Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Sondel
Adres:Beuckenswijkstraat 2 Sondel

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1246306L-001 - Immertje Haringsma (1872-1947)
- Hendrik Visser (1876-1949)
 
1246303L-002 - Akke Visser (-)  
1246307L-003 - Pieter Jan Boomsma (1945-2016)  
1246305L-004 - Jan Piersma (1920-1994)
- Akke Schotanus (1925-2011)
 
1246308L-005 - Douwe J. Schotanus (1895-1973)
- Grietje Baukema (1889-1975)
 
1246481L-006 - Holkje J. Strop (1867-1913)
- Douwe D. Steensma (1865-1943)
 
1246485L-007 - Grietje de Vries (1893-1976)
- S. Steensma (1895-1986)
 
1246489L-008 - Douwe Steensma (1919-1988)  
1246494L-009 - Bokke Ottema (1909-2003)
- Eelkje Hoekstra (1908-2001)
 
1246497L-010 - Johanneske Klootwijk (1955-1981)  
1246499L-011 - Geert Klootwijk (1928-2003)  
1246501L-012 - Neeltje van Hes (-1930)
- J.Th. Duister (1880-1980)
 
1246506L-013 - Wiebe Brouwer (1927-2010)  
1246513L-014 - Luitjen G. Samplonius (1898-1998)
- Sipkje van der Werf (1911-2001)
 
1246517L-015 - Gerardus Samplonius (1867-1946)  
1246519L-016 - Hendrik Visser (1911-1973)  
1246524L-017 - Aaltje Crajé (1911-1950)  
1246527L-018 - Tjeerd Visser (1880-1950)  
1246530L-019 - Geeske Schildstra (1881-1957)  
1246534L-020 - Annie Regts (1912-1990)  
1246728L-021 - Jantje de Vries (1899-1983)
- Trijntje Bakker (1865-1941)
- Jelte P. Scholtanus (1898-1979)
 
1246736L-022 - Pieter Bouma (1907-1987)
- Jacoba Bremer (1907-1993)
 
1246744L-023 - Hans S. Samplonius (1904-1964)
- Geertje de Jong (1908-1996)
 
1246749L-024 - Aleida Klok (1925-1997)  
1246751L-025 - Watze Visser (1919-1979)  
1246946L-026 - Walte Veldman (1916-2002)
- Tine Attema (1923-2010)
 
1246948L-027 - Johannes Veldman (1882-1973)
- Willemke Stegenga (1883-1962)
 
1246949L-028 - M.W. Hoogenveen (-1932)
- L.K. Stegenga (-1909)
 
1246951L-029 - Imkjen Wierda (1927-2013)
- Rommert Boersma (1926-2003)
 
1246953L-030 - Joltje Semplonius (1890-1976)
- Titte Boersma (1887-1932)
 
1246957L-031 - Hanny Bunschoten (1934-1993)  
1246958L-032 - Anna de Boer (1924-2017)
- Watze de Jong (1926-2001)
 
1246963L-033 - Andries de Jong (1899-1982)
- Geeltje Schildstra (1899-1992)
 
1246968L-034 - Antje de Jong (1931-1978)  
1246974L-035 - Hijlke Wiersma (1919-2002)
- Hendrikje van der Brug (1921-2004)
 
1246976L-036 - Anneke J. Osinga (1850-1933)  
1246981L-037 - Harmen op de Hoek (1839-1899)  
1246987L-038 - Ybeltje Tuinier (1899-1980)
- Jacob op de Hoek (1899-1977)
 
1246988L-039 - Martentje op de Hoek (1896-1988)
- Frans J. Smits (1891-1964)
 
1246991L-040 - Jantsje Otter (1955-2002)  
1247201L-041 - Teake Otter (1925-2006)
- Martha Deinum (1925-2006)
 
1247209L-042 - Gerlof Otter (1890-1979)
- Jantsje T. de Vries (1892-1967)
 
1247214L-043 - Pieter Otter (1923-2006)  
1247220L-044 - Jacobje Bouma (1893-1975)  
1247224L-045 - P. Deinum (-)  
1247228L-046 - Joukje Aukema (1891-1966)
- Pieter K. Deinum (1885-1934)
 
1247233L-047 - Bate Deinum (1927-1987)  
1247237L-048 - Corry Deinum (1964-1992)  
1247240L-049 - Froukje Pietersma (1917-1995)
- Homme Riemersma (1915-1998)
 
1247243L-050 - Catharina Stegenga (1876-1954)
- Siemen J. Schotanus (1870-1936)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies