Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Petten
Adres:Bergeendstraat Petten

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1393478NR-0186 - Dirk Timmerman (1893-1960)
- Maria Hopman (1897-1977)
 
1439792Zerkenvloer - (-) geen informatie 
1439793Zerkenvloer - (-) geen informatie 
1439536Zerkenvloer-000 - Stijntje van Heijn (-1818) verder geen informatie 
1427415Zerkenvloer-001 - Pieter Jacobsz. Out (-1682)
- Claes Pietersz. (-1621)
De naam Oud[Out]komt in de 18de eeuw veel voor in Petten,
aansluiting is echter nog niet gevonden
Zie ook steen van Cornelis Jacobsz.Out, zijn broer die naschrijver was
 
1427209Zerkenvloer-002 - Trijn Everts de Huys (-1687)
- Cornelis Jacobsz. (-1680)
Cornelis Jacobsz.was in leven bijna 50 jaren Secretaris en Naschrijver
Trijntje Everts de Huis was w.v.Cornelis Jacobsz.

Op het medaillon is hand met schrijvende pen te zien
Dit symboliseert het vak van secretaris en naschrijver
Een belangrijke taak van de naschrijver was de notities,
van de visafslager ten behoeve van de te betalen belastingen,
aan de Heer van Petten te vertalen in ordentelijke schrijven
 
1439543Zerkenvloer-003 - Piter Hendriksz. Twisk (-1772) Piter was getrouwd met Jannetje Pieters van Bunnen, die overleed op 24 aug.1781 in de Hazepolder, en werd begraven in de klasse F30,00, waaruit blijkt dat het echtpaar welgesteld was.
Hij zou de zoon kunnen zijn van Hendrik Jan Twisk en Pietertje Jans. 
1427426Zerkenvloer-004 - Cornelis Dircksz. Voogt (-1720)
- Anne Jacobs (-1723)
Cornelis was in zijn leven bode van de Hondsbossche en van Petten geweest.
Anne was huijsvrouw van Cornelis Het is waarschijnlijk dat het gezin Voogt inclusief dochter Antje van elders naar de Hazepolder is gekomen bij het betrekken van de functie als bode
"Nu laat Gij Heer Uw diensknegt en Uw dienstmaagd gaan in Vrede" 
1434177Zerkenvloer-005 - Hendrik Janse Hoed (-1771) Zie voor zijn zoon steen nr:16 [Bel.47 voor zijn vrouw steen A2 Bel.7]
Hendrik Janse Hoed was de vierde afslager van het geslacht Hoed[emaker]
Hij was zeevis van 1730-1771. Hij volgde zijn vader Jan Hoed op en werd opgevolgd door zijn neef Jan Mooijman Hoet.Hij woonde in huisnr:10

Zijn moeder Maartje Coenelis kwam uit Aagtdorp bij Schoorl
Zij woonde met dochter Leentje in huisnr; 17
Zijn zuster Trijntje was getrouwd met Jan Adriaansz. Mettes, ouderling ,diaken en Burgemeester, timmerman en houtkoper.
Zij woonden in huisnr: 29 
1427425Zerkenvloer-006 - Antje Cornelis Voogt (-1762) Antje was de d.v. Cornelis Dirksz.Voogt, die bode was van de Hondsbossche {zie steen nr-004}met wiens opvolger Claas Hoogschagen zij gehuwd was 
1436127Zerkenvloer-007 - Eilsabet Bilderbeek (-1739) Elisabet was huisvrouw van Hendrik Hoed, zij was de dochter van Johan Bilderbeek,schout van Koedijk,secretaris van Schoorl,en Doetsia du Rieu 
1439762Zerkenvloer-009 - Maartje Pietersdr. Krans (-1817)
- Trijntje Pietersdr. Volkers (-1817)
Trijntje is gedoopt op 20 juli 1738 te Petten als dochter van Pieter Jacobsz.Volkers, afkomstig van Koedijk en Maartje Maartens,die als opvolger van Willem Gerritse Nol, marktschipper van Petten op Alkmaar was en in huisnr: 126 woonden

Trijntje was weduwe van Gerrit Krans

Maartje P.Krans was kleindochter van Trijntje P.Volkers

 
1421606Zerkenvloer-010 - Jan Abrahamsen Bood (-1747)
- Grietje Cornelis Wijk (-1767)
Jan was timmerman en houtkoper van de Hondsbossche Duinen
Zijn zoon Abrahams Jansz.Boodt gedoopt in 1707 [zie steen K6 Bel46]
Grietje is d.v.Cornelis Maartensz.Wijk [zie steen nr-36] en Neeltje Pieters Oostenburg
Zijn werkhuis was huisnr.267 te Hazepolder 
1436147Zerkenvloer-011 - Trijntje Willems Swart (-1773)
- Dirk Jansz. Molenaar (-1754)
Dirk Jansz.Molenaar was in leven Burgemeester te Petten.
Hij was de zoon van de molenaar van de meelmolen,
Jan Dirksen Molenaar, deze was ook Burgemeester te Petten
zij woonden in huisnr-33

zie ook de gevelsteen van voormalig VVV-kantoortje
 
1439773Zerkenvloer-013 - (-) ÖÖÖÖ.47 jaren en 5 maanden waarvan zij in haar leeftijd geweest is 22 jaar. Boerin op het Vlak van Petten
Hier sluymert sij gerust in de aarde die nedrichheid mat mildheid paarde

Deze steen hoort bij Zerkenvloer-060 
1427208Zerkenvloer-014 - Trijntje Pieters Hartendorp (-1776) Trijntje was d.v.Pieter Jansz.Hartendorp en Aaltje Jans Boodt.
Hij was bode van de Hondbossche
Zij woonden in de Hazepolder huisnr-265 zuidzijde
Zie ook steen nr-20 en 46 
1439785Zerkenvloer-016 - Trijntje Kornelis Tuyt (-1744)
- Willem Kornelisz. Tuyt (-1744)
Willem en Trijntje waren broer en zuster van mekaar
Willem was Voerman en woonde in de Hazepolder huisnr: 261 
1439538Zerkenvloer-017 - Geertruij van Heel (-1868)
- Jannetje Polderman (-1821)
Hier liggen moeder en dochter,nadere gegevens van deze vrouwen ontbreken 
1428498Zerkenvloer-018 - Dieuwertje Cornelis Bakker (-1755)
- Jacob Adriaansz. Neef (-1758)
Jacob was in leven Bode van de Zype en Hazepolder,zij woonden in de Hazepolder huisnr-253
Jacob was ook Chirurgijn,ouderling en armenvoogd
Zijn neef Cornelis Hoogschagen volgde hem op als bode, todat deze in 1792 een 'zware belemmering in zijn spraak'kreeg. Zijn zoon Klaas Hoogschagenvolgde hem op, in ieder geval tor 1841
Voor Arie Neef bode waren ook Hoogschagens in dit ambt werkzaam[ zie steen nr-4] 
1421605Zerkenvloer-020 - Sijbregtje Hartendorp (-1777)
- Willem Wartenhorst (-1776)
Hun beider overlijden werd aangegeven door de timmerman Abraham Boodt.

Willem was in leven bode van de Hondsche Bossen en Duinen van Petten
Sijbregtje werd gedoopt 3 jan.1737 te Petten als d.v.Pieter Jansz.Hartendorp en Aaltje Jans Boodt. Deze Aaltje was zuster van bovengenoemde timmerman Abraham Boodt. 
1439532Zerkenvloer-022 - Geurtje Pieters Hoogschagen (-1785) Geurtje was de dochter van Pieter Hoogschagen en Neeltje Jans Out[zie steen nr:027 
1439524Zerkenvloer-024 - Antje Pietersdr. Hoogschagen (-1805)
- Michiel Arisz. Oost (-1799)
Antje is in de bloeimaand overleden te Hazepolder Michiel en Antje trouwden in 1750 en kregen 12 kinderen
Antje was een dochter van Pieter Hoogschagen en Neeltje Jans Oost[ zie steen nr-27 
1439780Zerkenvloer-025 - Barent Wartenhorst (-1767)
- Dorothea Hakkeling (-1764)
Barent was in sijn leven Casteleyn van den Hinds Bossche
Hij kwam van Alkmaar en was Kapitein van de schutterij op Hazepolder
Zijn zoons Willem en Pieter werden beide Bode van de Honds Bossche 
1427421Zerkenvloer-027 - Pieter Hoogschagen (-1785)
- Neeltje Jans Out (-1771)
Pieter was naar alle waarschijnlijkheid van Pieter Pietersz.Hoogschagen,die timmerman van de Hondsbossche was.
Hij werd gedoopt op 08-11-1676, hij was voorman en woonde in de Hazepolder,huis nr-259
Neeltje werd gedoopt op 19-04-1705 als d.v.Jan Cornelisz.Oud en Maartje Cornelis
Zie ook steen 22, 24 en 50 
1439770Zerkenvloer-029 - Hendrik Jansz. Bruyn (-1755)  
1439753Zerkenvloer-031 - Pieter Zwaalf (-1781)
- Guertie AeriŽns Zeeman (-1780)
Pieter is gedoopt in 1682 en in 1718 gehuwd. Guertie was afkomstig uit Schagen, gedoopt in 1696. Zij woonden in de Hazepolder huisnr:262, zuidzijde 
1434172Zerkenvloer-032 - Hendrik Kroon (-1724) Na de dood van Hendrik Kroon woonde zijn weduwe Lijsbet Gijsbers van Wijk met haar drie dochters in huisnr: 45.
Dochter Aaltje, gedoopt 1709 zou in 1737 trouwen met de schoolmeester Cornelis Dirks Schagen.
Zij woonden bij de school in huinr: 33 
1428555Zerkenvloer-033 - Jan Stetzer (-1808) Jan is 48 jaren smid geweest te Petten 
1436138Zerkenvloer-034 - Maarten Dirks (-1929) Kostelijk is in de oogen des Heeren,
de dooden sijner gunst genoten

Psalm 116 
1439747Zerkenvloer-035 - Maartje Teunis de Jong (-1778) Maartje Teunis de Jong is dochter van Teunis Jansen Jongh overleden 1756 en Hillegonda Teunis Snip? die in huis 14 woonden 
1428553Zerkenvloer-036 - Cornelis Maartensz. Wijk (-1775) Cornelis was ouderling en gehuwd met Neeltje Pieters Oosterbrug overl.na 1790 
1428503Zerkenvloer-037 - Trijntje Dirks Schagen (-1775)
- Gerrit van Epe (-1700)
Gerrit van Epe was in leven Chirurgijn, en ouderling te Petten, zijn zoon Jan diaken.Gerrit is ondertrouwd te Petten op 17 juni 1730 met Grietje Kroon j.d.beiden van Petten, kosten 3 gulden. 2de ondertrouw a.d.20 okt.1732 met Trijntje Dirks Schagen te Petten 
1434160Zerkenvloer-038 - Klaas Keeman (-1763)
- Guurtje Keeman (-1778)
Klaas Keeman was een niet onbemiddelde vrijgezel,die naast zijn beroep als Chirurgijn ook ouderling en armenvoogdwas.
Zijn zuster was de e.v.Jan Pieters Vriesman.
Dit waren de ouders van de Commandeur op de walvisvaart Cornelis Vriesman.
Omdat Jan Pieters Vriesman al voor 1744 op de "uitreise na Groenland" overleden was, werd Cornelis Vriesman opgevoed door Klaas Keeman. Zij woonden in huisje nr:115
Klaas Keeman woonde in de Hazepolder huisnr:284, westzijde met zijn huishoudster Diewer Janssen. 
1439761Zerkenvloer-040 - Klaes Lansen Spierdijk (-1761)
- Maartje AriŽns Neeff (-1787)
Klaes was timmerman en houtkoper b.d.Gemeente 1744, diaken 1752, zij testeerden 9 aug.1760 te Alkmaar voor notaris A.Bolten

Zijn broer Cornelis had een winkel op Hazepolder huisnr:288, waar hij woonde met zijn vrouw Maartje Jan Noppen. Dit huis heette het Dwarshuis 
1439539Zerkenvloer-041 - Teunis Klaasz. de Jong (-1740)
- Grietje Jansdr. Stetzer (-1803)
- Klaas Teunisz. de Jong (-1781)
Grietje Jansdr.Stetzer was huisvrouw van Klaas de Jong Tz.zij is overleden den 9de van de wintermaand 1803
Teunis Klaasz.de Jong was Vuurboetmeester en Loods.
Hij woonde in huis nr-41 
1421616Zerkenvloer-046 - Jan Abrahamsen Boodt (-1723) Met een versiering onder kroon een passer, schaaf en winkelhaak
zijn dochter Aaltje trouwde met de bode van de Hondsbossche Pieter Jansz.Haretdorp [zie ook de stenen 14 en 20] 
1428564Zerkenvloer-047 - Jan Mooijman Hoet (-1775) Jan was in leven bode, afslager en verlegger.
Hij was afslager van 1771-1773 en de zoon van Jacob Mooijmans Hoet, zijn zoon Isaac werd op 30 juni 1776 Baljuw, Schout, Opperstrandvonder en Secretaris,maar ook naschrijver van de visafslag,ontvanger der verpondingenen penningmeester van de Pettemerpolder uit welke ambt in 1779 werd uitgezet wegens frauduleuse handelingen.
Dit was de laatste telg uit het geslacht Hoed[emaker], dat zeker sinds 1660 de visafslag verzorgde.
Hij neemt de wijk als opper seijlmakerop het 's Lands fregat van Oorlog genaamd Dieren/ zijn vrouw Neeltje Cock behartigt verder zijn zaken.  
1439768Zerkenvloer-051 - Neeltje Eenege Burgh (-1783)  
1439766Zerkenvloer-051a - Cornelis Eenigerburg (-1778)  
1428558Zerkenvloer-055 - Mattis Rogge van Danswick (-) Randschrift: Mattis Rogge van Danswick Txifi uth Tessel,reisend in die schip gebleuc ende alhier begraven, dese ziel zij God genadig

Voorzien van een medaillon waarin een schild met een merk-1563

Waarschijnlijk een welgestelde man gezien de speciale steen
toen hij door de Sjip [Zijpe} reisde was dat nog voor de definitieve drooglegging

 
1436164Zerkenvloer-057 - Maartje Cornelis Weydraan (-1780)
- Jan Cornelisz. Houwt (-1749)
 
1439541Zerkenvloer-058 - Guurtje Cornelisdr. Vriesman (-1822) Guurtje was huisvrouw van Piet Byl. Zij was de dochter van Cornelis Vriesman en Aagtje Hoogschagen. Pieter was bakker te Petten 
1439776Zerkenvloer-060 - Trijntje Jansdr. Stetzer (-1809) Dit is de bovenzijde van Zerkenvloer-013

Trijntje is in den heer gerust den 16 van grasmaand 1890 in de ouderdom van......... 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies