Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Joodse Begraafplaats
Adres:Kallenbroekerweg Barneveld

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
114186102 - Joel Markus (-1872) Hier rust een onberispelijk en oprecht man, ondersteuner van de gemeente, de geŽerde parnas en leider priester Joel, zoon van mijnheer Sjelomo Markus.Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens (1 Sam. 25: 29)
Hier rust de Heer Joel Markus, echtgenoot van Mejw. M. Markus Hamberg, alhier overleden, oud 77 jaren, 16 Menahem - Ab 5632, 20 Augustus 1872 
114186203 - Gerson Cohen (-1871) Hier rust een kostbaar man, Gerson, zoon van priester Asjer Hakkohen (=Cohen), die ging naar zijn eeuwigheid op de 2e (?) dag van Rosh Hasjana, Kislev 5632. Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens 
114186304 - Mietje David du Mosch (-1871)
- Ephraim Salomon van Nierop (-1871)
De beminden en liefelijken in hun leven en ook in hun dood zijn zij niet gescheiden (2 Sam. 1: 23)Hier is geborgen mevr. Mienke dochter van David du Mosch vrouw van r' Efraim zoon van r' Zalman Nierop en de naam van haar moeder was Rachele, overleden op woensdag 18 Tebeth 5631
Hier rust r' Efraim zoon van r' Zalman Nierop en de naam van zijn moeder was Lea overleed op 21 Tebeth de heilige sabbat. Moge hun ziel gebundeld zijn in de bundel des levens. 
114186405 - Betje Cohen (-1869) Hij zal de dood verslinden tot overwinning (Jes. 25:8) Hier rust Pesse, dochter van mijnheer Asjer Hakkohen (=Cohen), die ging naar haar eeuwigheid op de 5e dag van Kislev en werd begraven op de 6e dag daarvan, 5630. Moge haar ziel gebundeld zijn in de bundel des levens 
114186506 - Meir Moshe (-1865) Welzalig de man, die de HEERE vreest
Hier rust een oprecht en betrouwbaar man voor zijn God, al de dagen van de jaren van zijn leven was hij verkleefd aan de God des levens, totdat zijn ziel opsteeg ten hemel, de geŽerde Meir Moshe, zoon van Jahada (=Jehuda?) (zijn gedachtenis zij tot zegen), overleden met een goede naam op de 6e dag, de vooravond van de heilige Sabbat [vrijdag], 26 Adar 5625.Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens. 
114186607 - Jona Sjelomo Markos (-1863) Grafsteen
Graf van een onberispelijk en oprecht man, Godvrezend en oprecht spreken de, gerechtigheid doende en de armen begunstigende, de geŽerde priester Jona, zoon van priester Sjelomo Markos, die ging naar zijn eeuwigheid op de vooravond van de heilige Sabbat, 21 Elloel 5623. Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens 
114186708 - Pesse (-) Hier rust een vrouw, die de Heere vreest, Pesse, dochter van mijnh. Sjelomo Ö Haar wegen waren volmaakt en oprecht in haar daden. Ze is heengegaan ... op de vooravond van de heilige Sabbat, 26 Sjewet ... Moge haar ziel gebonden zijn in de bundel des levens.
Een vaste rustplaats, haar waarde gaat robijnen te boven (Spreuken 31:10) 
114186809 - Emanuel Marcus (1802-1878) Hier is geborgen een betrouwbaar man, hij ging volmaakt op de wegen der volmaaktheid, de geŽerde priester Menachem, zoon van priester Sjelomo, die parnas was en leider gedurende enkele jaren en heeft opgericht voor zijn gemeente de synagoge, is opgeroepen naar de hemelse vergadering op de heilige Sabbath, Tesjoewa 8 Tisjri en is begraven op de dag erna op de vooravond van Jom Kippur, jaar 5639.
Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Emanuel Marcus, Geboren 12 Menachem/22 Juli 5562, Overleden 8 Tisri/5 October 5639, in den ouderdom van 77 jaren (5-10-1878) 
114195310 - Alex Cohen (-1880) Hier rust een man, oprecht van weg, hoofd en leider van zijn gemeente, priester Alexander, zoon van priester Asjer Hakkohen (=Cohen). Hij ging naar zijn eeuwigheid op de 14e Tebeth en werd begraven op de 17e, 5641. Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Alex Cohen. medestichter der Isr. kerk en dezer begraafplaats, overleden 16 Dec 5641 (17-12-1880) 
114195411 - Jacob Marcus de Leeuw (-1882) En Ja'aqov ging naar het zuiden.
Hier rust een rechtvaardig, onberispelijk man; hij ging op de wegen van het recht, al de dagen, de zeer geŽerde priester Ja'aqov, zoon van priester Mordechai (zijn nagedachtenis zij tot zegen) en de naam van zijn moeder was Sjerle, is heengegaan in goede naam op de vooravond van de heilige Sabbath 5 Aw en is begraven op zondag de 7e daarvan, 5642. Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Jacob Marcus de Leeuw, overleden den 21 Juli 5642/1882 in den ouderdom van 85 jaar en zes maanden (22-7-1882) 
114195512 - Jetje de Leeuw (1802-1892) Hier is geborgen een belangrijke vrouw, meesteresse Frachke, dochter van mijnh. Samuel de Leviet, zijn nagedachtenis zij tot zegen, weduwe van priester Ja'aqov de Leeuw en de naam van haar moeder was Siena, stierf in goede ouderdom op woensdag 15 Elloel en is begraven op de vooravond van de heilige Sabbath de 17e, 5652 Moge haar ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Jetje de Leeuw Joles, geb: Sept: 1802, overl: te Barneveld 7 Sept: 1892 
114187213 - Dina Wijnberg (-1890)  
114188914 - Flora van Nierop (1825-1895) Het eind van een mens is om te sterven.
Hier is geborgen meesteresse Fromet, dochter van mijnheer Efraim, weduwe van mijnheer Menachem en de naam van haar moeder was Minke, is heengegaan op de vooravond van Jom Kippoer en haar teruste begeven was op zondag 11 Tisjrie 5656 Moge haar ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Flora van Nierop, weduwe van E. Marcus, geb. 20 April 1825, overl. 27 septr. 1895. 
114189015 - Sjemuel de Leeuw (-1922) En hij keerde terug naar Rama, want daar was zijn huis (1 Sam. 7: 17)
Hier rust een goed en oprecht man, de geŽerde Sjemu'el, zoon van Ja'akov de Leeuw en de naam van zijn moeder was Frachke, overleden in goede ouderdom op maandag 26 Nisan en begraven met grote eer op woensdag de 28e, 5682 Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Samuel de Leeuw, echtgenoot van wijlen Helena Bierman, overl: 26 Nisan, 5682. 
114198216 - Helena Bierman (-1916) Hier rust een zachtmoedige en aangename vrouw. De dochter van de koning is geheel inwendig geŽerd (Ps. 45: 14). De geŽerde mevr. Lea, dochter van Abraham, en de naam van haar moeder was Mendele, de vrouw van Samuel de Leeuw, heengegaan op maandag 24 Adar I en begraven op woensdag de 26e, 5676.Moge haar ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Helena de Leeuw - Bierman, echtgenoote van Samuel de Leeuw, overl: 24 Adar I 5676. 
114189117 - Lion Meijer (1828-1898) En dit is van Juda [Deut. 33:7]Hier rust een volmaakt en oprecht man, mijnh. Jehuda, zoon van rabbi Meir en de naam van de moeder was Pesse, is heengegaan op de vooravond van de heilige Sabbath 20 Tebeth en begraven op zondag 22 Tebeth 5658. Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Lion Meijer, geboren 1828, overleden 14 Januari 1898. 
114189218 - Berrie Mordechai (-1893) Hier rust het kind Berrie, dochter van mijnh. Mordechai en de naam van haar moeder was Pesse, stierd 10 Nissan 5653. Moge haar ziel gebundeld zijn in de bundel des levens. 
114189319 - Jozef Mordechai (-1889) Hier rust het kind Jozef, zoon van priester Mordechai en de naam van zijn moeder was Pesse, stierf op donderdag 9 Elloel 5649. 
114189520 - Elisabeth HenriŽtte Hamburger (-1920) Hier rust: een goede vrouw die alle eer van haar echtgenoot en kinderen was, de geŽerde meesteresse Pesse, dochter van Josef en de naam van haar moeder was Berochja(?), de vrouw van Mordechai de Leeuw, zij is heengegaan op 26 Tisjrie en begraven met grote eer op zondag de 28e, 5681.Moge haar ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Elisabeth HenriŽtte de Leeuw Hamburger, echtgenoote van Marcus de Leeuw, overl: 26 Tisjrie 5681 (13-10-1920?) 
114189621 - Marcus de Leeuw (-1939) Eer en grootheid voor Mordechai over deze wet.
Hier rust: een volmaakt en onberispelijk man, oud en verzadigd van dagen, mijnh. Mordechai, zoon van mijnheer Ja'aqov en de naam van zijn moeder was Frachke, overleden op 11 Sjewat en hij is begraven met grote eer op zondag de 14e, 5698. Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Marcus de Leeuw, weduwnaar van Elisabeth HenriŽtte Hamburger, overl. 11 Sjewat 5698 (9-6-1893). 
114189722 - Zientje de Leeuw (-1926) Gezegend is zij boven de vrouwen in de tent (Richt. 5: 24)
Hier rust een belangrijke en zachtmoedige vrouw, mevr. Sina, dochter van mijnh. Ja'aqov de Leeuw, die verwekt is uit Frachke, weduwe van mijnh. Asjer, zoon van mijnh. Menachem Pasas(?) uit Nijkerk
Daar ging zij ten leven tot ouderdom en verzadiging van dagen op donderdag 11 Adar 5686 en zij werd naar haar rustplaats gebracht om te liggen bij haar vaderen op de volgende dag
Moge haar ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust Zientje de Leeuw, weduwe van den heer L. Vos, overleden te Nijkerk in den ouderdom van 89 jaren den 11 Adar/25 Februari 5686. 
114189823 - (-1869) Een vrouw die de HEERE vreest, zij zal geprezen zijn (Spr. 31: 30)
Hier rust een goede vrouw, kostbaarder dan paarlen (Spr. 3: 15), is zacht van ons heengegaan en weinig in jaren, slechts ťťn zoon heeft zij aan haar echtgenoot gebaard en zij is teruggekeerd naar de plaats van haar tent in het begin ..., dochter van Abi Ezra (zijn nagedachtenis zij tot zegen) is overleden op 28 Nisan 5629 
114189924 - Albert Heppner (-1945) Hier rust: mijnh. Abraham, zoon van mijnh. Mordechaj Heppner en de naam van zijn moeder was Dina. Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.
Hier rust onze lieve man en vader Albert Heppner, overleden 24 Siwan 5705/5 Juni 1945, oud 45 jaar. 
114190025 - Maurits Lodewijk Muller (1884-1943) Dr Maurits Lodewijk Muller 27 febr 1884-13 sept. 1943
Wees sterk en werk. 
114190126 - Sjemuel de Leeuw (-1922) Geschenk ter gedachtenis (aan) Sjemu'el zoon van Ja'aqov de Leeuw 
114200327 - Emma Henny Elisabeth Muller (1921-2002) Moedige vrouw wie kan haar vinden. Hier ligt begraven Channa Elishewa dochter van de heer Moshe. Moge haar ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven. 
114190234 - (-)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies