Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof
Adres:Tsjerkhofspaed 1 8856 BZ Pietersbierum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1587378Rij 01 - Hobbe Dijkstra (1874-1962)
- Aafke Dijkstra (1899-1904)
- Reintje Dijkstra (1878-1947)
- Minke Dijkstra (1913-1994)
 
1587377Rij 02 - Sijbren Tigchelaar (1887-1959)
- Trijntje Groen (1886-1976)
 
1587293Rij 03 - Reinder Roelofs de Jong (1905-1968)
- Grietje de Boer (1903-1961)
 
1587374Rij 03 - Cornelis D. de Boer (1856-1931)
- Lijsbeth K. Blanksma (1866-1953)
 
1587375Rij 03 - Grietje Hibma (1891-1989)
- Jan D. van der Mei (1887-1957)
 
1586938Rij 04 - IJtje Boutsma (1886-1968)
- Jan v.d. Zee (1921-1988)
- Dirk v.d. Zee (1887-1977)
 
1587090Rij 04 - Tetje Anna Miedema (1927-1944)  
1587105Rij 04 - Gerlof Jaspers Zijlstra (1875-1940)
- Jantje Tjerks Okkinga (1886-1956)
 
1587214Rij 04 - Geertje Anna Wit (1920-2005)
- Tjerk Zijlstra (1915-1971)
 
2014206Rij 04 - Jetske Buma (1890-1961)
- Jacob D. Miedema (1892-1953)
 
1586936Rij 05 - Piet Nammensma
- Lis Norder
 
1587091Rij 05 - Ate Travaille (1877-1974)
- Wopkje Struiksma
- Ate Travaille (1931-2009)
- Sjoerdtje Jellema (1878-1951)
 
1587092Rij 05 - Trijntje Smit (1910-1999)
- Aaltje Smit (1909-1995)
- Jasper Smit (1918-2003)
 
1587097Rij 05 - Jan J. Smit (1872-1960)
- Trijntje Zijlstra (1876-1978)
 
1587098Rij 05 - Simon Eisma (1862-1950)  
1587100Rij 05 - Trijntje Jans Hofstra (1843-1928)  
1587101Rij 05 - Rinske Zijlstra (-1886)
- Jasper Gerlofs Zijlstra (-1888)
 
1587272Rij 05 - Jasper Gerlofs Zijlstra (-1835)
- Gerlof Pieters Zijlstra (1804-1849)
- Pieter Gerlofs Zijlstra (-1828)
 
1587292Rij 05 - Trijntje Wiepkje Zijlstra (1920-1921)
- Trijntje Zijlstra (1923-2018)
 
1587094Rij 06 - Hijltje de Boer (1904-1945)  
1587099Rij 06 - Albert A. Miedema (1899-1968)  
1587103Rij 06 - Andries Alberts Miedema (1863-1937)  
1587104Rij 06 - Akke Wiebes Wiersma (1865-1954)  
1589668Rij 06 - Ynze de Boer (1879-1968)
- Hinke Bakker (1879-1956)
 
2014213Rij 06 - Beitske Miedema (1897-1934)  
1587561Rij 07 - Grietje Attes Hibma (1806-1807)
- Lieuwkje Joukes Anema (1772-1840)
- Meindert Attes Hibma (1804-1804)
- Atte Heerkes Hibma (1773-1822)
- Douwe Mienderts Hibma (1834-1906)
 
1589651Rij 07 - Akke D. Hiddinga (1862-1936)
- Wilke Hoogterp (1860-1946)
 
1589666Rij 07 - Aafke Hoogterp (1887-1949)  
1589909Rij 07 - Hittje Hibma (1864-1932)
- Klaske Lettinga (1900-1957)
 
1589915Rij 07 - Johannes Lettinga (1852-1924)  
1589918Rij 07 - Sjoerd J. Lettinga (1893-1905)
- Anna J. Lettinga (1890-1955)
 
1589922Rij 07 - Baukje J. Lettinga (1873-1904)  
1589923Rij 07 - Minkje (1825-1884)  
1589671Rij 08 - Luutske van der Veen (1926-2014)
- Tjebbe Dijkstra (1921-1987)
 
1589678Rij 08 - Sijke Postma (1892-1977)
- Cornelis Braaksma (1891-1957)
 
1589903Rij 08 - Pietje Runia (1905-1972)
- Sijbe Hoekstra (1904-1985)
 
1589905Rij 08 - Lolkje Rienks (1898-1898)
- Geertje de Groot (1868-1937)
- Hans Rienks (1866-1953)
 
1589674Rij 09 - Gerrit Boomstra (1916-1987)
- Wilhelmina Dijkstra (1914-2001)
 
1589676Rij 09 - Jacoba Boomstra (-)
- Fedde Boomstra (-)
- IJtje Hiemstra (1888-1973)
- Bauke G. Boomstra (1886-1970)
 
1586921Rij 10 - Pietje Mars (1882-1970)
- Dirk A. v.d. Zee (1887-1967)
 
1586906Rij 11 - Jan C. Siderius (1888-1956)
- Aaltje Folkerts (1889-1971)
- Johanna Siderius (1929-1930)
 
1589649Rij 11 - Jochum de Vries (1889-1947)
- Aafke Dijkstra (1892-1986)
 
1589650Rij 11 - Jan Post (1906-1972)
- Grietje Germeraad (1911-2000)
 
1586904Rij 12 - Johanna Siderius (1923-1925)
- Jantje D. Sijtsma (1897-1966)
- Bauke C. Siderius (1896-1967)
 
1586920Rij 12 - Klaas Sijswerda (1944-2009)  
1589647Rij 12 - Tjalling Dijkstra (1866-1938)
- Maaike Dijkstra (1906-1994)
- Fetje Gerbranda (1878-1954)
 
1589648Rij 12 - Harmen Pollema (1863-1934)
- Grietje Broersma (1863-1940)
 
1962998Rij 12 - Klaas Sijswerda 
1586472Rij 13 - Hendrik H. Sijswerda (1840-1923)
- Hein Sijswerda (1873-1945)
- Pierkje H. Zijlstra (1841-1933)
Foto komt van de site Oud Tzummarum. 
1586903Rij 13 - Jan Lautenbach (1900-1979)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies