Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH Kerk
Adres: Boksum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1260750150 - Jan Filippus Tamminga (1889-1961)
- Geertje de Boer (1899-1992)
 
1260751151 - Georgius Tamminga (1896-1967)
- Pietje de Boer (1897-1986)
 
1260752152 - Tjibbe Rodenhuis (1882-1954)
- Tjipkje de Vries (1916-2003)
- Aafke v.d. Veen (1886-1959)
- Nanne Rodenhuis (1914-2014)
 
1260754154 - Jan Bosma (1870-1943)
- Trijntje de Groot (1875-1945)
 
1260755155 - Trijntje Heida (1881-1940)
- Poppe Th. Wijnsma (1882-1969)
 
1261051156 - Pietje v.d. Heide (1905-1997)
- Sake Bosma (1903-1963)
- Jan Bosma (-1958)
 
1261053157 - Sijke B. Sixma (1874-1939)
- Tjeerd S. Bosma (1876-1941)
 
1261055158 - Anne H. de Jong (1880-1963)
- Wijke van der Meer (1885-1981)
 
1261056159 - Wijbe Okkema (1910-1992)
- Imkje Mollema (1911-1996)
 
1261058160 - Dina Oosterhoff (1906-1914)
- Sipke Gerben Oosterhoff (1880-1939)
- Johannes Oosterhoff (1906-1989)
- Klaaske Greijdanus (1881-1960)
 
1261061161 - Pieter Herder (1856-1936)
- Minke Herder (1910-1927)
 
1261062162 - Ettje Reitsma (1868-1941)  
1261063163 - Cornelis van der Heide (1909-1993)
- Akke van der Wal (1908-1996)
 
1261064164 - Klaas van Marrum (1890-1943)  
1261065165 - Folkje v.d Schaaf (1891-1965)  
1261066166 - Minne Okkema (1929-2011)  
1261067167 - A.C.W. ter Meulen (1878-1906)  
1261068168 - Anne Dirk Hietkamp (1932-1989)  
1261069169 - Gerrit Brouwer (1947-2003)  
1261070170 - Marten Greevelink (1926-1991)  
1261071171 - Sjouke Geertsma (1908-1995)
- Janke Rodenhuis (1909-1990)
 
1261072172 - Idskje Rienstra (1938-2014)
- Arjen Postma (1936-1988)
 
1261073173 - Wiepkje Terpstra (1832-1928)
- Wiepkje Wiersma (1900-1957)
 
1261074174 - Okke Wiersma (1903-1992)
- Aaltje Wartena (1911-2012)
 
1261076175 - Laas S. Wiersma (1874-1951)
- Mintje Okkema (1871-1957)
- Eelkje J. Kalma (1846-1915)
- Okke T. Okkema (1844-1919)
 
1261077176 - Baukje Jacobs Hoogstins (1872-1962)
- Bauke Fetzes Koopmans (1862-1921)
 
1261078177 - Elske Faber (1905-1997)
- Sieds L. Wiersma (1904-2001)
 
1261079178 - Trijntje Wouda (1927-1992)
- Hijltje Dijkstra (1927-1993)
 
1261080179 - Neeltje Hofman (1907-2003)
- Klaas Sikkema (1907-1975)
 
1261081180 - Klaaske Nauta (1876-1940)
- Jacobus Okkema (1874-1942)
 
1261176181 - Hiske Atje van Dijk (1898-1961)
- Grietzen Reitsma (1894-1968)
 
1261177182 - Lambartus de Witte (1919-1986)
- Antje de Vries (1921-1999)
 
1261178183 - Auke L. de Witte (1888-1976)
- Maaike R. Keestra (1890-1969)
 
1261179184 - Tjeerdsje Keestra (1887-1944)  
1261180185 - J. Schotanus (-)
- P. Jorna (-)
- Sibbeltje Schotanus (1910-1913)
 
1261182186 - Catharina Hermana Sjerps Kalma (1855-1894)  
1261183187 - Meile Meinderts Miedema (1860-1943)  
1261184188 - Gerrit Meinderts Miedema (1850-1914)  
1261185189 - Tjitske Jans Jongsma (1830-1901)  
1261187190 - Doede M. Okkema (1893-1980)
- Pietje Kalma (1902-1973)
 
1261188191 - Douwe Schotanus (1891-1953)
- Emkje Hofman (1893-1946)
 
1261189192 - Janke Dijkstra (1866-1935)
- Durk v.d. Berg (1864-1938)
 
1261190193 - Mintje D. Okkema (1861-1934)
- Siebrigje Miedema (1865-1945)
 
1261191194 - Tetje Okkema (1902-1995)
- Klaas Miedema (1895-1976)
- Doede Jan Miedema (1942-1945)
 
1261192195 - Johannes Meinders Miedema (1856-1935)  
1261193196 - Imkje Schotanus (1900-1980)
- Wijtze Douma (1902-1963)
 
1261194197 - Minne J. Schotanus (-)
- IJfke S. Huizinga (-)
 
1261195198 - Jelle Oetsma (1843-1918)
- Klaaske Lebbing (1844-1915)
 
1261196199 - Taeke de Jong (1877-1941)
- Sijke Dijkstra (1878-1963)
 
1261198200 - Michel D. Douma (1888-1939)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact