Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in de Hervormde Kerk
Adres: Molenaarsgraaf

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1077701 - Vastert Huijgensoon van Aerdennen (-1636)
- Huijch Vastersen van Aerdennen (-1612)
Hier leyt Begrave Huych
Vastersen van Aerdennen
sterf den 22 april a 1612
Acht vvvvvvvv Godt
Godt zal u nnnnnnnn

Hiernaer is begraven
Vastert Huijgensoon van Aerdennen
Sterf den 7 february a 1636
 
1077804 - Pieter Janz Korevaar (1727-1757)
J:N:K:V
Hier legt begraven Pieter
Janz Korevaar oud synde 29
jaren 10 maanden 6 dagen
Sterf den 12 february anno 1757
 
1077905 - Pieter Gerritsen (1611-1668)
Hier leyt begraven
Pieter Gerritsen out
seynde 56 iaren sterft
op dynsdach den 27
maert Ao 1668

I:N:K:V
 
1078011 - Heyn Anthonys (-1621)
- Ingentje Jaspersen (1615-1661)
- Maerichien Isbrande (-1645)
Den VIII September Anno
1621 is Heyn Anthonys
van Molenaers Graeff
deser wereld Overleede
ende syn huysvrou
Maerichien Isbrande
Sterft den 9 december
anno 1645

Ende Inghentje
Ioris de Huysvrou van
Leendert Iaspersen out
46 iaeren sterft den
9 deptember anno 1661

J:J:V:H. J733
 
1047712 - Maergien Mattysse Groenevelt (1611-1643)
- Anna Vink (-1726)
Hier leyt onder
begraven Maergien Mattysse Groenevelt op
den 3 iunius int iaer
onses Heere Anno 1643 out wesende 31 iaer

Hier legt begraven
Anna Vink overleden
den 8 february 1726
 
1078113 - Aeriaentgen Dirckx (1579-1665)
Hier leyt begraven
Aeriaentgen Dirckx weduwe van Zr Mathys
Cornelissen Groene
velt sterft den 22 november Ao 1665 out 86 iaren
 
1078214 - Jasper Gysbertse Huisman (-1648)
Hier leyt begraven Jasper
Gysbertse Hvisman Secre
taris van Molenaers
graef sterft den 30
september anno 1648

D.V.D.W. 7
 
1078315 - Govert Cleasse (1587-1661)
Hier leyt begraven
Govert Cleasse ovt
74 iaren sterft den
lesten dach van iuly
anno 1661
 
1078417 - Jacob Mattysse Groenevelt (1620-1662)
Den 4 september is gestorve
Iacob Mattysse Groenevelt op een maen(dag)
ontrent tusse twalfve e' eenen op den middach
in het iaer Ao 1662 oudt wesende 42 jaer
en' is begraven op een vrijdach

S.H.WED.V.SON
 
1078519 - Marighen Gerrits (-1636)
- Teunis Jacobz de Boer (-1736)
- Geertruy Pieters (-1735)
Heir leyt begraven Marighen
Gerrits dochter huisvrouwe
van Jasper Ghisbert soon sterft
den sesten mey anno 1636

T.J.B.1733

Hier legt begraven Geertruy Pie
ters huysvrou van Teunis Jacobs
de Boer Sterf den 24 augustus anno
1735 ende Teunis Jacobz. de Boer
Sterft den 9 december anno 1736
 
1047820 - Gijsbert Jaspersen Huysman (-1645)
- Teunis Janz Korevaar (1724-1764)
Hier leyt begraven
Gysbert Jaspersen Huysman
oude schout ende secretaris tot
Mevlennaersgraef ster den 4
ianvaris 1645

Hier legt begraven
Teunis Ianz Korevaar
oud 40 iaren 2 maanden 19 da-
gen sterf den 5 iuli 1764
 
1078621 - Jasper Geerartsen Huysman (-1667)
- Geerart Jaspersen Huysman (1632-1664)
Hier Leyt begraven
Geeraert Iaspersen
Huysman in syn leeven
secretaris tot Mole
naers graef sterft op
woensdach avont den
21en november an 1664
was out 32 iaren

ende synen soon Iasper
Geeraertsen Huysman
sterft den 11e mey Ao 1667
 
1078724 - Adriana Groeneveld (1660-1740)
- Floris Egbertsoen (-1526)
- Mathys Cornelysse Groenevelt (1579-1657)
Hier leyt begraven
Floris Egbertsoen
Ambachtsheer van Molenaersgraef
die sterft anno 1526 bidt voor die
zielen

Hier legt begraven
Adriana Groeneveld
weduwe van Barend de Bruin en
laatst weduwe van meester
Adriaan van Linden out synde 79
jaren sterf den 2 mayus anno 1740

Hier leyt onder
begraven Mathys Cornelysse Groenevelt
op den 23 februwary anno 1657 out
wesende 77 iaer
 
1078825 - Eeuwitte Arienz Verhoek (1699-1766)
- Heiltien Huigend (-1625)
Hier leyt begraven
Heiltien Hvugend
huisvrouw van Hendrik
Chisbertsen sterf de
29 iuly anno 1625

Hier leyt begraven
Eewitte Arienz Verhoek
oud 66 jaar sterf de 21 mei 1766
 
1078928 - Syken Jans (1603-1669)
Hier Leyt begraven
Syken Jans Huysvrouwe
van Cleas Gysbertsen
Huysman schout van
Molenaersgraef out
synde 65 iaren sterft
den 20 Ianuary 1669
 
1079030 - Adriana Ykelboom (-1706)
- Wouter Eeuwitte Verhoek (1664-1738)
- Hendrick Ghisbertse (-1625)
Hier Leyt begraven
Hendrick Ghisbertse
sterf op den 18 sep
tember anno 1625

Hier leyt begraven
Adriana Ykelboom
huysvrouw van Wou
ter Eeuwitte Ver
hoek storf den JJ
juny anno 1706

Hier legt begraven
Wouter Eeuwitte Ver
hoek oud wezende 74
Jaren en 9 maanden
storf den 15 november
anno 1738
 
1047931 - Cleas Gerritse (-1676)
- Frank Gillen Hykoop (-1731)
- Swaantje Swagers (-1692)
Hier leyt begraven Claes
Gerritse ouderlingh tot
Molenaersgraef stierf
den j october anno 1676

Hier kegt begraven Swaant
je Swagers Huisvrou van
Frank Gilen Hykoop sterf
den 24 october anno 1692

ende begraven Frank Gillen
Hykoop in zyn leven Presi
dent Heemraad van Molenaers
graaf storf den 3 december
anno 1731
 
1079151 - Adriaen Adryaensen Sannen (-1630)
- Niesje Brouwers (-1678)
Hier leyt begraven Adri
aen Adryaensen Sannen
ende is gervst den xx
iunyus anno 1630

ende Niesje Brouwers
huysvrou van Adri
aen Adriaensz Sannen
d'jonge sterf den 10
octob Ao 1678
 
1079294 - Adriaen Korssen (1625-1659)
- Jacob Cornelisz (1684-1697)
- Annichien Jacobs (1626-1654)
Hier leyt begraven Adriaen
Korssen out synde 34 iaren
sterf den 11 november
Ao 1659 ende syn Huysvrou
Annichien Iacobs ou synde
28 iaren sterf den 28
november Ao 1654

Hier leyt begrvane
Jacob Cornelisz out 12
jaren sterf den 27 fe
bruarius Ao 1697
 
1079396 - Bastiaentje Arienz (1690-1742)
- Kornelis Janz Brouwers (1729-1742)
- Hermanus Janz Brouwers (1733-1742)
- Kornelis van den Berg (-1730)
- Jacomyntje de Knoop (-1725)
Hier legt begraven
Bastiaentje Arienz
Huysvrouw van Jan Brouwers oud
zynde 51 jare en storf den 1 janu
arius 1742
ende
Kornelis Janz Brouwers
oud 12 jaren storf de 3 januarius
1742
ende
Hermanus Janz. Brouwers
oud zynde 8 jaren storf den 4 janu
arius 1742 ende zyn alle drie aan
de pokken gestorve en tegelijk
begrave op den 9 januarius
anno 1742

Hier leyt begraven
Jacomyntje de Knoop
huysvrouwe van meester Kornelis van den
Berg sterft den 23 november anno 1725 ende
meester Kornelis van den Berg
in zyn leven schoolmeester en voorzanger
tot molenaarsgraaf sterft den 22 september
anno 1730
 
1079497 - Sara Kerkas (1693-1749)
Hier legt begraven
Juffr Sara Kerkas
wed: van de Heer
Hermanus Schrijver
oud wesende 55 jaren
is gestorven den 2en
maart anno 1749
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact