Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof
Adres:Tsjerkepaed Wijnaldum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1307648101 - Sytske Postma (1911-1985)
- Ypke Posthumus (1908-1988)
 
1307649102 - Sierd Dijkstra (1929-2011)
- Annie Posthumus (1936-1986)
 
1307650103 - Douwe de Lang (-)
- Willem v.d. Meulen (-)
 
1307651104 - Tjeerd Hofstra (1894-1969)
- Trijntje Stellingwerf (1865-1946)
- Pieter Hofstra (1860-1947)
 
1307652105 - Tjipke Zijlstra (1928-2014)
- Alie Bakker (1927-2004)
 
1307653106 - Sepkje J. Dijkstra (1876-1954)
- Teatse K. Faber (1861-1937)
 
1307654107 - Sijbren Tigchelaar (1945-2010)  
1308714108 - Dirk Reinders de Jong (1932-1981)  
1308715109 - Gerrit Annes Fokkema (1887-1933)
- Botje Faber (1891-1979)
 
1307677110 - Feitze Marra (1922-1992)
- Lieske de Groot (1928-1983)
 
1307679111 - Wopke Marra (1882-1957)
- Trijntje Zijlstra (1889-1972)
 
1308717112 - Gerrit Zijlstra (1930-1998)
- Fokje Pot
 
1308718113 - Sipkje Aardema (1886-1965)
- Jan Sikkema (1875-1964)
 
1308719114 - Okje v.d. Ploeg (1894-1975)
- Marten Hoekstra (1890-1966)
 
1308720115 - Cornelis Bierma (1879-1964)
- Antje v.d. Schaaf (1882-1972)
- Jorrit Wybe Bierma (1907-1970)
- Berber Dijkstra (1910-1994)
 
1308721116 - Wiebe Bin Postma (1878-1957)
- Julia Geertje Faber (1885-1961)
 
1308722117 - Pieter Stellingwerf (1889-1979)
- Trijntje de Vries (1889-1987)
 
1308723118 - Aukje Post (1945-1947)
- Baukje Hoekstra (1912-1980)
- Rinze Post (1937-1961)
- Frans Post (1908-1985)
 
1307655119 - Hesseltje Wijngaarden (1904-1993)  
1307656120 - Reimer A. Wijngaarden (1878-1949)
- Rinske Kieviet (1877-1957)
 
1308728121 - Baukje Boomstra (1867-1911)
- Jelle Feenstra (1865-1942)
 
1308730122 - Tjaltje Schaaf (-)
- Sijke H. Poelstra (1876-1906)
 
1308734123 - Schelte Doekes van der Schaaf (1874-1935)  
1308737124 - Trijntje P. Hijlkema (1870-1929)  
1307673125 - Duurt Postma (1913-1998)
- Neeltje Wetterauw (1921-2010)
 
1308528126 - Sjoerdtje Riemersma (1892-1980)
- Jacob Joukes Hibma (1888-1966)
 
1308716127 - Grietje Holzmann (1925-2010)
- Schelte Fokkema (1922-2000)
 
1308725128 - Oepke Gerlofsma (1896-1992)
- Renske Gerlofsma (1931-2011)
- Ymkje van der Meulen (1904-1988)
- Doede de Jager
 
1308726129 - Daniel Klazinga (1898-1954)
- Trijntje Faber (1906-1957)
 
1308915130 - Auke v.d. Ploeg (1864-1925)
- Taetske Boomstra (1868-1962)
 
1308919131 - Teatske Hoekstra (1918-1939)  
1308920132 - Hendrik Postma (1897-1965)  
1308923133 - Jan Hoekstra (1889-1962)
- Aukje Postma (1891-1962)
 
1308926134 - Dirk Reinders de Jong (1872-1948)
- Tjaltje Doekes van der Schaaf (1872-1954)
 
1308927135 - Hieke Jurres Blanksma (1837-1874)
- Atte Klazes Okkinga (1834-1915)
 
1308929136 - Maaike Burry (1888-1986)
- Hotse Burry (1855-1929)
- Femkje Poelstra (1857-1932)
 
1308930137 - Douwe Sybe de Jong (1933-1978)  
1308931138 - Sibe Douwes de Jong (1897-1951)
- Jetske Pieters van Sindere (1911-1982)
 
1308933139 - Sjoerd v.d. Schaaf (1893-1969)  
1308934140 - Albert Feikema (1895-1985)
- Harmientje Laansma (1891-1963)
 
1309289141 - Teatske H. Postma (1866-1921)
- Wintje S. Braaksma (1868-1943)
 
1309291142 - Sijbren Leijenaar (1904-1968)  
1309293143 - Tryntje van der Zee (1897-1992)  
1309295144 - Jan Joris van Slooten (1897-1969)  
1309297145 - Jantje Posthumus (1872-1963)  
1309299146 - Grietje Sieswerda (1933-1970)  
1309300147 - Sijtske Algera (1905-1983)
- Reinder Dirks de Jong (1897-1964)
 
1309305148 - Sjoerd Attes Hibma (1912-1922)
- Meindert Attes Hibma (1856-1919)
- Hitje Klazes Okkinga (1864-1952)
 
1309306149 - Atte Meindert Hibma (1893-1973)
- Grietje Cornelis Nammensma (1894-1964)
 
1309316150 - Jantje Gjalts van er Hem (1866-1942)
- Harmen Klazes Okkinga (1861-1939)
 
 © Kineo 2005-2019
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ