendamPersoonslijstGrafinformatie    

Begraafplaats

Persoonslijst

NaamGeborenOverledenLeeftijdEchtgeno(o)t(e)Opmerking
Vonckers 01-01-1660 107 de 9e laeg graven kv Vonkers
Vonckers 01-01-1660 107 de 9e laeg graven kv Vonckers
Dirk Cornelis Goming 01-01-1660 109 de 9e laeg graeven
huisvrouw van Brandt Cornelis Jacobsz Brandt 01-01-1660 118 de 10e laeg graven halv kerkgraf zuidmuur
huisvrouw van schoolmeester Dirck Bruijn 01-01-1660 130 de 10e laeg graven
kind van Bruijn 01-01-1660 130 de 10e laeg graven
kind van Bruijn Bruijn 01-01-1660 130 de 10e laeg graven
Gerrit Gerritsz Molenaar 11-01-1660 126 de 10e laeg graven
huisvrouw van Glewijn Cornelis Glewijn 20-05-1663 075 de 6e laeg graven
kind van Cooren Bastiaan Jansz Cooren 04-06-1663 122 de 10e laeg graven
Corn. Jansz. Castman15-06-166315-06-16630 056 l.a.k.v. de 5e laeg graeven
Corn. Jansz. Het Jongste Kint Van Castman 30-06-1663 056 de 5e laeg graeven
Neel Jans Claesz 03-07-1663 115 de 9e laeg graeven
kind van Brons 10-07-1663 080 de 7e laeg graven
kind van Claesz Claesz. Grauwerts 05-08-1663 042 de 4e laeg graeven
Grietje SYNITUS 11-08-1663 071 de 6e laeg graeven
kind van Claesz. Jan Ronkes 24-10-1663 120 de 10e laeg graven
Aris Jansz. Moen 02-12-1663 057 de 5e laeg graeven
Zoon van Sijmon Cornelis Honingh 06-01-1664 123 de 10e laeg graven
kind van Frans Poppemaker 22-01-1664 069 de 6e laeg graven
dogtertje van Trijntje Pieter 01-02-1664 079 de 7e laeg graven zuidmuur
Cornelia Weijboer 12-03-1664 040 de 4e laeg graeven zuidmuur dogter van C.S.
Claes Sijmonsz. de Jongh 28-03-1664 054 de 5e laeg graeven
Jan Jacobsz 03-04-1664
Arijaan Weijboer 14-04-1664 040 de 4e laeg graeven, zoon van C.S. WEIJBOER
Pieter Weijboer 24-04-1664 040 de 4e laeg graven, zoon van C.S.
kind van Brons 23-05-1664 080 de 7e laeg graeven
Neeltje Hiddens 30-06-1664 059 de 5e laeg graeven, dogter van Jacob
10 jarig kind van Jacob Hiddens 03-07-1664 059 de 5e laeg graven
Pieter Jacobsz. kind van Jan Quadijk 05-07-1664 122 de 10e laeg graven
Beugel Velds 07-07-1664 064 de 5e laeg graven
kind van Menist 11-07-1664 065 de 5e laeg graven
kind van Jansz 15-07-1664 108 de 10e laeg graven
Cornelis 28-07-1664 minnekind 065 de 5e laeg graven
Cornelis Glewijn 10-08-1664 075 de 6e laeg graeven
dogter van Eliza Lijlandh 03-09-1664 041 de 4e laeg graven
Eliza Lijlandh 03-09-1664 041 de 4e laeg graeven
minnekind van Fr. Poppemaker 09-09-1664 079 de 7e laeg graeven
Sijmon Cornelis Swart 12-09-1664 119 de 10e laeg graeven
Cornelis Franciscus Zwart 12-09-1664 037 de 3e laeg graven
Dirksz Dirksz 14-09-1664 Chirurgijn043 de 4e laeg graven huisvrouw op Sondag begraven
Jan Cornelisz 02-05-1665 112 de 9e laeg graeven
Cornelis Pietersz 12-05-1665 046 de 4e laeg graeven begraven op Sondag
kind van Rensz 24-05-1665 115 de 9e laeg graeven
minnekinderen Lijse en Cornelis 25-05-1665 065 de 5e laeg graven
Dirk Cornelis Honingh 02-06-1665 109 de 9e laeg graven
kind van Gors 16-06-1665 038 de 3e laeg graven
onbekend 05-09-1665 065 de 5e laeg graeven
kind van Porsius 25-10-1665 112 de 9e laeg graeven
l.a.k.v. Luijt Pietersz27-12-166527-12-16650 076 de 6e laeg graven
dogter van Trijn Barents 01-01-1666 074 de 6e laeg graeven
Viessensz Sijmons 07-01-1666 057 de 5e laeg graeven
Thijmonsz Loefs 21-01-1666 055 de 5e laeg graeven begraven op Sondag
Jans Geerlofs 12-03-1666 Geerlofs114 de 9e laeg graeven
Grietje 25-03-1666 125 de 10e laeg graven
Arie van de Helling 07-06-1666 038 de 3e laeg graven
kind van onbekend 14-06-1666 125 de 10e laeg graeven
Neel Claese 15-06-1666 115 de 9e laeg graven
Cornelis Loo 26-06-1666 113 de 9e laeg graven
Zoon van Dirck Cornelis 10-08-1666 052 de 4e laeg graven
kind van Lantman 29-09-1666 034 de 3e laeg graven
Cornelis Schoenmaker 06-10-1666 048 de 4e laeg graven
kind van Jansz 13-10-1666 077 de 6e laeg graven
Willem Jans Tromp 03-11-1666 067 de 6e laeg graeven
Floris Dircksz 15-11-1666 038 de 3e laeg graven
kind van Porsius 19-01-1667 112 de 9e laeg graven
Klaas Harmentsz Velds 08-03-1667 063 de 5e laeg graven
Cornelis Huibertsz 14-03-1667 127 de 10e laeg graven
Gerrit Reijersz 27-04-1667 111 de 9e laeg graeven
Marrij Gerrits 31-05-1667 047 de 4e laeg graeven
kind van Kruijt 22-09-1667 111 de 9e laeg graven
Arisz Jan Arisz 30-12-1667 057 de 5e laeg graven
Abram Jansz Posch 08-02-1669 047 de 4e laeg graven verdronken
Neeltje Willems 07-09-1669 124 de 10e laeg graven alias kleineel
Jan Hardissz 10-01-1671 036 de 3e laeg graven
Gerrit de Metselaar 21-02-1671 123 de 10e laeg graven
Grietje 21-02-1671 074 de 6e laeg graeven
Jan Jansz Huijg 28-02-1671 069 de 6e laeg graeven
kind van Ruijter 09-05-1671 065 de 5e laeg graven
huisvrouw van meester Zwart 09-05-1671 78 de 6e laeg graven noordmuur
l.a.k.v. Dirk Claes Dorth02-07-167102-07-16710 065 de 5e laeg graven
Zoon van Maritje Heijndricx 30-08-1671 117 de 9e laeg graeven
kind van Pieter Gerritsz Kruijt 06-10-1671 049 de 4e laeg graeven
kind van Maria Pietersz 07-11-1671 059 de 5e laeg graeven
Michiel zoon van Claes Jansz Jos 09-11-1671 121 de 10e laeg graeven
kind van Christiaan Pietersz 16-11-1671 107 de 9e laeg graeven
Cornelis Francensz 20-11-1671 058 de 5e laeg graeven
Niesje Klaasje Dogter van Claes Jansz Jos 27-11-1671 121 de 10e laeg graeven
dogter van Cornelis Huibertsz 28-11-1671 127 de 10e laeg graeven
Sijmon Cornelis Swart 14-12-1671 119 de 10e laeg graeven alias oomitje
meester Pieters 01-01-1672 079 de 7e laeg graeven
Frans Poppemaker 01-01-1672 069 de 6e laeg graeven
meester Gerrit Hendrik Steeg 25-01-1672 117 de 9e laeg graeven
dogter van schipper Pieters Pietersz 22-05-1672 076 de 6e laeg graeven
Kind van Jan Cornelisz 04-08-1672 047 de 4e laeg graeven
Neeltje Pieters 09-08-1672 109 de 9e laeg graeven
l.a.k.v. Lijsje Pieters13-08-167213-08-16720 119 de 10e laeg graeven
huisvrouw van Claes Bruijn 16-08-1672 Bruijn073 de 6e laeg graeven
kind van Dirck Corn. Lantman 08-09-1672 034 de 3e laeg graeven
kind van Christiaan Anthonisz 03-01-1673 092 de 8e laeg graeven zuidmuur
huisvrouw van Christiaan Anthonisz 21-01-1673 092 de 8e laeg graeven
Bastiaan Jansz Cooren 25-11-1673 122 de 10e laeg graeven
kind van Trijntje Valbes 23-03-1674 114 de 9e laeg graeven
Cornelis G. de Metselaar 29-03-1675 123 de 10e laeg graeven, zoon van de Metselaar
l.a.k.v. Lijsbeth Pos22-07-167622-07-16760 047 de 4e laeg graeven
Jan Anthonisz 17-02-1677 033 de 3e laeg graeven
onbekend Martinus 30-11-1677 112 de 9e laeg graeven
Jan in 't Croon Woud 23-02-1679 121 de 10e laeg graeven
huisvrouw van Rensz Arijan Rensz 28-03-1679 RENSZ115 de 9e laeg graeven
Hendrik Schoemaecker 14-05-1679 048 de 4e laeg graeven
Doede Jansz 16-08-1679 049 de 4e laeg graeven
predicant Christianides 31-10-1679 133 de 10e laeg graeven predicantengraf
Beertje Goudens 20-11-1679 041 de 4e laeg graeven
kind van predicant Christianides 22-01-1680 133 de agterste laeg graeven
vrouw van predicant Christianides 22-01-1680 133 de agterste laeg graeven
Berthelomeus Gerst 10-07-1680 057 de 5e laeg graeven
Claesz Ronkes 19-09-1680 120 de 10e laeg graeven
Willem Jacobs 20-10-1680 107 de 9e laeg graeven
Pieter Jansz 14-11-1680 033 de 3e laeg graeven
huisvrouw van Hendrik Steeg 16-11-1680 Steeg117 de 9e laeg graeven
Francisca C. 17-12-1680 Ruijter108 de 9e laeg graeven huisvrouw van Claas Ruijter
huisvrouw van Klaas Schoenmaker 30-12-1680 031 de 3e laeg graeven
Jacob Heijndriksz Schoute 07-02-1681 burgemeester
Marritje Sijmons 11-02-1681 072 de 6e laeg graeven
kind van Folligate 25-02-1681 067 de 6e laeg graeven
vrouw van Arijans Tijmonsz 04-06-1681 TIJMONSZ055 de 5e laeg graeven
l.a.k.v. Arijans Tijmonsz04-06-168104-06-16810 055 de 5e laeg graeven
Hilletje Hendrik 11-06-1681 063 de 5e laeg graeven
Claas zoon van Dirck Bruijn 09-09-1681 130 de 10e laeg graeven
Grietje Jans 24-11-1681 077 de 6e laeg graeven
huisvrouw van Jan oude Laan 13-04-1682 Laan041 de 4e laeg graeven
huisvrouw van Jan de Boer 23-04-1682 061 de 5e laeg graeven
Stijn Martinus 29-04-1682 112 de 9e laeg graeven alias ouwe stijn
huisvrouw van Frans Bruijn 24-06-1682 Bruijn073 de 6e laeg graeven
Marrij Sijmolts 12-08-1682 044 de 4e laeg graven
Zoon van Jan de Oude Laan 13-11-1682 041 de 4e laeg graeven
kind van Jacob Claesz Loefhouwer 06-12-1682 126 de 10e laeg graeven
dochter van Adriaan Rensz 07-12-1682 115 de 9e laeg graeven
Zoon van Klaas Antonisz Melkpot 12-06-1683 032 3e laeg graeven verongelukt op 't IJ westers
Klaas Anthonisz Melkpot 12-06-1683 032 de 3e laeg graeven verongelukt op 't IJ storm
kind van Jacob Claesz Loefhouwer 17-06-1683 126 de 10e laeg graeven
Alias Lijpe Dirc 06-07-1683 109 de 9e laeg graven
Zijten Nannings 10-07-1683 060 de 5e laeg graeven
Zoon van Jan Arisz 01-01-1684 044 de 4e laeg graeven
dochter van Hend. van Geffen 25-01-1684 068 de 6e laeg graeven
Cornelis Jansz Castman 22-03-1684 056 de 5e laeg graeven burgemeester
onbekend Cornelis 18-05-1684 108 de 9e laeg graeven
l.a.k.v. lijsje Jacobs01-06-168401-06-16840 059 de 5e laeg graeven
Zoon van Gerrit de Bakker 14-06-1684 117 de 9e laeg graeven
kind van Jacob Claesz Loefhouwer 02-12-1684 126 de 10e laeg graeven
dochter van Pietertje Arijans 23-12-1684 037 de 3e laeg graeven
dochter van Hend. van Geffen 01-01-1685 068 de 6e laeg graeven
Jan Roelofzen 04-01-1685 038 de 3e laeg graeven
Cornelis Jansz Broertjes 29-01-1685 125 de 10e laeg graeven
Trijntje Cornelis Luijt 17-06-1685 035 de 3e laeg graeven
Erik 26-03-1686 107 de 9e laeg graeven
Annetje van der Hooght 04-05-1686 128 de 10e laeg graeven
Valck Claesz Grauwerts 20-06-1686 042 de 4e laeg graeven
Dirkje Claesz 28-10-1686 044 de 4e laeg graeven
Pieter zoon van Loefhouwer 14-02-1687 075 de 6e laeg graeven
Eegje Hillebrands 02-04-1687 132 de agterste laeg graeven zuidmuur
Diewer Sijmons 02-05-1687 072 de 6e laeg graeven
Aaltje Pieters 12-05-1687 075 de 6e laeg graeven
kind van Pietertje Jans 24-08-1687 Witt054 de 5e laeg graeven
Zoon van Gerrit de Bakker 25-02-1688 117 de 9e laeg graeven
Coba Parijs 13-05-1688 035 de 3e laeg graeven
Cornelis Jansz DRES..... 22-05-1688 035 de 3e laeg graeven
Kind van Willem Vetten 06-06-1688 125 de 10e laeg graeven
Kind van Willem Vetten 06-06-1688 125 de 10e laeg graeven
kind van Cornelis Dirksz Rood 05-07-1689 042 de 4e laeg graeven
huisvrouw van Cornelis Broertjes 23-07-1689 Broertjes110 de 9e laeg graeven
Tijmen Boogaardsz Lantman 09-09-1689 034 de 3e laeg graeven
Gerrit de Bakker 10-09-1689 117 de 9e laeg graeven
Marritje de Metselaar 19-11-1689 123 de 10e laeg graeven
huisvrouw van Frans de Wermer 09-03-1690 Wermer068 de 6e laeg graeven
huisvrouw van Hendrik van Geffen 07-06-1690 Geffen068 de 6e laeg graeven
huisvrouw van Jan Elsen 27-10-1690 120 de 10e laeg graeven
Reijer Sijmonsz 17-03-1691 074 de 6e laeg graeven 3 diep
dochter van Cornelis Volger 29-09-1691 035 de 3e laeg graeven
Zoon van Cornelis Volger 29-09-1691 035 de 3e laeg graeven
dochter van Bastiaans Ende 01-12-1691 056 de 5e laeg graeven
vrouw van Jan Hardissz 28-12-1691 036 de 3e laeg graeven
Reijer Kruijt 02-01-1692 111 de 9e laeg graeven
Gerritsz Kruijt 09-01-1692 049 de 4e laeg graeven alias rooie Gerritsz
Femmetje Hendriksz 11-06-1692 117 de 9e laeg graeven bakkerszoontje
Hendrik van Geffen 08-07-1692 068 de 6e laeg graeven
Jan de Kock 21-08-1693 120 de 10e laeg graeven
Claesje Frans 03-10-1693 110 de 9e laeg graeven
huisvrouw van Claesz Wijbrant Claesz 05-11-1693 Claesz113 de 9e laeg graeven
Nicolaas Pranger 07-11-1693 059 de 5e laeg graeven
Sijmon Pos 23-12-1693 047 de 4e laeg graeven
Jan Scheltisz 23-02-1694 060 de 5e laeg graeven
Trijntje Volks 19-04-1694 077 de 6e laeg graeven
Jacob Pietersz 07-06-1694 113 de 9e laeg graeven
Sijtje DOUD.... 13-10-1694 126 de 10e laeg graeven
Grietje Aris 05-03-1695 069 de 6e laeg graeven
dochter van Gerrit Besteban 24-03-1696 057 de 5e laeg graeven
huisvrouw van Jan Arentsz 31-08-1696 Arentsz121 de 10e laeg graeven
Zoon van Jan Haaksz 01-09-1696 059 de 5e laeg graeven verdonken
huisvrouw van Dirck Gerritsz 15-09-1696 Gerritsz121 de 10e laeg graeven
Neel Cornelisz 22-09-1696 047 de 4e laeg graeven
Thijs Hoogeboom 05-11-1696 043 de 4e laeg graeven
kind van Thijs Hoogeboom 07-11-1696 043 de 4e laeg graeven
Pieter Harmentsz 07-05-1697 077 de 6e laeg graeven
Zofie Dogers 09-02-1699 036 de 3e laeg
Trijntje Bastiaans 13-10-1699 056 de 5e laeg graeven

Grafinformatie

Er is helaas GEEN foto beschikbaar.

Graf id-nummer:
932880
Begraafplaatsnr.:
2005
(Plaats)aanduiding:
NWD kerk vanaf 1660
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de vrijwilliger.
 

Overige bronnen: ³)


³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ