Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in en om de Hervormde Kerk
Adres: Oud-Alblas

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1294096 - (-)
Hier Leit Begraven
... Jans de Jonge
O..03 Jaer is Ge
....en den 22 sten
Anno 1675 
1046901 - Wouter Willemsen Bras (1589-1669)
- Maergje Jan Kortsdr (1593-1676)
Hier leit begraven
Wouter Willemsen
oud 80 Jaren
leeft den 10en....
1669
Hier leit begraven
Maergje Jan Kortsdr
weduwe van Wouter
Willemsen za Out
ontrent 83 Jaren
Gestorven den 24
Maert 1676
 
1047002-15 - Neeltje Kornelis (1630-1697)
- Cornelis Aariensz Vogel (1630-1686)
Hier leit begraven
Cornelis Aariensz
Vogel. Ouderling en
Out Heemraad tot
Alblas. Sturf den
20 Maart 't Jaar
1686 Out 56 Jaren
en Neeltje Korne
lis Huisvrouw van
den bovengenoemde
Oud 67 Jaren. Sturv
den 11 Oktober 1697
 
1047103-04 - Cornelis Nannings Kort (1619-1686)
Hier leit begraven
Cornelis Nanningsz
Kort Sturf Prezident
Heemraad en Kapetein
tot Alblas den 18den
..bruaris 't Jaar 1686
out 66 Jaren
.....
 
1047204-17 - Hubrecht Leniers (1561-1632)
Hier leyt begraven
Hubrecht Leniers
Dienaer der Godde
licken Woorts tot Out
Alblas Stierf den 26
January 1632 out 71
jaren
 
1047305-02 - Ary Ariensz Kooiwijk (1640-1693)
- Ariaantje Jans Lopik (1634-1694)
- Leentgen Aryens (-1638)
Hier Leyt Begrave
Leentgen Aryens
Sturf den 27
April 1638 en
Ary Arienszn Kooiwijk
sterf den 18 november
1693 oud ontrent 53 Jare
En Ariaantje Jans Lo
pik huisvrou van A A Kooiwe
Sterf den 19 mey 1694 out 59 Jaren


Aanvullingen Stephanie Röell - Buijs:
"Naast Ary Aryens Kooiwijk en zijn vrouw Ariaantje Jans Lopik, ligt hier ook begraven ? Leentje Aryens. Leentje Aryens voerde voorzover bekend inderdaad geen achternaam, maar slechts het patroniem Aryens (dochter van Ary). Zij was de moeder van Ariaantje Jans Lopik. Zij was gehuwd met Jan Aerts Lopik." 
1047406-01 - Cornelis Starrenborgh (-)
Hier leyt beg....
Cornelis Star...
borgh sterft d..
11 Apryl anno 16..
 
1047507-09 - Aeltjen Aeriens (-1669)
Hier leyt begraven
Aeltjen Aeriens
geweest de huisvr.
van Willim Jacobs
sturf den 8 April
anno 1669
 
1047608-14 - Maerichien Willems (1553-1632)
Hier leyt begraven
Maerichien Willems
Aaert Teunensens
dochter van Alleblas
de huysvrouwe van
Pieter Lenertsz ende
is gestorven opden 8
Januari 1632 ende
waer out 78 Jaeren
 
1074609 - Cornelis Gijsbertse van der Weiden (1649-1686)
Hier leyd begraven
Cornelis Gijsbertse
van der Weiden in
zijn leven wagemaker
alhier oud zijnde
37 jaren
Sturf den 1ste(?)
November 1686
 
1074710 - Cornelis Ari Gleinen (1607-1682)
- Annetie Gleinen (1610-1693)
hier leyd begraven
Cornelis Ari Gleinen
sterf den 17 feb 1682
oud ontrent 74 jaren

Annetie .... Gleinen
Sterf den 25 november
1693 oud 83 jaren
 
1074811 - Antony Jongeneel (-)
- Jan Jongeneel (1698-1704)
Graafplaats van
Jan Jongeneel out 5 1/6
jaar Storf den 20 Febry 1704

Antony Jongeneel
 
1074912 - Ocker Kornelissen Swartbol (-1651)
Hier leyt begraven
Ocker Kornelissen
Swartbol is gestorve
int Jaer anno
1651
 
1075013 - Cornelis Ockersse Groenevelt (1590-1656)
Hier leidt begraven
Cornelis Ockersse
Oud ontrent 66 Jaren
Gesturven den vijfden
Julius Anno 1656
 
1075114 - Maeike Cornelisdr (1632-1662)
Hier leidt begraven
Maeike Corneris Dr
Oudt ontrent 30
Jaren Sturf den 26en
Augusto Anno 1662
 
1075215 - Cornelis Maertensen Lauwerensen (1589-1654)
- Maerten Corneliszoon (1629-1663)
- Anna Cornelisdochter (1627-1654)
Hier leit begraven
Cornelis Maertensen
Lauwerensen out synde
ontrent 64 jaeren ende
is gestorven op den
16 mey 1654

Hier leit begraven
Anna Cornelisdoch
ter out synde
ontrent 27 jaren
is gestorven den
28sten October 1654

Hier leit ook begraven
Maerten Corneliszoon
out ontrent 33 jaren
sturf daags voor den in
breuk die was den 20sten
januarius 'tjaar 1663
 
1075316 - Cornelis Claesz (-1612)
- Klaes Cornelissen Kalis (-1653)
- Dirck Klaessen Kalis (-1656)
- Gysbert Klaessen Kalis (-1670)
- Maergie Gysberts Kalis (-1671)
Hier leyt begrave Cornelis
Cleasz in syn leven stadh...
november 1612

Hier leyt begraven
Klaas Cornelissen Kalis
1653
Dirck Klaessen Kalis
1656
Gysbert Klaessen Kalis
1670
Maergie Gysberts Kalis
1671
 
1075417 - Antonie Pieterszoon Hogerwerf (1615-1686)
Hier leyt begraven
Antoni Pieterszoon
Hogerwerf sturf
den 28sten november
1686 out 71 jaren
 
1075518 - Pieter Teunis Hogewerf (-)
- Barent Klaessen de Graaf (-1661)
Diverse brokstukken:
H.L.B.G. PA en A
en
Pieter Teu..
Hogerwerf
den 19 october
out 66 jaren

Hier leit begraven
Barent Klaessen
de Graaf Smit sturf
in de bediening van
het diakenschap
den 27en mei 1661
out ontent....
 
1075619 - Willem Gerritsen Stuy (-)
- Gerrid Wilmsz. Stuy (1610-1691)
- Aeriaentje Gerritsdr Stuy (-1669)
Hier leggen begraven
Willem Gerritsen Stuy
sturf den 2den Junius
en Aeriaentje Gerrit
Stuyendr sterf den 18den
november 1669

Hier leyt begraven
Gerrid Wilmsz Stuy
oud heemraad en oud
ouderling tot Oud
Alblas sturf den 15den
janua in zyn 81sten jaar
1691
 
326699 - Jan Drinkwaard (1776-1853) De enige steen naast de Hervomde Kerk (oostzijde).
Deze enige overgebleven zerk ligt er nog omdat deze zerk bij order van een notariele akte tot in de eeuwigheid door de kerk bewaard en onderhouden moet worden.

Aanvulling Stephanie Röell - Buijs:
"Hier ligt begraven Jan Drinkwaard, geboren te Oud-Alblas op 13 januari 1776 en aldaar gedoopt op 21 januari 1776. Burgemeester en Gemeente-ontvanger van Oud-Alblas. Overleden te Oud-Alblas op 8 februari 1853. Hij was driemaal getrouwd. 1e te Oud-Alblas op 17 mei 1805 met Geertruij Slegt, dochter van Jan Slegt en Jannigje van Eck, gedoopt te Stolwijk op 14 september 1784 en overleden te Oud-Alblas op 27 januari 1817. 2e te Oud-Alblas op 27 december 1817 met Margie Bouman, dochter van Johannes Bouman en Maria Alting, geboren te Oud-Alblas op 19 december 1796 en overleden te Oud-Alblas op 17 april 1835. 3e met Adriana de Jong, waarvan geen nadere gegevens bekend zijn" 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies