Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Huisduinen
Adres:Kerkhoflaan 4 1783 AV Den Helder

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1570891 - Okke Maartensz. Post (1916-)
- Hermina Aarts Teeken (1918-1998)
 
1979751 - Corrie le Feber 
1190687"De Adder" 1 - C.H. Hins (-)
- C.R. Wetser (-)
- Julius Hendrik van Balkum (1848-1882)
- J.C. Baartmans (1858-1882)
- Friedrich Gustav Schultze (1852-1882)
TER NAGEDACHTENIS

AAN DE BEMANNING VAN ZR MS RAMMONITOR
ADDER
VERGAAN IN DEN NACHT VAN 5 OP 6 JULI
1882
OP DE HOOGTE VAN SCHEVENINGEN
IN HET GEZICHT DER VADERLANDSCHE KUST

 
1190146"De Adder" 2 - E. Simon (-1882)
- M. Smits (-1882)
- G. Borel (-1882)
- G. Jonkheer (-1882)
- E. van Voorthijsen (-1882)
- A. Loevers (-1882)
- W.F. Klompe (-1882)
- I.C. Baartmans (1858-1882)
- M. van der Werf (-1882)
- C.I. Duinker (-1882)
- Lodewijk Kremer (1857-1882)
- Johannes Reisiger (1857-1882)
- J. Witte (-1882)
- Charles Louise Theewis (1863-1882)
- Philippes Johannes joost de Ruijter (1861-1882)
- A.W.A. van Driel (1863-1882)
- Cornelis Buijssen (1861-1882)
- Frans Ham (1863-1882)
- Joseph van Rijsbergen (1862-1882)
- Gerardus Wagenaar (1862-1882)
Een groot deel van de geborgen marinemensen (28) werd begraven in een gemeenschappelijk graf op de Algemene Begraafplaats te Huisduinen waarop een jaar later (5 juli 1883) een gedenksteen ter nagedachtenis aan de bemanning van Zr. Ms. Adder is opgericht. De commissie stond onder voorzitterschap van de Helderse burgemeester Mr. K.J.C. Stakman Bosse.
Uiteraard werden er ook omgekomenen in hun woonplaats begraven. Zo meldt het Rotterdams Nieuwsblad van 19 juli 1882:'Zaterdag is te Deventer met grote plechtigheid en militaire eer ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de luitenant-ter-zee 2e klasse Michiel Smits ridder der M.W.O., 1e officier aan boord van de Adder. Op het kerkhof waren zeer velen tegenwoordig. De heer Kits van Heijningen hield een toespraak.'
Overal in het land werden gaven ingezameld ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van de opvarenden van de Adder. Er is zelfs een Adderfonds in het leven geroepen. 
1190688"De Adder" 3 - J.P. Holst (-1882)
- J. Dalmeijer (-1882)
- Friedrich Gustav Schultze (1852-1882)
- Hendrik Scholtzs (1842-1882)
- Gerrit Hendrik Hirs (1843-1882)
- J.G. Lintvelt (-1882)
- Carel Rudolph Seeger (1856-1882)
- G. Captein (-1882)
- J.H.P. van Balkum (1848-1882)
- H.G. Meuldijk (-1882)
- W.G. Harink (-1882)
- P.J. Bridde (-1882)
- L. Overstrij (-1882)
- Dirk van Brederode (1851-1882)
- L. van Rijswijk (-1882)
- Johannes Franciscus Albertus van der Hulst (1850-1882)
- Johannes Jacob Christiane (1858-1882)
- Herman DaniŽl van der Pluijm (1859-1882)
- Jacobus Smeding (1854-1882)
- Bernardus Joseph Merk (1859-1882)
- Cornelis Buijsen (1861-1882)
- Jan Willem Caspers (1863-1882)
- Jacobus Schieman (1860-1882)
 
1219999"De Adder" 4 - Jan Willem Caspers (1863-1881)
- Jacobus Schieman (1860-1882)
- P. Jager (-1882)
- G.A. van Oerlo (-1882)
- H.D. Jansen (-1882)
- J.D. Davids (-1882)
- L.K. Bemer (-1882)
- J. de Maat (-1882)
- Johannea Reisiger (1857-1882)
- H. Roolker (-1882)
- Johannes Jutte (1861-1882)
- Charles Louis Theewis (1863-1882)
- Philippus Johannes Joost de Ruijter (1861-1882)
- K. Patijn (-1882)
- Adrianus Wijnandus Antonius van Driel (1863-1882)
- P. van de Velde (-1882)
- H. Modderman (-1882)
- Cornelis van Buijsen (1861-1882)
- Josph van Rijsbergen (1862-1882)
- Frans Ham (1863-1882)
- Karel Frederik Bouquet (1862-1882)
- Gerardus Wagenaar (1862-1882)
- J. Ridmeester (-1882)
- C.L. Beversluis (-1882)
- J. van den Berg (-1882)
- J.T. van der Sprond (-1882)
- Jan Gerrit Jacob van den Berg (1859-1882)
- Dirk van Brederode (1851-1882)
- J.F.A. van der Bijst (-1882)
- Johan Carel Everardus Meijer (1861-1882)
- Herman DaniŽl van der Pluijm (1859-1882)
- D.J. Jacobs (-1882)
- Willem Ackerman (1849-1882)
- Jacobus Smedingh (1854-1882)
- H. van Brinswijk (-1882)
- H. Biemer (-1882)
- J.P. Merk (-1882)
- J. Lennings (1863-1882)
- P.J. Michels (-1882)
 
1205912"Frans Naerebout" - J. Schenk (-1918)
- M. Hoek (-1918)
- J.G. Verharen (-1918)
- M. Erkelens (-1918)
- G.G Haavekost (-1918)
- A.S Arens (-1918)
In de onmiddellijke nabijheid van het marinemonument de 'Adder' bevindt zich nog
een marinemonument ter herinnering aan de slachtoffers van Hr.Ms. mijnenveger 'Frans Naerebout'
dat op 2 mei 1918 op een mijn liep en zonk.

Negen opvarenden, waaronder de commandant J.Gayaard, werden gered.
Tien bemanningsleden verloren echter hun leven.
De namen van een zestal staan vermeld op een grote rechthoekige stenenplaat.
De matrozen J.Schenk en M.Hoek, stoker J.G.Verharen, de zeemiliciŽn-stoker M.Erkelens,
zeemiliciŽn¨hofmeester G.J.Haavekost en de matroos A.Arends.

We mogen aannemen dat alleen deze personen hieronder werkelijk begraven zijn.
De overige slachtoffers: matroos 1e klasse W.Broer, stoker 1e klasse P.W.Grootveld,
matroos 2e klasse P.J.Kortlevers en korporaalkok J.W.F.Ridderikhof zijn elders begraven
o.a. op Vlieland.

Haaks op de plaat met namen staat een grote langwerpige steen met het embleem van de
marine en ter weerszijde daarvan de jaartallen 1914-1919.
Er boven staat nog aangegeven: 'Voor hen die vielen'.
Hoewel ons land neutraal bleef in de eerste wereldoorlog zijn er toch in totaal
58 marinemensen omgekomen.

Het aantal omgekomen bij de koopvaardij en visserij was veel hoger, 377 resp. 792 man.
Merkwaardig genoeg is destijds alleen voor de marine een monument opgericht op het Havenplein.
Pas na de 2e wereldoorlog (1940-1945) is dit monument een 'algemeen' gedenkteken
voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen geworden.

De 'Frans Naerebout' was een oud-stoomloodsvaartuig dat gebruikt werd voor het mijnenvegen.
De mijnenveger 'Frans Naerebout' kruisende voor de Vlielander kust liep op
2 mei 1918 op een mijn en zonk.

Elf personen konden worden gered door de transportboot 'Amsterdam'.
Van de omgekomenen spoelden verschillende aan op het strand van Vlieland,
anderen werden uit zee opgevist o.a. door personeel van de mijnenveger 'Lutine'.

Hr J.T.Bremer


 
1355990AA-002 - Jetsche Basstra (1866-1953)
- Hendrik van Pelt (1862-1948)
 
1355983AA-003 - Rosina van Pelt (1890-1950)
- Hendrik van Pelt (1891-1936)
 
1355985AA-003a - Hendrik van Pelt (1923-1985)  
1355979AA-004 - Cornelis Veldman (1891-1935)  
1355976AA-005 - Lourens Dirk Kuiper (1868-1936)
- Elisaeth de Wit (1874-1948)
 
1355971AA-006 - Leonard Johan Rasch (1886-1965)
- Rika van der Reijden (1888-1967)
 
1355964AA-009 - Jan Sevenhijsen (-)
- Geurt Sevenhuijsen (-)
- Gerhardina Asma (1827-1914)
slecht te lezen 
1355951AA-010 - Helen Uren (1876-1946)
- Jan Basie (1867-1930)
Helen Uren is geb.te Velsen als d.v.John Uren en Maria Geertruida Nieuwkerk
Jan Basie is z.v. Wilehelmus Fransicus Basie en Julie Christine Querelle 
1355948AA-011 - Cornelis Korff (1861-1894)  
1355941AA-012 - Jan Korff (1826-1911)
- Neeltje Korff (1853-1921)
- Guurtje Brandt (1829-1899)
 
1355937AA-013 - Geertje Korff (1851-1945)
- Simon Meijers (1870-1942)
 
1355931AA-014 - Trijntje Korff (1856-1931)
- Jacob Hofstee (1856-1929)
 
1355924AA-015 - Geertje Jans Bakker (1788-1814) Geertje J.Bakker is geb.en overl.te Den Helder waar zij op 2 april 1809 te Den Helder huwde Dirks Pietersz.de Leeuw z.v.Pieter de Leeuw en Elizabeth Schoon.Zij kregen samen 3 kinderen; Pieter 1811, Jan 1812[na 2 mnd overl.]en weer 'n Jan 8 sept.1814 waarna Geertje dus overlijd
Later 26 nov.1819 te Den Helder huwd Dirk met Grietje Maartens Boon geb.22 sept.1792 te Texel 
1355928AA-015a - Pieter de Leeuw (1733-1814)  
1355921AA-016 - Dirk Pronk (1870-1937)
- Maartje Catharina Kater (1872-1937)
 
1275305AB 1-010 - Freek Jan Schut (-)  
1275304AB 1-011 - Cornelis Griek (1879-1938)
- Berendina van Sluiters (1877-1957)
 
1355643AB-002 - Dirk Kruk (1869-1938)
- Neeltje Hoogvorst (1873-1944)
 
1355819AB-003 - Jacob Gerritsz. Adriaan (-1806)  
1355995AB-003 - (-)  
1356009AB-003 - Maria Catharina Kruk (1875-1911)  
1355826AB-004 - Lijsberth Preverkoog (-)  
1356005AB-004 - (-) niet te lezen 
1355834AB-005 - Jan Adriaansz. (-)  
1355998AB-005 - Maria Jansdr. Kasterkom (1740-1749)  
1355842AB-007 - Sijbrand van Straten (1914-1982)
- Grietje Aris (1917-1994)
 
1355846AB-008 - Hendrikus Albertus Schoneveld (1894-1960)
- Christina Diederika van Straaten (1900-1990)
 
1355852AB-009 - Maria Johanna Sturk (1910-1962)
- Pieter Bremer (1906-1975)
 
1355867AB-010 - Pieter Groen (1829-1917)
- Alida Jacoba Swerver (1835-1929)
 
1355894AB-015 - Cornelia Ingeltje Vis (1896-1935)
- Elisabeth Frederika Maria Horning (1904-1964)
- Herman Johan Bok (1898-1964)
 
1355901AB-015a - Tom Tompot (-)
- Bape Bok (-)
 
1355905AB-018 - Margaretha Mangel (1870-1938)
- Johanna J.M. van Santen (1895-1954)
 
1355912AB-019 - Jan Frederik Kraak (1931-2018)
- Cornelia Boon (1934-2002)
 
1355909AB-020 - Pieter de Geus (1854-1945)
- Cornelia Paans (1861-1945)
 
1355914AB-021 - Keesje (-)  
1355916AB-022 - Dirk Visser (1866-1932)
- Aaltje Bakker (1865-1947)
Aaltje Bakker is d.v.Pieter Bakker en Trijntje Bakker
Dirk Visser is z.v.Evert Visser en Anke Blom 
1275181AC 1-003 - Frieda Buijs (1921-2002)
- Nicolaas van Spelden (1921-1978)
 
1275183AC 1-004 - Wendelke Regtop Scheper (1925-2008)  
1275154AC 1-005 - Jacob Hendrik Selie (1913-1978)
- Anna Geertruida Kooij (1913-2001)
 
1275155AC 1-006 - Nel Geus (1921-2010)  
1275159AC 1-007 - Robby { Lont } Gorrissen (1954-2001)  
1275290AC 1-007a - Carmen Sylvia Lont (1930-2004)  
1275292AC 1-008 - Stef van der Wal (1947-2001)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies