Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Bijzondere Begraafplaats
Adres:Nijtap 19a 9218 PB Opeinde

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
700854A-R01-01 SAM_2121 - Anna Grietje de Boer (1952-2008)  
700856A-R01-02 SAM_2123s - Hiltje Lageveen (1883-1972)
- Bouwe Sietzema (1884-1968)
De grafsteen is verwijderd wegens einde grafrecht. 
700860A-R01-04 SAM_2127 - Reinder Wijmenga (1914-1991)
- Goitske Westerbrink (1918-1993)
 
700862A-R01-06 SAM_2128 - Jeltje Annes Faber (1773-1848) Overlijdensakte Smallingerland,
Aangiftedatum: 27 mei 1848, akte nr. 100
Overleden op 26 mei 1848 Jeltje Annes Faber,
74 jaar, vrouw, weduwe
d.v. Anne Bouwes Faber en Hinke Hendriks
 
700868A-R01-07 SAM_2130 - Klaske Klazes Kootstra (1880-1971)
- Tjitske Bonnes Algra (1870-1898)
- Lippe Siebes Atsma (1870-1927)
 
700875A-R01-08 SAM_2131 - Pieter Jonas Algra (1878-1957)
- Tjitske Siebes Atsma (1880-1939)
 
700879A-R01-09 SAM_2132 - Siebe Riepkes Atsma (1840-1916)  
700892A-R01-10 SAM_2133 - Sjoerdje Goukes Sietzema (1808-1849)  
700898A-R01-11 SAM_2135 - Wijtske Algra (1903-1951)  
700899A-R01-12 SAM_2137 - Tjitske N W Bottinga (1926-2005)  
700901A-R02-01 SAM_2140s - Margje Stroop (1874-1956)
- Dirk Arend Glas (1875-1968)
- Tine Glas (1911-2000)
 
700905A-R02-02 SAM_2142s - Akke Glas (1907-1997)  
700906A-R02-03 SAM_2144s - Henk Sprik (1977-1995)  
700907A-R02-04 SAM_2146 - Maria Blaauboer (1914-2011)
- Siebe K Atsma (1911-1973)
 
700909A-R02-06 SAM_2148 - Auke Tjeerds van der Kooij (1849-1944)
- Jantje Jans de Jong (1875-1943)
 
700933A-R02-08 SAM_2150 - Martinus van der Kooij (1902-1956)
- Wilhelmina Partodi Kromo (1902-1958)
 
700938A-R02-10 SAM_2153 - Boele van der Kooi (1913-1959)
- Hinke de Haan (1914-1985)
 
700940A-R02-14 SAM_2156 - Aukje Jans Dijkstra (1839-1914)  
700945A-R02-15 SAM_2157 - Anne Johannes Brantsma (1860-1901)
- Janke Pijl (1862-1948)
- Jan Feddes Boonstra (1878-1960)
De grafsteen is verwijderd wegens einde grafrecht. 
700953A-R02-17 SAM_2160 - Atze Witveen (1875-1949)  
700955A-R02-18 SAM_2161 - Popke Jansma (1908-1976)
- Geeske Nicolai (1914-1993)
 
700957A-R02-20 SAM_2163 - Martin Witveen (1905-1978)
- Roelofke Spoor (1912-1976)
 
700959A-R03-01 SAM_2167 - Geeuwke Bareld de Boer (1920-1986)
- Gooitske Veenstra (1921-2011)
 
700962A-R03-05 SAM_2170 - Egbert Ritsma (1893-1960)  
700965A-R03-09 SAM_2173 - Steffen Oedses de Jong (1833-1896)
- Aaltje Tjerks Nieuwenhuis (1840-1921)
 
700971A-R03-10 SAM_2177s - Arnoldus van Bruggen (1878-1951) Plaquette is los van de zerk.
 
700974A-R03-11 SAM_2875s - Arnoldus Nieuwenhuis (1831-1917)
- Jetske van der Veen (1851-1930)
- Dientje Nieuwenhuis (1879-1971)
- Aaltje Nieuwenhuis (1881-1908)
 
700998A-R03-13 SAM_2183s - Hibbe de Jong (1899-1984)
- Rinskje de Jong (1896-1968)
- Johannes de Jong (1859-1944)
- Jantje Oedzes (1862-1943)
De grafsteen is verwijderd wegens einde grafrecht. 
701004A-R03-18 SAM_2189 - Gerben L Mud (1919-1941)
- Elsje de Vegt (1869-1906)
 
701013A-R03-19 SAM_2190s - Antje de Jong (1884-1981)
- Lubbert Barelds Mud (1871-1944)
 
701020A-R03-21 SAM_2193 - Jan K Jansma (1904-1983)
- Sijtske Nicolai (1907-2001)
 
702463A-R03-25 SAM_2195 - Sjirk Bijma (1904-1995)
- Wietske Lijklema (1913-1987)
 
702472A-R03-27 SAM_2196s - Elsje Prakken (1909-1986)
- Bernard Smid (1909-2007)
 
702484A-R03-29 SAM_2199 - Jacobus Okkema (1934-1997)  
702487A-R04-01 SAM_2203s - Sjoerdje Siebes Atsma (1867-1940)
- Geeuwke Barelds de Boer (1866-1936)
 
702504A-R04-03 SAM_2205s - Jinke Sjirks van der Burg (1893-1937)
- Bareld Geeuwkes de Boer (1893-1962)
 
702509A-R04-08 SAM_2209 - Jan Klazes de Jong (1893-1985)
- Jantje Kielstra (1900-1980)
 
702516A-R04-10 SAM_2210 - Jacoba Geessien van Keulen (1923-2007)
- Frans van der Vlugt (1916-1982)
 
702523A-R04-13 SAM_2212 - Andries van Dijk (1874-1960)
- Albertje Bargerbos (1878-1961)
De grafsteen is verwijderd wegens einde grafrecht. 
702528A-R04-16 SAM_2214s - Fettje de Boer (1929-2011)  
702532A-R04-17 SAM_2216s - Aaltje Gerbens de Jong (1859-1936)
- Sybren Jans Algersma (1857-1941)
De grafsteen is verwijderd wegens einde grafrecht. 
702543A-R04-18 SAM_2219s - Wietske Jansma (1922-1962) De grafsteen is verwijderd wegens einde grafrecht. 
702548A-R04-19 SAM_2222 - Theunis Mulder (1931-2013) Nieuw graf. Nog geen zerk. 
702575A-R04-20 SAM_2223 - Lutske Mulder (1899-1918)
- Jasper Mulder (1904-1924)
 
702588A-R04-20a SAM_2882s - Machiel Mulder (1938-2016)
- Hiltje van der Meer (1904-2011)
Nieuw graf. Nog geen zerk. 
702592A-R04-21 SAM_2230 - Aukje Mulder (1923-1925)
- Machiel Mulder (1894-1975)
- Baukje van der Molen (1898-1993)
De grafsteen is verwijderd ivm plaatsen nieuwe zerk. 
702593A-R04-24 SAM_2232 - Pieter Woudwijk (1923-2009)
- Lutske Klaver (1920-1976)
 
702596A-R04-26 SAM_2233 - Dirk Willem van de Klooster (1916-1979)
- Geertje Zandstra (1917-1999)
 
702598A-R04-30 SAM_2236 - Sietze de Boer (1942-2010)  
702601A-R05-01 SAM_2240 - Ritsche Warnders de Boer (1856-1911)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact