Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Calslagen
Adres:Herenweg, naast nr. 64. 1433 HB Kudelstaart

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
11595641.01 - Willem van Dorssen (-1678) 1. Hier leijt begraven Willem van Dorssen gestorven
den 26en September 1678 Lager: een
medaillon, waarin een wapen: drie palen; helm met
wrong en dekkleeden; helmteeken twee palen
een gewone vlucht. Daaronder nog: Olphert
Bans. (Het opschrift in 1. gotische karakters, behalve
de tweede regel, die in Rom. kapitalen en de onderste
regel, die in schrijfletter is geplaatst.)

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11595671.02 - (-) Hier leijt begraven . . . . baertsoon ende sterf
[Ao 16 ? 26 den 25 Aprillis (tegel; goth.
lettertype).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11595681.03 - Piter Andriesen (-1604) Piter Andriesen van Bilderdam is gestorven
int iaer 1604 Den 5 Vebervari (kleine zerk;
Rom. kapitalen).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11595701.04 - (-) Hier leijdt begraven teeden Jans ende sij sterft
den 24 Desember anno 1633 Hier leijdt begraven
ermtgen Aerts dochter die huijs vrou van Cornelis
van schoot . . nnen ende sterft den 4en februarij
Anno 1650 (tegel; 1. goth. letter).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11595721.05 - Gerritgen Aerts (-1622) Hier leijt begraven Gerritgen Aerts ooch van
Calslagen Hvis vrovwe van Cornelis Dircksz van
de oude Wateringe sterf den 12 Avgvsty 1622
(tegel).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11595751.06 - Adrijaen (-1621)
- Neeltje Pieters Kade (-0000)
Hier leijt begraven Adrijaen /Iacob zoon saeligher
van Calslagen ende is gestorven int iaer ons HEEREN
1621 Den Viftienden Ivlivs. Hier [leijt]
noch begrave Neeltje Pieters Kade Hvisvrou
van Pieter ...cker ste [rf int iaer ons heere
i op den 26en Majvs Lager: een merk waaronder aanhangt een 0, op de wijze van een schepnet).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11595821.07 - Hillegont Heijndricx (-1621) Hier leijt begraven Hillegont Heijndricx sterf
Anno 1621. Lager een merk: bovenaan er doorheen
een X en door den voet twee evenwijdige
dwarslijnen.
(N.B. de twee laatste regels van deze zerk in schrijfletters).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11595851.08 - Jan Heijndricxz (-1607) Hier leijt begraven S Jan heijndricxz van
Calslaeghen hij sterf den XIe Julius Ao 1607
(tegel; 1. goth. letters).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11595871.09 - Annitgen Hendricks (-1620) Errem Dircsen Noch leit hier begraven Annitgen Hendriks
d hvisvrovw van Philips Crijnen
sterf in december anno/ 1620. -(tegel; Lat.karakters).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596221.10 - Pieter Huigen (-1608)
- Maertgen Pieters Huigen (-1622)
Kleine zerk. In een lijst in Rom. letter: Hier
leit Begraven Den Eersamen Pieter Hvighen
Van. Calslaegen Hij sterf Den 1 September
Anno 1608 Noch sijn Doch’ Maertgen Pieter[s]
sterf den 29 October Anno 1622.

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596231.11 - Gerrit Kalshooven (1771-1826) Hier ligt begraven Gerrit Kalshooven overleden
den 29 Jan: 1826 oud Ca. 54 1/2 jaren
(Lat. letters).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596241.12 - Claes Corneliszoon Loopeker (-1681) Hier leijt begraven Claes Corneliszoon Loopeker
in zijn leven bode tot Kalslagen is gestorven den
21 en Februarius Anno 1681 (tegel; 1. goth. letters).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596251.13 - Hein Dirck Janszn Schout (-1660) Hier leijt begraven Heijn Dirck-Janszen schout jannen
sterf den 26en December 1659. Ende is begraven
[den] len Januarius Anno 1660(tegel;
1. goth. letters).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596261.14 - Huijer Pieterszn Hacker (-1659) Hier leijt begraven Huijer Pieters zoon
Hacker ende is gestorven den 3en februarius
anno 1659 Tegel; 1. goth, letters. Aan het einde
der 4e regel een schildje, beladen met een ster (8).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596271.15 - Cornelis Lans (-1621)
- Gritghen Lans (-1640)
Cornelis lans sterf in November anno 1621
Hier leijdt begraven gritghen lans dochter ende
sij sterf den 23 december anno 1640 (tegel;
de twee eerste regels Rom., het overige 1. goth. letter).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596281.16 - Neel Ba.R (-1608) Hier leijt begraven Neel. Ba.r. en sterf int iaer.
anno 1608 (tegel; Rom. letters).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596331.17 - Leendert Willemszoon Pronck (-1653) Hier leijt begraven Leendert Willemszoon pronck ende
is gestorvė in den jaere ons Heeren
1653 op den 7 September. (tegel).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
11596351.18 - Cornelis Pieters (-1621)
- Claes Cornelissoon Scheepmaecker (-1649)
....meij anno 1608 noch leijt hier begraven
Cornelis Pieters de broeder van Anne Pietersz
sterf in ivlivs anno 1621 Hier leijt begraven
Claes Cornelis soon Scheepmaecker en sterf den
eersten lanvarij Int jaer ons Heeren 1649
(fragment van een zerk).

Het oude Kerkhof van Calslagen van Mr. J. Belonje. 1942 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ