Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Joodse Begraafplaats Beth Chaim huis v/d levenden
Adres:Veldkamp Harderwijk

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
721842A051 - Sientje Mentz (1808-1885) PT/een achtenswaardige vrouw, mevrouw/Sjeine, echtgenote van Tsevi/Monnikendam/Zij steeg op naar om hoog. 
721843A052 - Maria van Rheenen (1803-1891) PT/MIRJAM/de vrouw van Jitschak/de VRIES. 
721844A053 - Rebekka Marcus (1806-1837) PT/RIBKA(Rebekka)de dochter van ZALMAN MARCUS/die naar haar eeuwigheid ging op de heilige Sabbat. 
721845A054 - Sodik Cohen (1819-1892) PN/een rechtvaardige/zoon van de geachte heer JUDA COHEN/en de naam van zijn moeder was........... 
721846A055 - Salomon Hartog Wolf (1820-1893) PN/een integere en oprechte en godvrezende man (Job.1:1)iemand die goed deed en zuiver in handelingen was,/is dat niet de voorzitter en bestuurder van de gemeente/de heer Sjelomo de zoon van de geleerdengenoot, de heer Naphtali Ze'ev/en de naam van zijn moeder was KINDELE die ging naar zijn eeuwigheid bij het uitgaan van de heilige sabbat. 
721847A056 - Manuel van Menk (1813-1894) PN/een oprechte man, die in onschuld wandelt/gaarne weldoet en de armen ondersteunt/hij leidde in rechtvaardigheid zijn huisgenoten/en bestuurde in oprechtheid de leden van zijn gemeente/hij is de geachte rabbi zoon van rabbi SALOMO/van MENK en de naam van zijn moeder was SARA hij is heen gegaan in goede naam. 
721848A057 - August Lazare (1827-1896) PN/ABRAHAM de zoon van Eliëzer/Lazere/hij overleed dinsdag 17 Tevet/en werd begraven in goede naam. 
721849A058 - Hanna Meijer (1898-1900) PN/Hanna dochter van BENJAMIN/en de naam van haar moeder was Keïle. 
721850A059 - Joseph de Jong (1818-1898) PN/een oprecht en rechtschapen/Is dat niet de heer JOSEPH zoon van ISAÄK/de JONG JOZEF DE JONG en de naam van zijn moeder was Frommet (Frouke Berends). 
721851A060 - Betjen van Menk (1824-1906) PT/een deugdzame vrouw/mevrouw Rivka(Rebekka)/de dochter van de geleerdegenoot SALOMO/vrouw van de geachte JOZEF zoon van de heer ISAÄK de JONG. 
721852A061 - Jett Herz (1826-1900) EEUWIGE GEDACHTENIS een deugdzame vrouw, het sieraad voor haar man/zij breidde haar hand uit naar de arme en de ellendige/zij handelde in oprechtheid/(lid van de)vrouwenvereniging van de waarheid in onze gemeente/mevrouw JETLE dochter van de heer Naphtali/en de naam van haar moeder is MINDELE/vrouw van de heer Mosje zoon van de geleerdengenoot de heer Sjelomo/FRANK. 
721853A062 - Mozes Frank (1826-1909) Een oprecht en betrouwbaar man, die in rechtschapenheid wandelde/PN/de achtenswaardige man/de geachte heer Mosje de zoon van de geleerdengenoot de heer Sjelomo,/parnassijn van onze gemeente/echtgenoot van JETTA dochter van Naphtalie. 
721854A063 - Salomon Jacob van Menk (1852-1921) PN/Sjelomo de zoon van Menachem en de naam /van zijn moeder is MINDELE. 
721864A064 - Leentje de Jong (1839-1910) PT/een deugdzame en godvrezende vrouw/zij is al haar dagen bezig met het verrichten van weldaad en waarheid/LEA dochter van JEHOEDA (JUDA) de LEVIET/de JONG, weduwe van SALOMO WOLF en de naam/van haar moeder is HANNA. 
721865A065 - Simon Levie Härtz (1842-1921) PN/een oprecht en rechtschapen man/is dat niet SIMCHA HERTZ en de naam van zijn moeder was/ELLA. 
721867A066 - Louis Härtz (1899-1925) Want een schaduw zijn onze dagen op aarde(Job.8:9)/PN/een aangename en vriendelijke jongen/de lieveling van zijn familie in zijn prille jeugd geplukt is hij de jongen/JEHOEDA(JUDA)/(Louis)zoon van MOZES HÄRTZ en de naam van zijn moeder is Teije. 
721868A067 - Doortje Levie Hammelburg (1866-1933) Boven de vrouwen in de tent zij zij gezegend(Richt.5:24b)/PN/een ingetogen vrouw "Louter heerlijkheid/is de koningsdochter daarbinnen"(Ps.45:14a)Is dat niet mevrouw/Teije dochter van JUDA HAMMELBURG/en de naam van haar moeder is SARA BEILE/vrouw van MOZES HÄRTZ. 
721869A068 - Maurits Härtz (1871-1937) En de rechtvaardige zal door zijn geloof leven(HAB.2:4)/PN/iemand die onschuldig ging en rechtvaardigheid deed met zijn ganse hart zijn schepper diende/Is dat niet MOSES de zoon van ABRAHAM HÄRTZ/en de naam van zijn moeder was BEILE(Betje). 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies