Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH Kerk
Adres:Seerp van Galemawei Mantgum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1261420101 - Aan Jeep Algera (1920-1923)  
1261422102 - Harrie Eisma (1958-1999)  
1261423103 - Jan Oostra (1956-1969)
- Aukje Boersma (1926-2007)
- Jacob Oostra (1925-2009)
 
1261425104 - Aaltje Meintema (1891-1972)
- Geert Jacobs Oostra (1888-1959)
 
1261426105 - Albertje D. Schuurmans (1827-1905)
- Andie D. Kalma (1830-1903)
 
1261428106 - Tjerk Sjoerds v.d. Hem (-1875)  
1261518107 - Antje Dirks Palsma (1832-1889)  
1261519108 - Rendert Wijtze van der Molen (1917-2004)
- Petronella Catharina van der Hem (1916-2001)
 
1261520109 - Jelly Oosterman (1958-2006)  
1261521110 - Timo Laman (1983-2006)  
1261522111 - Grietje Terpstra (1907-1997)
- Sjoerd Kirkenier (1905-1959)
 
1261524112 - Wijmer Wagenaar (1898-1953)
- Esther Tjepkema (1902-1950)
 
1261525113 - Janke de Groot (1931-1971)  
1261527114 - Teake Wagenaar (1925-1983)  
1261530115 - Hillechien Trijntje Start (1914-2000)  
1261531116 - Tietje Kooistra (1858-1930)  
1261532117 - Job Pierre Postma (1954-1954)  
1261533118 - Wybe Hommes Kalma (-1834)  
1261534119 - Jacobus Johannes Keizer (1846-1897)  
1261535120 - Afke Groeneveld (1923-1996)
- Jan D. Groeneveld (1883-1973)
- Reinouw Rienks (1885-1949)
 
1261536121 - D. Meintema (1850-1904)  
1261537122 - Antje S. Goslinga (1862-1924)  
1261539123 - Antje B. Meintema (1898-1933)
- Jan H. Bonsma (1898-1983)
 
1261540124 - Antje D. Meintema (1858-1885)
- Geertje Martens Meinsma (-1885)
 
1261541125 - Ids van der Ende (1924-1991)  
1261765126 - Tryntsje Sijtsema (1928-2005)  
1261766127 - Sijtse Grouwstra (1901-1965)
- Folkertje v.d. Vegt (1904-1991)
 
1261767128 - Freerkje v.d. Schaar (1856-1895)  
1261768129 - Klaas Albertsma (1908-1988)
- Adriaantje Speckmann (1910-1986)
 
1261769130 - Swierstra (1946-1946)
- Swierstra (1950-1950)
 
1261770131 - Jetses Kalma (1846-1861)  
1261771132 - Kornelis Wijnja (1924-2007)  
1261772133 - Anne W. Visser (1888-1964)
- Martsen Jansma (1892-1973)
 
1261773134 - Gré Iedema (1942-2003)
- Theo Faber (1940-1978)
 
1261774135 - Dirk Jacobs Oostra (1874-1916)  
1261775136 - Grietje Pietje de Jong (1910-1992)
- Hendrikje de Jong (1906-2001)
- Hendrickje D. Swart (1849-1919)
- Jacob L. Oostra (1844-1920)
 
1261776137 - Boukje Andringa (1879-1947)  
1261777138 - Wytske Palsma (1910-2010)
- IJme K. Bosma (1908-1992)
 
1261778139 - Klaas IJ. Bosma (1875-1959)
- Wiepkje R. Sijbrandij (1876-1948)
 
1261779140 - Piet J. Wiersma (1920-1952)  
1261780141 - Hinke J. Kooistra (1870-1971)
- IJme B. Meintema (1871-1909)
 
1261781142 - Jeltje Beltjes Bakker (1846-1911)  
1261782143 - Trijntje Meintema (1874-1910)
- Sytske Meintema (1872-1950)
- Yfke Meintema (1878-1945)
 
1261783144 - Nanne J. Stienstra (1883-1953)
- Trijntje Wassenaar (1887-1931)
 
1261784145 - Reintje van der Veer (1910-2009)
- Jan Iedema (1910-1989)
 
1261785146 - Wypkje Metje Schuurmans (1925-2016)
- Nguyen van Nam (1912-1993)
 
1261786147 - Akke Bouma (1923-2006)
- Tsjerk J. Dantuma (1919-1972)
 
1261787148 - (-)  
1261788149 - Grietje Keizer (1822-1906)  
1261906150 - Sije Bakker (1918-1971)
- IJbeltje Tilma (1921-2001)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies