Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Joodse Begraafplaats Aalten
Adres:Haartsestraat 150 2171 WK Aalten

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
107718901 - Isaak Schone (1766-1827) 050816: steen in het Hebreeuws
Hier is geborgen
een flinke vrouw de kroon
van haar man dat is vrouw Sjeine
dochter van Jitschak vrouw van de ge'eerde heer
Moshe uit Dinxper
die naar haar eeuwige wereld ging
op de heilige Shabbat 4 av
van het jaar 5587
T.N.Ts.B.H.
van het jaar 55 
128081902 - Sophia Gompers (1772-1853) Foto Het Stenen ArchiefHier is geborgen
Fromet dochter van
Ephraim Benjamin
die naar haar Eeuwige Wereld ging
op zondag 21 Shevat
van het jaar 5613
T.N.Ts.B.H. 
107732603 - David Isac de Haas (1769-1855) 050816: steen in het Hebreeuws
Foto Het Stenen Archief
Hier is geborgen
David zoon van Jitschak
die naar zijn Eeuwige Wereld ging
op maandag 9 Kislev
van het jaar 5616
T.N.Ts.B.H. 
107718504 - David Aron van Gelder (1784-1859) 050816: steen in het hebreeuws
Hier is geborgen
David zoon van de chaver
de heer Aharon Moshe
die naar zijn Eeuwige Wereld ging
op zondag 17 Sivan
5619
T.N.Ts.B.H. 
107715305 - Salomon Leijser van Gelder (1814-1855) Izak ging naar buiten om te bidden op het vel
Hier Rust
een man jong van jaren
hij slaapt tussen de sluimerden
gerechtigheid ging voor hem uit
ijverig was hij in zijn leven
zijn einde was een dood van oprechten
dat is de heer Jitschak
genoemd "Selig" de Leviet, hij overleed
op de Heilige Shabbatdag 20 Adar van het jaar
"en de rechtvaardige zal door zijn geloof leven"
T.N.Ts.B.H. 
107718206 - Salomon Mozes de Haas (1793-1861) 050816: steen in het Hebreeuws
Hier is geborgen
een rechtvaardig en rechtschapen en ingetogen man
bestuurder en leider en voorganger in het gebed
van onze gemeente, hij hield zich in oprechtheid bezig met de behoeften
van de gemeenschap, dat is de heer de ge'eerde Chaim
zoon van de ge'eerde Moshe, hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
op vrijdag de dag voor de Heilige Shabbat 13 Tammoez
en werd begraven op zondag de 15e daarvan
in het jaar 5621
T.N.Ts.B.H. 
107732507 - Mietje Salomon Heijmans (1837-1877) 050816: steen in het Hebreeuws
Hier Rust
de ongehuwde vrouw Mink dochter van Shlomo
zij overleed op maandag
en werd bergaven op woensdag 19 Tishri 5637
T.N.Ts.B.H. 
107718008 - (-) 050816: steen onleesbaar
Hier is geborgen
een vooraanstaande vrouw
een flinke vrouw
///// 7 regels onleesbaar ////
T.N.Ts.B.H. 
107717609 - Sophia van Gelder (1798-1869) 050816: steen in het hebreeuws
Hier Rust
de vrouw mevrouw
Fromet dochter van de ge'eerde Jitschak
vrouw van de ge'eerde Chaim zoon van Moshe
zij ging [heen] in goede naam
op woensdag 23 Tishri (1)
en werd begraven op vrijdag de dag voor de Heilige Shabbat
van het jaar 5630
T.N.Ts.B.H. 
107717210 - Julius Aron van Gelder (1869-1880) Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U sterkte gegrondvest
Hier is geborgen
het kind pril van jaren
Joel zoon van Aharon, hij ging
naar zijn Eeuwige Wereld op de 10e en werd begraven
de volgende dag de 11e Nissan
van het jaar 5640
T.N.Ts.B.H. 
107717111 - Jacob Simon Schaap (1813-1876) 050816: steen in het Hebreeuws
Zie toch en aanschouwt de graven van uw [voor]vaderen
en naar de rots waaruit u gehouwen bent dat is uw kind
Hier Rust
Ya'akov onze vader zoon van de ge'eerde Shim'on
hij overleed op woensdag 13 Kislev
en werd begraven op donderdag van het jaar
5637
Er is beloning voor zijn werk
hij deed liefdadigheid in zijn trouw
haalde behoeftigen in zijn huis
daarin is de veelheid van zijn loon
T.N.Ts.B.H. 
107716912 - Rebecca van Gelder (1812-1882) 050816: steen in het hebreeuws
En Rebecca hield van Jacob
Gedenkteken
van een vooraanstaande vrouw
Zij joeg liefdadigheid na al haar dagen
in ontzag en bescheidenheid [waren] haar wegen
zij liet de arme voorgaan bij haar toewijzingen
hier in veiligheid zullen haar beenderen rusten
dat is de vrouw mevrouw Rivka dochter van de ge'eerde heer Eliezer Segal
vrouw van de ge'eerde Ja'acov Schaap en de naam van haar moeder was
Malka, zij ging naar haar Eeuwige Wereld op dinsdag 11 Shevat
en werd begraven op donderdag de 13e van de maand van het jaar 5642
T.N.Ts.B.H. 
107655313 - Joel Leezer (1968-2014) Foto Het Stenen Archief 
107698017 - David Meijer Keijzer (1903-1943) 050816: Zie: David Meijer Keijzer 
1077193R1-01 - Rebekka van Gelder (1823-1896)
- Ester Schenk (1860-1906)
- Aron Joseph van Gelder (1820-1880)
050816: Zie: Esther Schenk
In hun leven en hun dood waren zij niet gescheiden
Hier Rust
de vrouw mevrouw Esther dochter van Eliyahu Schenk
vrouw van Avraham van Gelder
en de naam van haar moeder was Matja
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de vierde tussendag van het Loofhuttenfeest
en werd begraven op Hoshana Rabba van het jaar 5667
zij verklaarde voor haar dood dat het haar wil was om te liggen naast haar oom
Aharon zoon van Joseph die stierf op 9 Kislev 5641
en haar tante Rivka die stierf op 19 Tevet 5656
T.N.Ts.B.H. 
1280822R1-02 - Klara Schaap (1809-1878) Gezegend boven de vrouwen in de tent
hier rusten
de beenderen van een vrouw van goed
verstand, de ge'eerde vrouw de vrouw mevrouw
Gelah dochter van de ge'eerde heer Shimon
vrouw van de ge'eerde Jitschak de Leviet
zij overleed op woensdag
23 Kislev in het jaar
"aan het einde der dagen zal uw jeugd hernieuwd worden
T.N.Ts.B.H. 
1077155R1-03 - Herman Izak de Haas (1837-1882) 050816: steen in het Hebreeuws
Hier is geborgen
Naftali zoon van Jitschak
naar zijn Eeuwige Wereld gaande
op maandag 25 Tevet
van het jaar 5642
T.N.Ts.B.H. 
1077157R1-04 - Izak David de Haas (1803-1883) 050816: steen in het Hebreeuws
Moge de rechtvaardige de gunst van zijn Eigenaar ontvangen
Gedenkteken van

Jitschak ging altijd in zijn ingetogenheid
Liefdadigheid deed hij voor de arme en de behoeftige
Vijftig jaar leidde hij zijn kudde
Het Shofargeluid bracht hij ten gehore op de dag der herinnering
dat is de heer de ge'eerde Jitschak zoon van de ge'eerde David de Haas zijn aandenken zij tot zegen
bestuurder en leider van de heilige gemeente Aalten
en de naam van zijn moeder was Fromet
op de eerste dag van het Oogstfeest
werd hij tot zijn volkeren verzameld
en op zondag de 4e tussendag
werden hier zijn beenderen begraven
in het jaar “en toen ging Izak uit om te bidden”
T.N.Ts.B.H. 
1077159R1-05 - Matseiwe Mindele (Minske) Rosenberg (1809-1893) 050816: Zie: Mindele Rosenberg
Dit worde opgeschreven voor het nageslacht
Hier is geborgen
een flinke vrouw
haar daden waren aangenaam
haar handen strekte zij uit naar de behoeftigen
haar paden waren volmaakt
haar stem zal gehoord worden in de hoogte (hemel)
dat is de vrouw mevrouw Mink dochter van de ge'eerde Me'ir
weduwe van de ge'eerde Jitschak de Haas
en de naam van haar moeder was Gellah
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de vooravond van woensdag
16 van de maand Tevet
van het jaar 5653
T.N.Ts.B.H. 
1077168R1-06 - Levie de Haas (1830-1889) Judah u huldigen uw broerders
Hier Rust
de ongetrouwde man de ge'eerde Jehuda zoon van de ge'eerde Jitschak
de Haas
die naar zijn Eeuwige Wereld ging op maandag dat was
de nieuwe maansdag van Adar II
van het jaar 5649
T.N.Ts.B.H. 
1077148R2-01(a en b) - Julchen Lippers (1832-1907)
- Aron David van Gelder (1829-1913)
a: En zijn hele huis beweende Aharon
Hier Rust
de vooraanstaande man die op de ingetogen weg ging
en met vrees voor de Hemel
leider van de gemeente in ingetogenheid en rechtschapenheid
gedurende vele jaren
de ge'eerde heer Aharon zoon van David van Gelder
hij ging zijns weegs en hechtte zich aan zijn vrouw en zijn zoon
op de Heilige Shabbatdag 22 Adar I 5673
en werd daar begraven op maandag de 24e daarvan
en de naam van zijn moeder was Fraatje
T.N.Ts.B.H.

b:Met haar dood is zij niet uit ons hart verscheiden
Hier is geborgen
een vooraanstaande en bescheiden vrouw, zij ging
al haar dagen op de rechte weg, zij doet hem goed
al haar dagen, haar handpalm sterkte zij uit naar de armen
aan de ingang en in haar huizen, en in het Paradijs zullen geroemd worden
haar daden en liefdadigheid
mevrouw Gella dochter van de ge'eerde Naftali vrouw van de ge'eerde Aharon van Gelder
zij steeg op naar de hemel aan de vooravond van maandag 22 Iyar en werd begraven op
dinsdag 23 Iyar in het jaar 5667 en de naam van haar moeder was Sara
T.N.Ts.B.H.

Op de verbindingssteen:

Waar u zult sterven zal ik sterven en daar begraven worden 
1077147R2-02 - Matje Goedhart (1852-1907) Toen stierf Miriam daar en werd daar begraven
Hier Rust
een steen zal uit de muur schreeuwen

Over de dood van een vooraanstaande vrouw
mevrouw Miriam dochter van Avraham
vrouw van de ge'eerde Shlomo Goedhart
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op dinsdag 5 Iyar
en werd begraven op donderdag 7 Iyar
in het jaar 5667
en de naam van haar moeder was Fraadche
T.N.Ts.B.H 
1077144R2-03 - Nathan Salomon Heijmans (1826-1906) 050816: wiewaswie.nl
Toen ging Nathan naar zijn huis
Hier is begraven een rechtvaardige en ingetogen man
hij ging op de wegen van de rechtschapenheid al zijn dagen
zich bezig houdend met de Torah en liefdadigheid  
1077141R2-04 - Bettij van Oss (1847-1906) 050816: wiewaswie.nl
Boven de vrouwen in de tent is zij geprezen
Hier is begraven een flinke vrouw
al haar dagen was zij bezig met
de geboden en liefdadigheid en gerechtigheid
in het grootbrengen van haar kinderen in het bestuderen van de Torah was zij zeer oplettend
en op haar vertrouwt het hart van haar man
mevrouw Beila dochter van de ge'eerde Shim'on
vrouw van de geeerde heer Nathan Heijmans

En de naam van haar moeder was Devora
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op woensdag Het Nieuwemaansfeest van Iyar
en werd begraven op de dag voor de Heilige Shabbat 2 Iyar
in het jaar 5666
T.N.Ts.B.H. 
1077140R2-05 - Salomon de Haas (1844-1904) Hier Rust
de ongetrouwde man de ge'eerde Shlomo zoon van de ge'eerde Jitschak
die naar zijn Eeuwige Wereld ging op
maandag 4 Tevet
in het jaar
"toen lag Shlomo met zijn voorouders"  
1077134R2-06(a en b) - Abraham Salemon van Gelder (1848-1899)
- Amalia Schaap (1854-1910)
050816: wiewaswie.nl
a:De heerlijkheid van een koningsdochter is innerlijke waarde
hier is geborgen
een vrouw rechtschapen en ingetogen in haar wegen
een steun voor behoeftigen en naar de armoedigen strekte zij haar handpalmen uit
een vrouw flink eerbiedwaardig en bemind door al haar bekenden
allen die haar kenden bejubelen haar daden
Malka dochter van Ja’acov Koopman
en de naam van haar moeder was Rivka
zij ging naar haar rust op de rustdag 24 Adar I
en werd met veel eer begraven de volgende dag zondag 5670
T.N.Ts.B.H.

b:Dit betreffende de Levieten
HierRust
daar begroeven zij
de heer Avraham zoon van de heer Jitschak
van Gelder Segal (*) hij ging
naar zijn rust op donderdag 23 Sivan
en werd begraven op zondag 25 Sivan
in het jaar 5659
en de naam van zijn moeder was Gelle
T.N.Ts.B.H.

Middelste deel
De geliefden en beminden in hun leven [en] in hun dood werden zij niet gescheiden (4) 
1077131R2-07 - Eva Sander (1848-1898) Hier is geborgen
een bescheiden vrouw
mevrouw Chava dochter van Naftali
vrouw van de ge'eerde Shim'on Vles
en de naam van haar moeder was Tsipora
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de dag voor de Heilige Shabbat 20 Sivan
van het jaar 5658
T.N.Ts.B.H. 
1280824R3-01 - Susanna Potsdammer (1845-1927) Foto Het Stenen Archief
Een Godvrezende vrouw moge zij geprezen worden
Hier is geborgen
een bescheiden en rechtschapen vrouw
mevrouw Zisi dochter van Efraim
Potsdammer
weduwe van Avraham zoon van Shim'on Keizer
en de naam van haar moeder was Gittele
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op dinsdag
6 Adar I 5657
T.N.Ts.B.H. 
1280827R3-02 - Abraham Keizer (1835-1922) Foto Het Stenen Archief
En Abraham keerde terug naar zijn plaats
Hier is geborgen
een ingetogen en rechtschapen man
Avraham zoon van Shm'on Keizer
en de naam van zijn moeder was Henna
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld in de vroegte van zondag
5 Adar 5682
T.N.Ts.B.H. 
1280831R3-03 - Markus Rosenberg (1835-1918) Foto Het Stenen Archief
Hier is begraven een rechtvaardig Cohen (priester)
Mordechai die geboren is uit Gellah
die naar zijn Eeuwige wereld ging op 3 Sivan 5678
T.N.Ts.B.H. 
1280834R3-04 - Marcus de Haas (1834-1917) Foto Het Stenen Archief
En Morechai zat in de poort van de koning
Hier Rust
de ongetrouwde man Mordechai zoon van Jitschak
de Haas
hij overleed op de vastendag van 17 tammoez
T.N.Ts.B.H. 
1280836R3-05 - Izak Salomon de Haas (1834-1917) Foto Het Stenen Archief
En Izak woonde bij de bron van de Levende
Hier Rust
een ingetogen en rechtschapen en Godvrezende man
de ge'eerde Jitschak zoon van Chaim
die naar zijn rust ging op 11 Nissan
5677
T.N.Ts.B.H 
1077062R4-01 - Dina Japhet (1888-1942) 050816: Zie: Dina Japhet
Hier is geborgen
mevrouw Dina dochter van de heer Moshe
en de naam van haar moeder was Gittele
zij ging naar haar Eeuwige Wereld
2 Elloel 5702
T.N.Ts.B.H. 
1077092R4-02 - Bertha Löwenstein (1884-1940) Hier is geborgen
mevrouw Beile geboren uit Krendele
zij ging naar haar Eeuwige Wereld
9 Marcheshvan 5701
T.N.Ts.B.H. 
1077108R4-03 - Engelina van der Laan (1865-1948) Zij bewaakt de gang van haar huis[gezin]
zij eet nimmer het brood van de traagheid.
Haar zonen staan op en prijzen haar
haar man en hij looft haar
Hier Rust
Kindele dochter van Jitschak
van Gelder
en de naam van haar moeder was Henna
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op 29 Sivan 5708
T.N.Ts.B.H. 
1077113R4-04 - David Aron van Gelder (1865-1938) De God van mijn vader was mij ter hulp
De weg van het geloof koos hij
en zijn Leer nam hij in acht
en behoeftige en arme hielp hij
Hier Rust
David zoon van Aharon van Gelder
en de naam van zijn moeder was Gella
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op 26 Elloel 5698
T.N.Ts.B.H. 
1077115R4-05 - Meier Izak de Haas (1850-1934) Hij deed volgens het woord van de Eeuwige
Hier Rust
de ongetrouwde man Me'ir zoon van Jistchak
de Haas
hij overleed op de 2e dag van Pesach
5694
T.N.Ts.B.H. 
1077117R4-06 - Simon Heijmans (1877-1934) Van de ochtend tot de avond voor de Eeuwige
Hier Rust de ongetrouwde man rechtvaardig en rechtschapen onder de vrijgevigen, hij ging immer [op] de weg van de goeden,

zijn ziel was toegewijd aan de levende God

en al zijn daden waren onbaatzuchtig
dat was Shim'on zoon van Nathan
hij overleed op 2 Adar 5694
T.N.Ts.B.H. 
1077118R4-07 - Sophia Jacobs (1846-1934) En zij ging de Eeuwige raadplegen
Hier is geborgen
een bescheiden en rechtschapen vrouw
Fromet geboren uit Sara
zij ging ter ruste op 9 Tevet
5694
T.N.Ts.B.H. 
1077121R4-08 - Joseph Izak de Haas (1846-1932) En de Eeuwige was met Joseph
Hier Rust
de ongetrouwde man Joseph zoon van Jitschak
de Haas
hij overleed op de dag 2 Tammoez
T.N.Ts.B.H. 
1077123R4-09 - Minchen Seckels (1885-1931) Hebr. overlijdensdatum klopt niet met 08-09-1931 om half zes 's middags.
Toen was het niet 27 Elloel maar 25 Elloel 5691 
1077126R4-10 - Telza Kan (1872-1932)
- Louis Landau (1871-1928)
050816: Zie: Louis Landau
Zie: Telza Kan 
1077055R5-01(a en b) - Liepman Leezer (1884-1972)
- Frieda Cohen (1895-1983)
a:Hier is geborgen
Fraadche dochter van Pinchas de Cohen
en de naam van haar moeder was Hendele
zij ging naar haar Eeuwige Wereld
op 22 Kislev 5694

b:Hier Rust
een rechtschapen man
Eliezer geboren uit Moshe
en de naam van zijn moeder was Ilka
hij ging naar zijn eeuwige wereld op 27 tevet
5732
T.N.Ts.B.H. 
1076998R5-02(a en b) - Bertha Maas (1895-1989)
- Aron Kropveld (1896-1960)
a: Een Godvrezende vrouw zij zij geprezen (1)
Hier is geborgen
mevrouw Beile dochter van de heer Avraham
en de naam van haar moeder was Lea
zij overleed op 28 Adar II 5749
T.N.Ts.B.H.

b: Hoe schoon zijn uw tenten Jacob
Hier Rust
de heer Aharon zoon van de heer Jitschak
en de naam van zijn moeder was Esther
hij overleed 17 Tammoez 5720
T.N.Ts.B.H.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen;
van waar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp komt van de Eeuwige de Maker van hemel en aarde 
1076985R5-03 - Mietje Mendels (1871-1962) Geboorteakte #46 Groenlo 30-09-1871
 
1076978R5-04 - Meijer David Keijzer (1872-1958) Geboorteakte #69 Hasselt 07-11-1872 
1076774R5-05 - Sophia van Gelder (1876-1956) 050816: Zie: Sophia van Gelder
Hier is geborgen
mevrouw Sara dochter van de heer Aharon
en de naam van haar moeder was Gelle
zij ging naar haar Eeuwige Wereld
3 Nissan 5716
T.N.Ts.B.H. 
1076763R5-06 - Joseph Weijel (1880-1960) 050816: Zie: Joseph Weijel
Hier Rust
de heer Joseef zoon van de heer Avraham
en de naam van zijn moeder was Channa
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
12 Marcheshvan 5721
T.N.Ts.B.H. 
1076694R5-07 - Meta Meiersberg (1888-1949) Hier is geborgen

Een flinke vrouw wie zal haar vinden
haar waarde gaat paarlen ver te boven

T.N.Ts.B.H. 
1076668R5-08 - Henriëtte Heijmans (1876-1948) 050816: Gelders archief akte #36
Hier is geborgen
De ongetrouwde mejuffrouw Jettelle dochter van Nathan
en de naam van haar moeder was Beile
zij ging naar haar Eeuwige Wereld
22 Nissan 5708
T.N.Ts.B.H. 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact