Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats
Adres:van Harenstraat Sint Annaparochie

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1381524P2070615 - Gerrit van Dijk (1924-2014)
- Jeltje Hoekstra (1924-2011)
 
1381526P2070617 - Trijntje Jensma (1912-2002)
- Jochum Jan Wiersma (1910-1996)
 
1381528P2070618 - Sijtse Swart 
1381531P2070619 - Maria van Rieke (1937-2012)
- Wilhelmus Antonius Beekman (1935-2006)
 
1381533P2070620 - Rein P. Spoelhof (1920-1976)
- Neeltje Steensma (1921-2014)
 
1381534P2070621 - Jan Zwart (1907-1997)  
1381856P2070622 - Piebe van der Zee (1882-1962)
- Seijke Dokter (1880-1938)
 
1382047P2070623 - Trijntje Halma (1905-1983)
- Douwe van der Zee (1903-1979)
 
1382340P2070624 - Sjouke Koopmans (1926-1998)  
1498180P2070626 - Jacomijntje van Rennes (1885-1956)  
1498182P2070627 - Broer Posthumus (1890-1961)
- Klaaske Post (1885-1939)
 
1498183P2070629 - Lourens de Groot (1902-1939)
- Aukje Koopmans (1902-1998)
 
1498184P2070634 - Dirkje Hoogerhuis (1917-1983)
- Rinse Keizer (1919-1940)
- Hendrik Keizer (1888-1970)
- Jeltje Dijkstra (1886-1965)
- Dirk Hendrik Keizer (1911-1999)
 
1498185P2070636 - Pieter Baltjes (1885-1961)  
1498186P2070637 - Klaas Baltjes (1924-1941)
- Maartje Baltjes (1919-1941)
 
891180P2070638 - Jelle Baltjes (1891-1972)
- Maaike Sijperda (1890-1965)
 
1498187P2070639 - Hiske Baltjes (1920-2009)  
1498188P2070640 - Wietske de Vries (1884-1972)  
1498189P2070641 - Piet van Dijk (1952-1994)  
1498190P2070642 - Jetske Buursma (1928-1998)
- Yme Minnema (1926-2001)
 
1498191P2070643 - Gretha Alida Rosendal (1969-1990)  
1498192P2070645 - Sjoerd S. Westra (1885-1958)
- Jeltje Andrae (1891-1943)
- Sieds Westra (1917-1997)
 
1498193P2070646 - Nieske Swart (1950-1992)  
1498195P2070647 - Akke Vrieswijk (1933-2000)  
1498197P2070648 - Doeke Tasma (1909-1981)
- IJbeltje Keuning (1911-1999)
- Klaske Baarda (1911-1942)
 
1498200P2070649 - Maaike Tjepkema (1919-2000)
- Baukje Tjepkema (1917-1999)
 
1667113P2070650 - Bauke Lodewijk (1930-1993)
- Elizabeth Kuik (1933-1998)
 
1667114P2070652 - Akke de Jong (1922-2012)
- Eeltje van der Kooi (1921-2009)
 
1667923P2070654 - Tryntsy Hoekstra (1901-1989)
- Klaas Balt (1899-1965)
 
1668163P2070655 - Trijntje Hofstra (1906-1977)
- Douwe Lodewijk (1905-1983)
 
1668165P2070657 - Klaaske Lodewijk (1936-1940)  
1670127P2070659 - Saapke Hoekstra (1904-1993)
- Teije de Jong (1895-1963)
 
1820098P2070660 - Antje Fennema (1916-1963)
- Tijmen Hemkes (1894-1968)
 
1821686P2070661 - Trijntje de Jong (1884-1963)
- Klaas van der Kooij (1882-1964)
 
1821709P2070662 - Trijntje Dijkstra (1920-2008)
- Thijs Kuiken (1916-2013)
 
1829125P2070663 - Tjebbe Wieringa (1944-1989)  
1832917P2070664 - Johan van 't Blik (1957-1964)
- Minke Rijpstra (1919-2015)
 
1838054P2070665 - Marten P. van Dijk (1891-1964)
- Akke de Koe (1893-1984)
 
1838056P2070666 - Simon Miedema (1929-1987)  
1840659P2070667 - Wijtze van der Weit (1889-1942)
- Jacob Piet van der Weit (1918-1989)
- Sijtske Hoogland (1891-1986)
- Tine Saapke van der Weit (1928-2003)
 
977063P2070668 - Grietje Ruardi (1883-1944)  
1850090P2070671 - Jurjen Hoitsma (1927-1994)  
1889718P2070672 - Gerben Hoitsma (1902-1962)
- Rikje Dijkstra (1902-1973)
 
1901433P2070675 - Tine Willemke Tjepkema (1929-2018)
- Taeke S. Tjepkema (1890-1960)
- Hessel S. de Groot (1933-2015)
- Elske Halma (1890-1970)
 
1901524P2070676 - Ritske H. Tulner (1901-1959)
- Theodora J.E. Heeg (1907-1984)
 
1902058P2070677 - Hendrik Wiersema (1899-1959)
- Martje Pilon (1899-1992)
 
1903289P2070679 - Johannes Tj. Rienks (1891-1958)
- Tjeerd Rienks (1920-1974)
- Grietje Osinga (1895-1966)
 
1904674P2070680 - Pieter Damsma (1917-1975)
- Pieter Hennink (1915-1990)
- Jan M. Brouwer (1910-1957)
- Jetske de Vries (1916-2002)
 
1904735P2070681 - Marten Botes Jukema (1895-1957)
- Aafke Zwager (1897-1987)
 
1904811P2070683 - Ane M. Jukema (1927-1991)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies