Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH Vaste Burchtkerk
Adres:Menno van Coehoornweg 2 8563 AD Wijckel

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
220917001 - Douwe Albada (1928-1961)  
220921002 - Jacques Rijke (1941-2003)  
220925003 - Tjitske Osenga (1910-1998)
- Douwe Feenstra (1912-1955)
 
220961004 - Johannes Feenstra (1947-1951)  
220981005 - Murkje Schotanus (1929-1997)  
220982006 - Trijnus Bosma (1903-1981)
- Evertje Bosma (1935-1938)
- Jeltje C. v.d. Merwe (1901-1983)
 
220985007 - Antje Schotanus (1913-1994)  
220987008 - Jelle Schotanus (1916-1989)
- Anna Schotanus (1911-1985)
 
220990009 - Sjoukjen Hoekstra (1919-1987)
- Rients Stegenga (1911-1995)
 
220991010 - Gettje Stremler (1886-1966)
- Johannes H. Stegenga (1881-1961)
 
221106011 - Weltje van der Wal (1933-1994)
- Wiepk Grasman (1890-1982)
- Willem Hendrik Stegenga (1879-1964)
 
221124012 - Margaretha Gaastra (-1981)
- Jentje Larooij (1949-2012)
 
221133013 - Geertruida Joh. Harsma (1869-1950)
- Pieter J. Larooij (1909-2001)
- Corneliske H. Hoekstra (1910-1931)
- Jentje P. Larooij (1868-1931)
 
221135014 - Eelke de Jong (1901-1992)
- Klaaske Stegenga (1902-2004)
 
221137015 - Maria Boersma (1893-1976)
- Pier B. Visser (1890-1946)
 
221143016 - Johanna van der Goot (1908-1980)
- Jacobus Piersma (1906-1984)
 
221144017 - Lolkje Leentjes (-1965)
- Jelle van der Goot (-1922)
 
221145018 - Ynskje de Boer (1940-1945)  
221146019 - Hendrik J. de Boer (1911-1991)
- Sietske Bouma (1910-1987)
 
221155020 - Max Wolters (1904-1997)  
221156021 - Janna Kiestra (1899-1993)  
221159022 - Feikje I. Rienstra (1895-1984)
- Syberen Boukes (1885-1963)
- Rinske Bremer (1924-2013)
- Inte Boukes (1925-2008)
 
221160023 - Emily Baukje Schilstra (1920-2017)
- Foppe Oenema (1908-2000)
 
221162024 - Antje Pasma (1914-2013)
- Watze Hepkema (1913-2007)
 
221163024A - Jan Deinum (-)  
221164025 - Jan Deinum (1912-1985)
- Tiementje Wiarda (1913-1998)
 
221166026 - Tettje Pruiksma (1897-1974)
- Meine Hottinga (1893-1971)
 
221207027 - Roelof Haringsma (1924-2013)
- Aukje Hottinga (1922-1987)
 
221208028 - Klaaske v.d. Veer (1895-1978)
- Auke A. v.d. Meer (1895-1956)
 
221211029 - Age A. van der Meer (1921-2013)
- Jolly de Haan (1920-1994)
 
221213030 - Henk Schotanus (1934-2014)  
221214031 - Ibeltje Wijbrandi (1944-1948)  
221215032 - Bauke Wijbrandi (1907-1993)
- Piertje Bosma (1911-2005)
 
221216033 - Geertje Wijbrandi (1940-1947)  
221217034 - Gerard v.d. Goot (1958-1958)
- Aagjen v.d. Goot (1947-1950)
 
221218035 - Iek Roelevink (1915-1993)
- Rintje van der Goot (1913-1992)
 
221219036 - Jan Ferdinands (1937-2016)  
221224037 - Baukje Wagenaar (1914-1984)  
221225038 - Eelkje M. Wagenaar (1894-1972)  
221226039 - Benjamin Stegenga (1906-1993)
- Aaltje Wagenaar (1907-1998)
 
221227040 - Jantje Schotanus (1919-2004)
- Hains Bosma (1917-1999)
 
221228041 - J.D. ten Brink (1878-1944)
- R. de Vries (1888-1980)
 
221230042 - Geertje Anna van der Meulen (1932-2017)
- Geertje Kornelis (1873-1946)
 
221231043 - Reino de Jong (1927-2006)  
221232044 - Grietje de Jong (1931-2010)
- Teake de Jong (1931-1996)
 
221234045 - Pieter Klaas Deinum (1957-2012)  
221235046 - Sjoerd Spoelstra (1900-1985)
- Margje Veldman (1910-1998)
 
221236047 - Rudolf Bron (1967-1999)  
221237048 - Auke Prins (1916-1992)
- Joukje Trijntje (Sarah) Hettinga (1916-2013)
 
221238049 - Pieter Bron (1932-2017)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies