Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Algemene Begraafplaats
Adres:Kerkhoflaan 10A 8723 BW Koudum

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1552522OG nr-0004 - Tietje Bouma (1893-1987)  
1552523OG nr-0005 - Anna Bouma (1905-1979)  
1552525OG nr-0007 - Pieter Epema (1918-2010)  
1552526OG nr-0008 - Sietske Schilstra (1917-2007)
- Hans Kemker (1911-1978)
 
1552528OG nr-0009 - Hessel de Jong (1936-2012)
- Tjalke de Jong (1965-1978)
 
1674857OG nr-0017 - Akke Bakker (1896-1978)
- Jan Gras (1893-1979)
 
1674863OG nr-0020 - Auke Nijdam 
1674864OG nr-0021 - Rinsche Dijkstra (1910-1988)
- Klaas Damstra (1907-1977)
 
1708906OG nr-0027 - Sietske Baima (1907-1980)
- Jan Betzema (1902-1979)
 
1711667OG nr-0034 - Jan Feenstra (1923-1976)
- Ytje Hylkema (1923-2002)
 
1711668OG nr-0035 - Jacob Feenstra (1949-1975)  
1711778OG nr-0039 - Boukjen van der Kroeff (1895-1975)
- Jelle Bruinsma (1893-1983)
 
1711779OG nr-0040 - Siek Folkertsma (1921-1979)  
1711782OG nr-0043 - Hijlke M. Feenstra (1921-1975)  
1552519R.OG nr-0001 - Dirkjen Smit (1900-1988)
- Otte Veninga (1900-1979)
 
1552520R.OG nr-0002 - Gerrit Nauta (1912-1979)
- Afke Ganzinga (1912-1993)
 
1552521R.OG nr-0003 - Aaltje Bouma (1909-1992)  
1552524R.OG nr-0006 - Sjouke Aukema (1896-1978)
- Grietje van der Veen (1896-1981)
- Rinke Aukema (1928-2005)
- Anna Hornstra (1929-2015)
 
1552529R.OG nr-0010 - Alida Elisabeth de Roo (1912-2010)  
1674837R.OG nr-0011 - Tjeerd Ypma (1904-1978)
- Lolkje Zeilstra (1906-1999)
 
1674843R.OG nr-0012 - Afke de Groot (-1979)
- Oeds Smid (1907-1992)
 
1674845R.OG nr-0013 - Arentje Ebeltje van Dijk (1918-2009)
- Johannes Andreas Hoekema (1912-1978)
 
1674849R.OG nr-0014 - Hette Boonstra (1898-1979)
- Taekje de Wal (1903-1982)
 
1674851R.OG nr-0015 - Jan Beers 
1674853R.OG nr-0016 - Simon Jan van der Veer (1896-1984)
- Grietje Draaijer (1899-1978)
 
1674854R.OG nr-0016a - Omke ? (1940-1945)  
1674859R.OG nr-0018 - Piet Folkertsma (1949-2013)  
1674860R.OG nr-0019 - Engel Haitsma (1913-2003)
- Jelle Sipkema (1904-1978)
 
1674865R.OG nr-0022 - Sipke Bakker (1900-1997)
- Joltje Boersma (1900-1977)
 
1674866R.OG nr-0023 - Jantje Visser (1949-1977)
- Rein Pieter van der Zee (1975-2003)
- Sipke van der Zee (1947-1982)
 
1674867R.OG nr-0024 - Hendrik Tjalma (1927-1978)
- Botje Nauta (1928-2015)
 
1674868R.OG nr-0025 - Aukje Bergsma (1925-2004)
- Kornelis Kingma (1926-1998)
 
1708905R.OG nr-0026 - Harmen Zwerver (1929-1976)  
1708907R.OG nr-0028 - Maria C.A. Cnossen (1895-1976)
- Pieter Veenstra (1888-1975)
 
1711660R.OG nr-0029 - Grietje Ringma (1898-1983)
- Hartman Feenstra (1899-1992)
 
1711663R.OG nr-0030 - Wiebren S. Couperus (1908-1988)
- Feikje Wouda (1913-1983)
 
1711665R.OG nr-0031 - Jantje Muizelaar (1902-1992)
- Theunis Muizelaar (1903-1976)
 
1711666R.OG nr-0033 - Joukje de Vries (1904-1992)
- Hessel van der Zee (1905-1978)
 
1711669R.OG nr-0036 - Sierd van der Kooij (1896-1991)
- Sipkje Bakker (1896-1975)
 
1711776R.OG nr-0038 - Pietje de Groot (1922-1975)
- Hendrik Bakker (1922-2006)
 
1711781R.OG nr-0042 - Siebren Abma (1935-1974)  
1711783R.OG nr-0044 - Geesje Hoekstra (1910-2000)
- Rienk Harkema (1911-1974)
 
1711784R.OG nr-0045 - Albertje Eerhard
- Hendrikus Eerhard (1886-1974)
- Veronika Th. Focke (1900-1990)
- Oene Sjoerd Ypma (1930-2011)
 
1711785R.OG nr-0046 - Jan Feenstra (1902-1974)
- Gooitske Bruinsma (1901-1995)
 
1711786R.OG nr-0047 - Anna Tjitske Waijer (1896-1985)
- Tewes Huizinga (1896-1973)
 
1711787R.OG nr-0048 - Jannetje Haasdijk (1914-1996)
- Romke van der Veen (1911-1973)
 
1711788R.OG nr-0049 - Gerrit Boonstra (1898-1973)
- Tryntsje Boerstra (1899-1973)
 
1711789R.OG nr-0050 - Karel van der Veen (1904-1974)
- Teuntje Bakker (1904-1986)
 
1711790R.OG nr-0051 - Aant Abma (1903-1974)
- Durkje Jaarsma (1905-1990)
 
1712080R.OG nr-0052 - Giltje Deinum (1912-1998)
- Hielke Spoelstra (1911-1974)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact