Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Oorlogsmonumenten
Adres: Diversen

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
973898SúdW-Fryslân 0241 - Jan Aukes Aukema (1903-1942)
- Sjoerd Marten van Straten (1909-1940)
- Simon Klaas Sipma (1905-1945)
- Yeme Ydes Goïnga (1918-1945)
KIMSWERD, MONUMENT SIMON SIPMASTRAAT
Simon Sipmastraat, 8821MA, Kimswerd, Friesland

Het monument Simon Sipmastraat te Kimswerd (gemeente Wûnseradiel) is opgericht ter nagedachtenis aan vier dorpsgenoten die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/241
 
973899SúdW-Fryslân 0360 - Meta Clara Mendelson (1919-1943)
- Margot Pino (1920-1943)
- Jakob Pino (1900-1942)
- Philip Rodriques (1902-1942)
- Berta Sichel (1893-1943)
- Eduard Pino (1890-1943)
- Roosje Pino (1884-1943)
- Carolina Bilderbeek (1890-1942)
- Lion van Gelder (1869-1942)
- Beeltje Godschalk (1876-1942)
- Levie Nathan Velleman (1862-1942)
- Erna Adler (1905-1942)
- Mechgelien Pino (1931-1942)
- Lina Pino (1890-1943)
- Ella Lebenstein (1907-1942)
- Berta Golomb (1891-1942)
- Esther Gudema (1901-1942)
- Emma Martina van der Hove (1889-1942)
- Moritz Rothschild (1883-1942)
- Clara Hanna Mendelsohn (1927-1943)
- Frederika Onderwijzer (1883-1943)
- Samuel Zwart (1924-1943)
- Isaäc Joseph Mendelsohn (1922-1943)
- Rozet IJzerman (1926-1944)
- Max Kuyt (1895-1942)
SNEEK, 'JOODS MONUMENT' (1)
Marktstraat 15, 8601CR, Sneek, Friesland

Het 'Joods monument' in Sneek is opgericht ter nagedachtenis aan 25 joodse medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn gedeporteerd en in concentratiekampen zijn omgebracht.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/360 
973949SúdW-Fryslân 0381 - Arend Cnossen (1927-1949)
- Emke de Jong (1895-1945)
- Berend R. Nijholt (1938-1945)
- Willem Rienstra (1922-1945)
- Gerke Muller (1905-1940)
- Frederik de Jong (1923-1944)
- Klaas Nieuwenhuis (1928-1949)
- Gerben Dijkstra (1926-1949)
HOMMERTS, OORLOGSMONUMENT
Jeltewei 3, 8771SJ, Hommerts, Friesland

Het oorlogsmonument in Hommerts (gemeente Wymbritseradiel) is een eerbetoon en herinnering aan acht dorpsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/381
 
974258SúdW-Fryslân 0386 - Catharinus Faber (1920-1940) UITWELLINGERGA, MONUMENT AAN DE BUORREN
Buorren 59, 8624TL, Uitwellingerga, Friesland

Het monument aan de Buorren te Uitwellingerga (gemeente Wymbritseradiel) is opgericht ter nagedachtenis aan dorpsgenoot Catharinus S. Faber, die op 10 mei 1940 als dienstplichtig soldaat is gesneuveld.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/386
 
974307SúdW-Fryslân 0387 - Klaas Breeuwsma (1920-1947)
- George Wilhelm Theodoor Steinberg (1914-1943)
- Theunis Jan Brouwer (1920-1944)
- Lieuwe Breeuwsma (1916-1942)
NIJLAND, MONUMENT BIJ DE N.H. KERK
Tsjerkegreft 1, 8771SJ, Nijland, Friesland

Het monument Tsjerkegreft herinnert de inwoners van Nijland (gemeente Wymbritseradiel) aan vier dorpsgenoten die tijdens de Tweede Wereldoorlog of in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/387
 
974340SúdW-Fryslân 0746 - Leendert Poot (1924-1945)
- Durk Dijkstra (1915-1945)
- Herre Winia (1910-1945)
- George Christiaan Tinkelenberg (1901-1945)
- Beint van der Zweep (1895-1944)
- Jantje Hoekstra (1943-1944)
- Anskje Reidinga (1906-1944)
- Tietje Bergsma (1889-1944)
- Nicolaas Veltman (1911-1944)
- Geert van der Molen (1912-1945)
RAERD, MONUMENT BIJ DE N.H. KERK
Buorren 9, 9012DK, Raerd, Friesland

Het monument bij de N.H. kerk in Raerd (gemeente Boarnsterhim) is opgericht ter nagedachtenis aan tien medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/746
 
974481SúdW-Fryslân 0751 - Christianus Franciscus Johannes Boers (1889-1942) KORNWERDERZAND, KAPITEIN BOERS VIADUCT
Kornwerderzand, Friesland

Het Kapitein Boers viaduct in Kornwerderzand (gemeente Wûnseradiel) is hernoemd ter nagedachtenis aan kapitein C.F.J. Boers en zijn manschappen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/751
 
974603SúdW-Fryslân 0830 - Diedert Schilstra (1923-1946)
- Jouke Hoekstra (1923-1947)
- Jacob Nagelhout (1917-1945)
- Emijljes de Hoop (1924-1942)
- Sijmen de Jong (1925-1947)
WOUDSEND, 'MONUMENT VOOR DE GEVALLENEN'
Ald Tsjerkhof, 8551PA, Woudsend, Friesland

Het 'Monument voor de Gevallenen' herinnert de inwoners van Woudsend (gemeente Wymbritseradiel) aan de vijf medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog of in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/830
 
974625SúdW-Fryslân 0835 - Willem Boeijenga (1909-1944) GAUW, GEDENKSTEEN IN DE N.H. KERK
Boeijengastrjitte, 8627SE, Gauw, Friesland

De gedenksteen in de N.H. kerk te Gauw (gemeente Wymbritseradiel) is opgericht ter nagedachtenis aan dorpsgenoot Willem Boeijenga die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter is omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/835
 
974627SúdW-Fryslân 0836 - Sijbrand Marinus van Haersma Buma (1903-1942) IJLST, MONUMENT IN HET GEMEENTEHUIS
Stadslaan 75, 8651AC, IJlst, Friesland

Het monument in het gemeentehuis te IJlst (gemeente Wymbritseradiel) is opgericht ter nagedachtenis aan de toenmalige burgemeester van hun gemeente, mr. Sijbrand Marinus van Haersma Buma, die op 11 december 1942 in het concentratiekamp Neuengamme is omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/836
 
974638SúdW-Fryslân 0927 - Douwe Feenstra (1897-1945)
- Pieter Anne Glastra van Loon (1913-1945)
- Dirk Wiggele Wiersma (1917-1945)
- Marten Bruinsma (1890-1945)
- Nolle Wiepke Bruinsma (1919-1945)
- Stefanus Hogeweg (1923-1945)
SCHARNEGOUTUM, HERDENKINGSMONUMENT
De Terp 21, 8629RB, Scharnegoutum, Friesland

Het herdenkingsmonument herinnert de inwoners van Scharnegoutum (gemeente Wymbritseradiel) aan zes medeburgers die in 1945 door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/927
 
974652SúdW-Fryslân 1738 - Klaas Ooms (1918-1946)
- Auke Postma (1925-1947)
- Klaas van der Veen (1927-1947)
- Douwe van Foeken (1925-1947)
- Feike van der Heide (1913-1944)
- Klaas Koelstra (1914-1944)
- Jan Hendrik Bakker (1894-1944)
- Jan Tekelenburg (1899-1944)
- Thewis de Boer (1927-1946)
- Gerrit van Aalderen (1925-1949)
- Anne de Vos (1925-1947)
- Johan Thijssen (1926-1948)
SNEEK, OORLOGSMONUMENT
Grote Kerkstraat, 8601ED, Sneek, Friesland

Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Sneek aan het tijdens de Tweede Wereldoorlog doorstane leed, de strijd tegen de bezetter en de bevrijding van de stad. Tevens herinnert het gedenkteken aan vier verzetsmensen die in de nacht van 13 op 14 juli door de bezetter zijn gefusilleerd.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1738
 
974680SúdW-Fryslân 1962 - Anno Sjoerd Brandsma (1881-1942) BOLSWARD, MONUMENT VOOR TITUS BRANDSMA
Prof. dr. Titus Brandsmalaan, 8701AS, Bolsward, Friesland

Het monument voor Titus Brandsma in Bolsward is opgericht ter nagedachtenis aan deze pater uit het gehucht Hartwerd bij Bolsward, die op 26 juli 1942 in het Beierse concentratiekamp Dachau is omgekomen

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1962
 
974681SúdW-Fryslân 1965 - Herman Hennekes (1909-1945)
- Jacobus de Koning (1913-1945)
- Jan Rimmert de Koning (1887-1945)
BOLSWARD, MONUMENT AAN DE MARNEZIJL
Marnezijl, Bolsward, Friesland

Het monument aan de Marnezijl in Bolsward is opgericht ter nagedachtenis aan de medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1965
 
974682SúdW-Fryslân 2450 - Edmund Keith Brennan (1915-1942)
- Raymond Albert Aime Gorieu (1915-1942)
- Thomas Gower Gunn (1912-1942)
- Charles Pearn Philp (1918-1942)
- Lawrence Sidney (1918-1942)
- Cecil Stephen Walsh (-1942)
- George Arthur White (1901-1942)
SPEERS, 'MONUMENT VOOR GEALLIEERDE VLIEGERS'
Spearsterdyk, 8647ET, Speers, Friesland

Het 'Monument voor Geallieerde Vliegers' in Spears (gemeente Boornsterhem) is opgericht ter nagedachtenis aan een gesneuvelde en zes vermiste bemanningsleden van de Halifax B II bommenwerper die op 30 juni 1942 nabij Spears is gecrasht.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2450
 
974876SúdW-Fryslân 3143 - Martin Patrick Bulger (1920-1943)
- George Joseph Clark (-1943)
- Walter Derdzenski (1923-1943)
- George H. ENTZMINGER (-1943)
- Francis H. Folkner (1915-1943)
- James Vernon King (1923-1943)
- Norman Martin Nelson (1922-1943)
- Conrad Silverman (1915-1943)
- Asha Parker Small (1910-1943)
- Charles E. Smith (1923-1943)
BOLSWARD, 'MONUMENT VOOR AMERIKAANSE VLIEGERS'
Cnossenlaan, 8701PB, Bolsward, Friesland

Het 'Monument voor Amerikaanse Vliegers' in Bolsward is opgericht ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van een Amerikaanse B-24 bommenwerper die op 22 december 1943 neerstortte.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3143
 
974932SúdW-Fryslân 3521 - W.R. Mac Donald (-1943)
- Douglas Ferris (-1943)
- Roger Morris (-1943)
- John Reddish (-1943)
- George Saxton (-1943)
- Jack Owen (1918-1943)
- John Buntin (-1943)
HIESLUM, OORLOGSMONUMENT
Hieslum, Friesland

’’De Oranjevereniging van Parrega en Hieslum’’ heeft in 1995 het initiatief genomen om de vijf bemanningsleden te eren door een liggende zerk met hun namen daarop te zetten voor het staande grafmonument van Jack Owen en John Buntin in Hieslum.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3521
 
1455710SWALMEN 1807 - Jacobus Lambertus Simons (1919-1939)
- Maximiliaan Sibertus Josephus Ramakers (1947-1947)
- Hendrikus Johannes Peters (1919-1940)
- Hermanus Peter Johannes Geraedts (1921-1945)
- Joseph Marie Evers (1916-1942)
- Johannes Arnoldus Ludovicus Schevenhoven (1919-1940)
- Franciscus Hendrikus Konings (1927-1949)
- Leonardus Johannes Hubertus Kluitmans (1907-1945)
- Hubertus Godefriedus Mathias Bovendeerd (1910-1941)
Swalmen, oorlogsmonument
Bosstraat 30b, 6071XW, Swalmen

Het oorlogsmonument in Swalmen is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1807/swalmen%2C-oorlogsmonument

==+ogs== 
985793t ZANDT 2875 - Th. Burema (-)
- H.E. van Haan (-)
- J. Kiewiet (-)
- H. Koopman (-)
- E. Mulder (-)
- Klaas Garmt Herwich (1916-1945)
- Gerard van Dam (1914-1945)
- Hindrik Pieter Oosting (1913-1945)
- Kornelis Herwich (1904-1944)
- Hindrik Bolt (1922-1944)
- Gerrit Pijper (1924-1944)
- Floris Eisinga (1920-1940)
- Samuel van Hoorn (1889-1942)
- Pieter Rikkert Zwierenga (1922-1944)
- Mietje Nathans (1888-1942)
- Saartje van Hoorn (1926-1942)
- Jakob van Hoorn (1881-1942)
- Harm Molenkamp (1921-1944)
- Pieter Doorn (1922-1944)
- Albertus Vos (1893-1940)
- Jakob Hassing (1922-1945)
- Abraham van Hoorn (1884-1942)
- Rosina van Hoorn (1920-1942)
- Hendel Meijer (1852-1943)
- Henriette Betje van Hoorn (1924-1943)
- Betsy Stienie van Hoorn (1927-1943)
- Hindrik Schipper (1922-1944)
- Aldert Klaas Dijkema (1907-1944)
- Jakob van Hoorn (1884-1942)
- Eilko Schuurman (1922-1945)
- Pieter Kort (1922-1945)
- Levi van Hoorn (1927-1943)
- Eduard van Hoorn (1917-1942)
- Levi van Hoorn (1924-1942)
'T ZANDT, OORLOGSMONUMENT
Torenplein, 't Zandt, Groningen

Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van 't Zandt aan de medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Onder hen waren dertien leden van de joodse familie Van Hoorn.

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2875/%27t-zandt%2C-oorlogsmonument
 
1018286TEGELEN 2268 - Jan Hubert Joseph Berden (1927-1947)
- Peter Antonius Peeters (1921-1947)
- Pierre Johannes Antonius van Horck (1929-1950)
- Willem van Nieuwenborg (1911-1942)
- Bernardus Johan Godfried van der Koelen (1925-1949)
- Henricus Wouterus Adrianus Broekaart (1927-1950)
- Gerardus Marie Antonius van Gerven (1913-1947)
- Peter Jacobus Andreas Peeters (1927-1947)
- Karel Joseph Marie Bloemen (1924-1949)
- Dirk Martinus Driebergen (1926-1949)
- Theodorus Mathias Ververgaert (1927-1949)
- Pierre Adolf Maria Nielissen (1923-1949)
- Johannes Hendrikus Hagens (1929-1949)
- Gerardus Wilhelmus Mathieu Christis (1925-1949)
- Franciscus Hendrikus van Wijlick (1916-1946)
- Gerardus Antonius Johannes van der Beek (1926-1949)
- Jozef Adam Gerardus van Groesen (1922-1947)
- Johannes Hubertus Bedaux (1928-1949)
- Hendrik Hecker (1928-1947)
- Hendrikus Dekker (1925-1949)
- Coenraad Gerardus Gielen (1913-1946)
- Willem Gerard Joseph Zeevenhoven (1922-1946)
- Martinus Johannes Smeets (1925-1948)
- Henri Maria van Lier (1928-1949)
- Gerardus Jan Baptist Mutsaers (1927-1947)
- Andreas Gerardus Orval (1927-1949)
- Cornelis Bernardus Wilderbeek (1926-1949)
- Theodorus Johannes Hubertus Marinus Schuite (1905-1945)
- Peter Hermanus Peulen (1926-1949)
- Koenraad Hugo Gerardus Nijssen (1921-1946)
- Gerardus Marie Lambertus Janissen (1921-1947)
- Henri Wijnhoven (1924-1946)
TEGELEN, 'IK ZAL HANDHAVEN' MONUMENT
Raadhuislaan, 5931NR, Tegelen, Limburg

Het monument 'Ik Zal Handhaven' in Tegelen (gemeente Venlo) is opgericht ter nagedachtenis aan meer dan twintig Tegelse militairen die in de strijd tegen de bezetter om het leven zijn gekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2268

http://historie.venlo.nl/gebeurtenisoverzicht.asp?gebeurtenisID=211

==+ogs== 
982114Ten Boer 1540 - Pieter Johannes Paulus van Erkel (1917-1942)
- Menno Kornelis Kraijema (1911-1945)
- Willem Johannes Philippus van Waning (1861-1945)
- Pieter Elibert Hut (1921-1943)
- Auke Anton Sybenga (1920-1945)
- Lammert Wicherts (1871-1945)
- Pieter Rikkert Zwierenga (1922-1944)
- Jan Wiertsema (1926-1945)
- Sent Hendrik Deinema (1920-1943)
- Dirk Veenkamp (1925-1947)
- Rosetta Cohen (1933-1942)
- Jacob Plas (1916-1942)
- Mozes Meijer (1881-1943)
- Aldert Klaas Dijkema (1907-1944)
- Saartje Rozette Meijer (1911-1942)
- Sophia Meijer (1915-1942)
- Hendrik Heijs (1884-1944)
- Alko van Iddekinge (1910-1944)
- Jan Doornbos (1912-1942)
- Aaltje Meijer (1896-1943)
- Hartog van Hasselt (1891-1943)
- Willem Bakker (1924-1946)
- Hendrik Stijve (1924-1944)
- Pieter Schoonveld (1924-1948)
TEN BOER, MONUMENT AAN DE VIJVERWEIDE
Vijverweide 3, 9791EA, Ten Boer, Groningen

Het monument aan de Vijverweide in Ten Boer is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen in de strijd om vrijheid en gerechtigheid.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1540
 
1036149Terneuzen 0113 - Jacob Pieter Egbert Francke (1927-1948)
- Hugo Joannes Franciscus Lyppens (1927-1949)
- Adriaan de Jonge (1923-1947)
- Richard Alphonse Marie de Maagt (1923-1946)
- Cornelis Maas (1925-1946)
- Willy Caesar Vermeulen (1926-1949)
- Jacobus Heinsdijk (1917-1949)
- Andries Koster (1927-1949)
- Johan Alfred Louise Hamerlinck (1920-1948)
- Michel Petrus Marie d' Hondt (1925-1946)
- Daniel Cornelis Dekker (1916-1945)
- Hubertus Augustinus Cornelius Burm (1908-1945)
- Josephus Augustinus van Overmaire (1907-1949)
- Hubertus Johannes van Weijnsbergen (1915-1947)
- Johannes Beun (1925-1946)
- Cornelis Rinn (1926-1946)
- Theo Claessens (1925-1949)
- Marinus de Bruijne (1926-1946)
- Gosewijnus Herman Wulffaert (1926-1947)
- Gilles Bolleman (1920-1947)
- Andreas Augustus Buijs (1926-1949)
- Bernardus Willem Heerspink (1921-1948)
- Pieter Bareman (1924-1947)
- Willem Geerard Dieleman (1927-1949)
- Karel Jozef Smits (1920-1946)
- Izaäk Gerard Voogdt (1927-1947)
- Gelein Wagenaar (1926-1948)
- Jannis de Kraker (1925-1947)
- Alphonsus Edanis Janssens (1925-1946)
- Marinus Cornelis de Feijter (1923-1950)
- Willem Scheele (1922-1946)
- Johannes Pieter Verbiezen (1919-1948)
- Marninus van Hermon (1926-1946)
- Izaak Catsman (1925-1947)
- Jan Seekles (1928-1949)
TERNEUZEN, 'INDIË-MONUMENT'
Koninginnelaan, 4532BN, Terneuzen, Zeelan

Het 'Indië-monument' in Terneuzen is opgericht ter nagedachtenis aan de 35 Zeeuws-Vlaamse militairen die in de periode 1945-1962 in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea zijn gesneuveld.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/113

 
1036106Terneuzen 1728 - J. Lewkowicz (1910-1944)
- B. Wilde (1920-1944)
- L. Gorecki (1921-1944)
- H. Barczewski (1918-1944)
- A. Bernatowicz (1906-1944)
- P. Broda (1910-1944)
- A. Brzezinski (1923-1944)
- K. Dabrowski (1922-1944)
- F. Gackowski (1920-1944)
- J. Gumowski (1921-1944)
- J. Gusztaf (1917-1944)
- J. Jutrowski (1910-1944)
- J. Kaczmarczyk (1919-1944)
- A. Knoblauch (1923-1944)
- F. Kopiec (1918-1944)
- L. Kos (1921-1944)
- K. Stebel (1925-1944)
- L. Maniora (1923-1944)
- Z. Miscironek (1918-1944)
- I. Miszewski (1921-1944)
- P. Pietrek (1924-1944)
- J. Pobudkowski (1917-1944)
- J. Rega (1917-1944)
- M. Rudak (1920-1944)
- E. Schiller (1923-1944)
- B. Schimichowski (1910-1944)
- B. Slupski (1922-1944)
- S. Amsterdamski (1920-1944)
- W. Kwiatkowski (1912-1944)
- J. SOWINSKI (1917-1944)
- T. Przyborowski (1919-1944)
- A. SZEJA (1919-1944)
- W. Kowalski (1917-1944)
- S. Jozwiak (1901-1944)
- B. Krajewski (1920-1944)
- J. Kruczek (1909-1944)
- S. Kasinski (1911-1944)
- J. Tibor (1906-1944)
- J. Wardzinski (1916-1944)
- W. Andrearczyk (1924-1944)
- W. Brzostowski (1921-1944)
AXEL, POOLS KRUIS
Hulsterseweg, 4571RH, Axel, Zeeland

Het Poolse Kruis in Axel (gemeente Terneuzen) is opgericht ter nagedachtenis aan 25 Poolse soldaten van het 10e Regiment Poolse Dragonders, die op 17 september 1944 bij het forceren van het kanaal Axel-Hulst zijn gesneuveld. Zij waren betrokken bij de bevrijding van Axel op 19 september 1944.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1728

====

AXEL, 'MONUMENT VOOR POOLSE MILITAIREN'
Zeestraat, 4571BD, Axel, Zeeland

Het 'Monument voor Poolse Militairen' in Axel (gemeente Terneuzen) is opgericht ter nagedachtenis aan 25 Poolse soldaten van het 10e Regiment Poolse Dragonders, die op 17 september 1944 bij het forceren van het kanaal Axel-Hulst zijn gesneuveld. Zij waren betrokken bij de bevrijding van Axel op 19 september 1944.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1726

 
1036082Terneuzen 1956 - Willy Caesar Vermeulen (1926-1949)
- Petrus Johannes Kindt (1923-1945)
- Johannes de Frankrijker (1908-1940)
- Denise van Hecke (1929-1944)
- Franciscus Wilhelmus ten Haken (1883-1944)
- Gerard Angenent (1900-1940)
- Remi August Camiel Mechelinck (1917-1944)
- Maurice Stephaan Johannes Kindt (1911-1944)
WESTDORPE, OORLOGSMONUMENT
Graafjansdijk A 189, 4554AM, Westdorpe, Zeeland

Het oorlogsmonument te Westdorpe (gemeente Terneuzen) is opgericht ter nagedachtenis aan zeven medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1956

 
1036051Terneuzen 1957 - Frederick C. Watson (1900-1944)
- James Matthew Fogal (1914-1944)
- Donald Adolpheus Jaeger (1923-1944)
- Hugh Perry Cameron (1924-1944)
- Arthur Joseph Pepin (1923-1944)
- Russell R. Reed (1921-1944)
- William Elmer Westbrook (1918-1944)
- John E. Gates (1916-1944)
- Leopold Gauthier (1923-1944)
- Howard Gerald Hosack (1919-1944)
- Norman Kettlewell (1913-1944)
- A. Sugden (1904-1944)
- William Russell Hurlin (1925-1944)
- William Graham-Browne (1904-1944)
- Ernest John Billard (1923-1944)
- Robert James Black (-1944)
- Peter Jameson Craigen (1921-1944)
- Camille Ronald Goguen (1922-1944)
- James A.B. Grawbarger (-1944)
- Samuel David Kennedy (1924-1944)
- Carl Wilfred Carlson (1913-1944)
- Raymond F. Benere (-1944)
- John J. Borthwick (1910-1944)
- John Lawrence Murdoch (1908-1944)
- Joseph Mcilreavey (1920-1944)
- Stephen E. Renault (1924-1944)
- Alexander Kozack (1916-1944)
- Roy William Leighton (1916-1944)
- William J.K. Fisher (-1944)
- Joseph Gordon Dunne (1913-1944)
- Earl A. Davison (1925-1944)
- William Richard Livesey (1922-1944)
- William W. Beatty (-1944)
- Charles Raw (1920-1944)
- Clarence Johnson (-1944)
- Harold L. Patterson (1918-1944)
- Nicholas Mike Starko (1920-1944)
- Hartley Murdoch Anderson (1914-1944)
- Frederick William Wilkinson (1907-1944)
- Nester Yaholnitsky (-1944)
- James Alexander Reinhart (-1944)
- Arthur Leonard Byers (-1944)
- Thomas Charles Walter Byrnes (1912-1944)
- Malcolm David Moffatt (1908-1944)
- Edwin Donald Whatmough (1905-1944)
- Bruce Wilbur Churchill (1917-1944)
- Harold Anthony Rochejocquelein (1921-1944)
PHILIPPINE, 'SLAG BIJ DE ISABELLASLUIS'
4553PN, Philippine, Zeeland

Het monument 'Slag bij de Isabellasluis' herinnert de inwoners van Philippine (gemeente Terneuzen) aan de drie weken durende strijd die tussen 22 september en 14 oktober 1944 bij de Isabellasluis is geleverd tussen militairen van het 'Algonquin Regiment' (een infanterieregiment van de 4e Canadese Pantserdivisie) en de bezetter. De bevrijding van de toenmalige gemeente Philippine stond op het spel.

----

SAS VAN GENT, OORLOGSMONUMENT
Keizer Karelplein, 4551CJ, Sas van Gent, Zeeland

Het oorlogsmonument in Sas van Gent (gemeente Terneuzen) is opgericht ter nagedachtenis aan 41 Canadese militairen die tijdens de bevrijding van Sas van Gent op 19 september 1944 om het leven zijn gekomen. Met het gedenkteken worden tevens negen Belgische militairen, drie Britse en twee Amerikaanse vliegers herdacht, net als 43 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. De namen van de slachtoffers zijn opgenomen in een gedenkboek, dat in het gemeentehuis ligt.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1957

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1953
 
1036050Terneuzen 2092 - Isaak Jacobus de Bert (1907-1944)
- Michiel Groenewegen (1912-1944)
- Pieter Tiemon Hoolsema (1903-1944)
- Marinus Nieuwenhuize (1896-1944)
- Servaas Cornelis Petrus Verbrugge (1887-1944)
TERNEUZEN, OORLOGSMONUMENT
Nieuwe Sluis, Terneuzen, Zeeland

Het oorlogsmonument in Terneuzen is opgericht op uitdrukkelijke wens van koningin Wilhelmina na een bezoek op 14 maart 1945 aan de plaats waar vijf leden van Rijkswaterstaat werden gefusilleerd.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2092

 
1036002Terneuzen 2732 - Arthur Wouters (-)
- Arthur Buijs (-)
- Petrus van Goethem (-)
- Camiel de Schepper (-)
- Georgette Schepper (-)
- Gerard Albert Bonte (1913-1940)
- Andreas Augustus Buijs (1926-1949)
- Eduardus Josephus Verschraegen (1914-1944)
KOEWACHT, PLAQUETTE IN DE R.K. KERK
Kerkplein 2, 4576AS, Koewacht, Zeeland

De plaquette in de R.K. kerk is opgericht ter nagedachtenis aan acht inwoners van Koewacht (gemeente Terneuzen) die door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2732

 
1036000Terneuzen 2736 - Erwin Emile Boudry (1918-1944) SLUISKIL, MONUMENT VOOR LUITENANT BOUDRY
Noordstraat, Sluiskil, Zeeland

Het monument voor Luitenant Boudry in Sluiskil (gemeente Terneuzen) is opgericht ter nagedachtenis aan de Franse luitenant Erwin Emile Boudry die op 17 september 1944 door oorlogshandelingen om het leven is gekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2736

 
940746Texel 1024 - Frouwtje Catharina Smit (1921-)
- Jacob Schraag (1923-1944)
- Dirk Jan Hendriksma (1924-1944)
- Jacobus Petrus Baumann (1898-1945)
- Hendrik de Bruijn (1937-1942)
- Jacob Koorn (1922-1944)
- Simon Jan Dogger (1917-1943)
- Anna Margaretha van Heerwaarden (1907-1945)
- Pietje Visser (1901-1945)
- Vokeltje Wortel (1882-1945)
- Petrus Theodorus Reij (1924-1945)
- Hendrik Jacobus Johannes van Arkel (1915-1945)
- Hendrik Cornelis Kuiter (1919-1945)
- Pieternella Charlotte Boon (1925-1945)
- Maria Geertruida Bont (1873-1945)
- Cornelia Guurtruida Bruin (1902-1945)
- Marie Castelijns (1923-1945)
- Gerrit Broekman (1921-1945)
- Frougje Damiaans (1891-1945)
- Hendrika van Deursen (1894-1945)
- Margaretha Johanna van Baalen (1905-1945)
- Dieuwertje Bakker (1910-1945)
- Johannes Marinus Duinker (1904-1945)
- Josephta Johanna Elisabeth van Deursen (1933-1945)
- Pieter Dogger (1886-1945)
- Jan Koorn (1886-1945)
- Marretje Koorn (1921-1945)
- Willem Koorn (1925-1945)
- Frits Pieter Klumper (1906-1945)
- Martinus Cornelis Kooij (1917-1945)
- Gerardus Julius Kaczor (1937-1945)
- Arie Antonie Kant (1890-1945)
- Cornelis Keijser (1870-1945)
- Geertje Kuiper (1886-1945)
- Pieter Joannes Keijzer (1925-1945)
- Willem Keijzer (1922-1945)
- Maria Anna Lap (1935-1945)
- Cornelis Mooijen (1884-1945)
- Josephus Adrianus Oremus (1918-1945)
- Andries Pen (1916-1945)
- Herman Pen (1922-1945)
- Petrus Rieswijk (1925-1945)
- Frouwtje Roeper (1886-1945)
- Petrus Adrianus Antonius Ruimers (1884-1945)
- Wiebe Reinder Ruiter (1917-1945)
- Harmannus Willebrordus Timmer (1907-1945)
- Hendrik Karel Willem Verstegen (1874-1945)
- Gerrit van der Vis (1908-1945)
- Jakobus Johannes van Swinderen (1898-1945)
- Cornelis Adrianus Witte (1926-1945)
- Willem Johannes Zijm (1927-1945)
- Jan Witte (1917-1945)
- Martje Smit (1872-1945)
- Maartje Breen (1883-1945)
- Joseph Johannes van Deursen (1900-1945)
- Trijntje Daalder (1881-1945)
- Jentje Sjoerdsma (1918-1945)
- Marretje Mantje (1877-1945)
- Theodore Langeveld (1883-1945)
- Michiel Wilhemus van Swinderen (1925-1945)
- Reinoutje Lap (1943-1945)
- Reijer Leendert Mak (1903-1945)
- Jacob Roeper (1914-1945)
- Eduard (1927-1945)
- Pieter Paulus van Wessem (1910-1945)
- Melle Zegel (1908-1945)
- Albertus Jullens (1901-1945)
- Klaas Kooiman (1895-1945)
- Souwtje Drijver (1911-1945)
- Johannes Halsema (1903-1945)
- Sake Reindersma (1887-1945)
- Hugo Johan Mooijen (1891-1953)
- Cornelis Dijksen (1924-1944)
- Cornelis Baane (1931-1945)
- Josina Petronella Schröder (1865-1945)
- Hendrik Witte (1926-1945)
- Rina Bertha de Vries (1909-1943)
- Berendina Vlessing (1882-1942)
- Philippus Vlessing (1884-1943)
- Dirk Cornelis Lap (1902-1942)
- Salomon Vlessing (1880-1944)
- Frans Johannes Stolk (1910-1945)
- Wietze Donker (1871-1945)
- Pieter Kikkert (1917-1940)
- Aaltje Kuiter (1906-1945)
- Pieter van der Muts (1906-1943)
- Antje Wiersma (1886-1945)
- Cornelis Witte (1868-1945)
- Cornelis ter Horst (1920-1945)
- Michiel Wilhelmus de Graaf (1875-1945)
- Josephina Anna Haakman (1887-1945)
- Neeltje Boon (1914-1945)
- Maria Bruin (1876-1940)
- Maarten Pieter Vlaming (1915-1940)
- Joost Zegers (1919-1940)
- Annestatius Franciscus Jorna (1887-1945)
- Cornelis de Hart (1915-1944)
- Eva Vlessing (1886-1944)
- Fulps Duinker (1912-1943)
- Johanna Margaretha Catharina Barhorst (1892-1945)
- Gerrit Jan Plaatsman (1924-1945)
- Gijsbert Johannes Duinker (1902-1945)
- Bernardus Barhorst (1897-1945)
- Arie Boon (1891-1945)
- Theodorus Smit (1909-1945)
- Carolina Josina Elisa Grootveld (1907-1945)
- Alida Maria Smit (1912-1945)
- Hendrik Raven (1875-1945)
- Dirk Cornelis Witte (1912-1945)
- Pieter van der Werf (1919-1940)
- Jan Koopman (1857-1945)
- Dina Broekman (1871-1942)
- Barend Vlessing (1888-1944)
- Neeltje Zuidema (1921-1945)
- Sijbrand de Waard (1901-1945)
- Pieter Halsema (1919-1945)
- Johannes Ferdinand Tinholt (1874-1945)
- Cornelis Timmer (1874-1945)
- Klémir Perrogon (-1940)
- Ahmed Ben Laski (-1940)
- Regina Tebel (1896-1943)
- Daniël Kikkert (1924-1945)
- Jurgen Doll (1921-1945)
- MOKTAR ben DJILLATI (-1940)
- Rosette Vlessing (1879-1943)
- Nicolaas Pieter de Graaf (1943-1945)
- Maria Smit (1904-1946)
- Harm Smit (1921-1942)
- Jacob Keijser (1862-1945)
- Henriëtte van Beels (1911-1944)
- Chane Spiegel (1897-1944)
- Baruch Tewel (1889-1944)
- Johannes Jonk (1917-1944)
- Nan Dirk Stam (1888-1945)
- Jannetje Bakker (1861-1945)
- Leo Jakob de Vries (1907-1942)
- Elisabeth Vlessing (1886-1944)
- Alexander Wolff Tebel (1893-1944)
- Rosalie Sara Diner (1893-1942)
DEN BURG, 'DE GOEDE HERDER'
Kogerstraat, 1791EN, Den Burg

Het monument 'De Goede Herder' in Den Burg (gemeente Texel) is opgericht ter nagedachtenis aan 142 Texelaars die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1024 
942162Texel 1025 - Ab Keijser (-)
- Dick Moerbeek (-)
- Jacob Koorn (1922-1944)
- Hendrik Cornelis Kuiter (1919-1945)
- Pieter Kikkert (1917-1940)
- Maarten Vlaming (1915-1940)
DEN BURG, MONUMENT AAN DE KOGERSTRAAT
Kogerstraat, 1791EN, Den Burg

Het monument aan de Kogerstraat in Den Burg (gemeente Texel) is opgericht ter nagedachtenis aan zes leden van de voetbalvereniging 'Texel '94' die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1025 
942223Texel 2163 - Kenneth Leslie Atkins (-1944)
- Kenneth Herbert Berry (1923-1944)
- Harold Lester Lindo (1916-1944)
- William Edward Mitton (1920-1944)
- James John Peacock (1924-1944)
- Jack Celtic Southey (1914-1944)
- Kenneth Wilcock (1921-1944)
TEXEL, 'MONUMENT VOOR GEALLIEERDE VLIEGERS'
Texel

Het 'Monument voor Geallieerde Vliegers' op Texel is opgericht ter nagedachtenis aan de bemanningsleden van geallieerde bommenwerpers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in of nabij het eiland zijn gesneuveld. De bemanning van een Halifax-bommenwerper kwam om toen hun vliegtuig in de Prins Hendrikpolder neerstortte

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2163 
1062386Teylingen 0648 - Eduard Jan Muller (1903-1945)
- Gerardus Jacobus Bel (1926-1949)
- Gerrit Jacob van Rheenen (1917-1940)
- Boudewijn Jan Jacob Timmers (1917-1943)
- Nicolaas Lambertus Hermans (1926-1948)
- Jan van der Voet (1925-1947)
Voorhout, bevrijdingsmonument
Raadhuisplein 1, 2215MA, Voorhout, Zuid-Holland

Het bevrijdingsmonument in Voorhout (gemeente Teylingen) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren en in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Het gedenkteken brengt tevens de bevrijding in herinnering.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/648

 
1062296Teylingen 2024 - Reginald Willem Arend Marie Jakobs (1923-1945)
- Nicolaas Theodorus Mathias Welsink (1918-1943)
- Gerardus Petrus Adrianus Spierings (1926-1949)
- Adolphe Johan Louis Ketelaar (1896-1944)
- Joannes Anthonius Joseph Beugelsdijk (1919-1945)
- Jan Dekker (1921-1945)
- Pieter Hendrik Fluiter (1912-1940)
- Johanna Wilhelmina Maria van Osendarp (1907-1945)
- Duifje Gobus (1874-1943)
- Johannes Petrus van Leeuwen (1923-1945)
- Willem Arend Visch (1927-1949)
- Helena Carolina Wilde (1899-1944)
- Johannes van Kempen (1874-1941)
- Petrus Cornelis Maria van Stijn (1906-1944)
- Sophia Gobus (1876-1943)
- Petrus Johannes Warmenhoven (1920-1942)
- Willem Haneveld (1915-1946)
- Albertus Johannes Antonius Haverkort (1904-1944)
Warmond, oorlogsmonument
Herenweg, 2361EA, Warmond, Zuid-Holland

Het oorlogsmonument in Warmond (gemeente Teylingen) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omkwamen.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2024

 
1062272Teylingen 2588 - Josephus Leopoldus Elst
- Antonius Engelbertus Adrianus Knegt (1922-1945)
- Jan Willem van Ginhoven (1925-1947)
- Nanne le Grand (1910-1942)
- Aart Theophiel van den Abeele (1920-1944)
- Adriaan Carel Los (1921-1945)
- Leendert Noort (1920-1940)
- Theodoricus Antonius Beekman (1914-1940)
- Franciscus Jozef van Breukelen (1915-1940)
- Cornelis Jacobus Petrus van der Zon (1908-1940)
- Michiel Vercouteren (1910-1940)
- Hans Friedrich van Zelm (1926-1949)
- Leendert van Leeuwen (1920-1942)
- Hendrik Oudshoorn (1915-1945)
- Jan Johannes Barendecht (1910-1942)
- Jan van der Voet (1925-1947)
- Barend Plagmeijer (1926-1949)
- Albertus Johannes Antonius Haverkort (1904-1944)
Sassenheim, herdenkingsmonument
Wilhelminalaan 25, 2171CS, Sassenheim, Zuid-Holland

Het herdenkingsmonument in Sassenheim (gemeente Teylingen) is opgericht ter nagedachtenis aan vijf medeburgers die in 1940 zijn omgekomen, aan zes medeburgers die in de oorlogsjaren 1940-1945 omkwamen en aan zeven medeburgers die bij de strijd in het voormalig Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2588

 
1062271Teylingen 3043 - Gerardus Petrus Adrianus Spierings (1926-1949)
- Johanna Wilhelmina Maria Osendarp (1907-1945)
- Willem Arend Visch (1927-1949)
- Helena Carolina de Wilde (1899-1944)
- Petrus Johannes Warmenhoven (1920-1942)
- Willem Haneveld (1915-1946)
Warmond, 'Indië-monument'
Burg. Schölvinckstraat, 2361EG, Warmond, Zuid-Holland

Het 'Indië-monument' in Warmond (gemeente Teylingen) is opgericht ter herinnering aan alle medeburgers die om het leven zijn gekomen tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3043

 
1035965Tholen 1173 - Leendert Gerardus Coomans (1913-1942)
- Jacob Geluk (1894-1945)
- Kornelis van den Heuvel (1916-1942)
- Lieven Cornelisse (1877-1944)
- Johannes Marinus Blom (1927-1949)
- Jacob Johannes de Laater (1897-1942)
- Jacob Cornelisse (1905-1943)
- Andries Bogert (1905-1940)
- Pieter Jozef Adrianus van den Boom (1913-1942)
- Jan Jacob Geluk (1903-1944)
- Jacob Goetheer (1915-1940)
- Jacob Breen (1915-1940)
- Jakob Levinus Geluk (1904-1943)
- Henri Jacques Tichelman (1904-1945)
- Dirk Adriaan Cornelis de Maagd (1894-1942)
- Gerrit Kegge (1905-1945)
- Reinier de Vulder van Noorden (1894-1944)
- Kornelis Jacobus Sandijk (1908-1945)
- Marinus Jan Schot (1905-1945)
- Cornelis Verkerke (1877-1950)
- Hubrecht Kot (1899-1942)
- Pieter de Heer (1912-1941)
- Jacob Everaers (1917-1944)
- Johannes Leendert Kwist (1925-1945)
- Marinus Marico (1899-1944)
- Simon Lindhout (1918-1944)
- Simon Leendert van Luijk (1917-1944)
- Kornelis Pieter van de Sande (1918-1945)
THOLEN, HERDENKINGSMONUMENT
Vossemeersepoort, 4691EL, Tholen, Zeeland

Het herdenkingsmonument herinnert de inwoners van Tholen aan alle medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd voor vrijheid zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1173


 
1035938Tholen 2519 - Cornelis Anthony van der Werff (1925-1946)
- Johannes Marinus Blom (1927-1949)
- Engel Gunst (1919-1946)
- Abraham Cornelis Janse (1925-1947)
- Jacobus Snijders (1924-1947)
- Hubrecht de Vos (1925-1947)
- Jan Martinus Koeman (1902-1947)
- Cornelis Jan Manteau (1921-1946)
- Jacobus Adriaan Slager (1926-1948)
THOLEN, 'INDIË-MONUMENT'
Tholen, Zeeland

Het 'Indië-monument' in Tholen is opgericht tewr nagedachtenis aan negen medeburgers die bij de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indië als militair zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2519

 
1035924Tholen 3130 - Boleslaw Podedworny Podedworny (-)
- Marie Andrzej Poniatowski Poniatowski (-)
- Bronislaw Powalka Powalka (-)
- Percy Thomas Baugh (1909-1945)
- Eric Francis Bell (1916-1945)
- Karel Snijders (-1945)
- Petrus Antonius Marie Avontuur (1920-1945)
ANNA JACOBAPOLDER, OORLOGSMONUMENT
Langeweg, Anna Jacobapolder, Zeeland

Het oorlogsmonument in Anna Jacobapolder (gemeente Tholen) is opgericht ter nagedachtenis aan vijf geallieerde soldaten, een Nederlandse soldaat en een Nederlandse burger die in de nacht van 22 op 23 februari in de strijd tegen de bezetter om het leven zijn gekomen.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3130

 
930142Tiel 0334 - Antonius Johannes den Bieman (1891-1944)
- Petrus Dingenouts (1894-1944)
- Hubertus Anthonius Martinus van Echteld (1913-1944)
- Karel Marie van Echteld (1903-1944)
- Nicolaas van Echteld (1901-1944)
- Petrus Johannes Adrianus van Elsen (1887-1944)
- Dirk Cornelis Jansen (1880-1944)
- Petrus Johan Jansen (1923-1944)
- Siegbertus Johannes Cornelis Jansen (1921-1944)
- Johannes Gosewinus van Rooy (1917-1944)
- Hendrik Schonenberg (1876-1944)
- Johannes Marinus Schonenberg (1908-1944)
- Wilhelmus Schonenberg (1909-1944)
- Jan Canisius Victor van der Wielen (1897-1944)
TIEL, MONUMENT AAN DE WAALSTRAAT
Waalstraat, 4001LM, Tiel

Het monument aan de Waalstraat in Tiel is opgericht ter nagedachtenis aan de veertien mannen uit het dorp Wamel die op 20 september 1944 door de bezetter zonder vorm van proces bij de coupure zijn gefusilleerd.

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/334
 
930152Tiel 0335 - J. van Veenendaal (-)
- W. van Vlaanderen (-)
- Teunis Campagne (1895-1943)
- Dirk van Zetten (1912-1943)
- Johannes Hendrik Cieraad (1903-1944)
- Marcelis Albert Tinkelenberg (1921-1942)
- Antonia Leenders (1916-1944)
- Dirk de Vries (1915-1943)
- Vincentius Johannes Maria van Hesteren (1920-1943)
- Gerrit Jan Laagwater (1893-1943)
- Hendrikus Blijdenstein (1901-1943)
- Dirk Botterweg (1916-1945)
- Cornelis Jan Koopmans (1917-1940)
- Leonard Wilkens (1920-1945)
- Jan Willem van Veenendaal (1913-1940)
- Jacobus Gerrit Goijer (1913-1940)
- Philippus Bernardus van Setten (1913-1940)
- Dirk Krouwel (1913-1940)
- Adrianus Heblij (1894-1943)
- Herman Hennekes (1909-1945)
- Fekko Jans Ebbens (1912-1944)
- R. van Veenendaal (1921-1944)
- Pieter Peterse (1908-1945)
- Izak Dasberg (1893-1944)
- Johannes Jacobus Daalderop (1901-1944)
- Nicolaas Adriaan Oostinga (1881-1944)
- Christinus Weijman (1908-1944)
- Wilhelmus van den Bogaard (1897-1944)
- Dirk Laurens van Mourik (1900-1945)
- Goossen Rijnders (1899-1944)
TIEL, 'KRIJGER VOOR HIJ DODELIJK GETROFFEN WORDT'
Kerkplein, 4001MX, Tiel

Het monument 'Krijger voor hij dodelijk getroffen wordt' in Tiel is opgericht ter nagedachtenis aan de 30 militairen, illegale werkers en gijzelaars uit die gemeente die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/335
 
930641Tiel 2088 - Louis Salomon de Winter (1934-1943)
- Robert de Winter (1928-1943)
- Samuel de Winter (1897-1943)
- Johanna Elburg (1898-1943)
- Henriette Polak (1897-1943)
- Antje Jeannette Kalker (1929-1943)
- Izak Kalker (1883-1943)
- Maria van Blijdenstijn (1890-1943)
- Jacob Elburg (1877-1943)
- Rosina Levie (1867-1943)
- Samuel de Winter (1878-1943)
- Roosje Oppenheimer (1874-1943)
- Samuel Joseph van Buuren (1911-1943)
- Suzanne van Buuren (1920-1943)
- Mietje Goldsmit (1912-1943)
- Amalia de Winter (1898-1943)
- David Solomon Gersons (1872-1943)
- Rika van der Horst (1872-1943)
- Mozes Levie Kalker (1926-1943)
- Izak Dasberg (1893-1944)
- Rebekka van Buuren (1913-1943)
- Jozef Bartels (1921-1944)
TIEL, 'JOODS MONUMENT'
Sint-Agnietenstraat, 4001NB, Tiel

Het 'Joods monument' in Tiel is opgericht ter nagedachtenis aan achttien joodse medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn gedeporteerd en in concentratiekampen zijn omgebracht. Van het monument gaat tevens de waarschuwing uit dat dit zich nooit meer mag herhalen

HIERACHTER IN DE SYNAGOGE
KWAMEN DE JOODSE MENSEN
UIT TIEL EN OMGEVING BIJ ELKAAR.
VELEN VAN HEN ZIJN WEGGEVOERD
NAAR VERNIETIGINGSKAMPEN.
NIEMAND KEERDE TERUG.
DE JOODSE GEMEENSCHAP
VERDWEEN UIT TIEL

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2088 
930712Tiel 3222 - Johanna Elburg (1898-1943)
- Louis Salomon de Winter (1934-1943)
- Robert de Winter (1928-1943)
- Samuel de Winter (1897-1943)
- Henriette Polak (1897-1943)
- Jacob Elburg (1877-1943)
- Antje Jeannette Kalker (1929-1943)
- Izak Kalker (1883-1943)
- Maria van Blijdenstijn (1890-1943)
- Rosina Levie (1867-1943)
- Samuel de Winter (1878-1943)
- Roosje Oppenheimer (1874-1943)
- Samuel Joseph van Buuren (1911-1943)
- Suzanne van Buuren (1920-1943)
- Mietje Goldsmid (1912-1943)
- Amalia de Winter (1898-1943)
- David Solomon Gersons (1872-1943)
- Mozes Levie Kalker (1926-1943)
- Izak Dasberg (1893-1944)
- Rebekka van Buuren (1913-1943)
- Rika van der Horst (1877-1942)
- Jozef Bartels (1921-1944)
TIEL, MONUMENT OP DE JOODSE BEGRAAFPLAATS
Voor de Kijkuit, 4001HG, Tiel

Het monument op de Joodse begraafplaats in Tiel is opgericht ter nagedachtenis aan achttien leden van de Joodse Gemeente Tiel die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn gedeporteerd en omgebracht

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3222
 
930715Tiel 3680 - Nicolaas Adriaan Oostinga (1881-1944) TIEL, PLAQUETTE VOOR N.A. OOSTINGA
Hogeneinde 13, 4001AA, Tiel

De plaquette te Tiel herinnert aan de gefusilleerde directeur van het post en telegraafkantoor N.A. Oostinga

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3680

 
1043324Tilburg 0033 - Wilhelmus Adrianus Josephus Berkelmans (1912-1944) Tilburg, monument voor W.A.J. Berkelmans
Tilburg, Noord-Brabant

Het monument voor W.A.J. Berkelmans in Tilburg is opgericht ter nagedachtenis aan de ambtenaar en verzetsman die op 26 mei 1944 in kamp Vught is gefusilleerd.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/30


 
1043322Tilburg 0110 - Jacoba Maria Pulskens (1884-1945) Tilburg, monument voor Coba Pulskens
Diepenstraat 25, 5025MP, Tilburg, Noord-Brabant

Het monument voor Coba Pulskens in Tilburg is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsvrouw die enkele maanden voor de bevrijding van de stad is omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/110

 
1043317Tilburg 0112 - René Klessens (1939-1944) Tilburg, 'René Klessensmonument tegen Oorlog en Geweld'
St. Willebrordplein, 5014BX, Tilburg, Noord-Brabant

Het 'René Klessensmonument tegen Oorlog en Geweld' in Tilburg waarschuwt tegen onrecht en het gevaar van oorlog, en herinnert aan de herwonnen vrijheid.

René Klessens werd geboren op 23 januari 1939 en was op straat aan het spelen toen hij op 3 november 1944 dodelijk werd getroffen door een scherf van een passerende V1. Hij ligt begraven op de R.K. begraafplaats aan de Lovensestraat in Tilburg.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/112

 
1043188Tilburg 0412 - N. Theuns (-)
- R. de Kuijer (-)
- U. du Cico (1916-1945)
- Gerardus Lodevicus Taheij (1921-1947)
- Petrus Adrianus Cornelis Michielsen (1920-1946)
- Johannes Leonardus Henricus Brabers (1904-1947)
- Antonius Cornelis de Witte (1928-1950)
- Franciscus Joannes Marinus van de Wouw (1927-1949)
- Gerardus Petrus Henricus Janssens (1925-1947)
- Bernardus Johanus Spape (1894-1949)
- Petrus Johannes Josephus van Bezoijen (1923-1946)
- Cornelis Henricus Philippus de Loos (1924-1947)
- Willem Johannes Hubertus Engelen (1925-1949)
- Wilhelmus Franciscus Petrus Maria Simons (1927-1947)
- Reinoldus Albertus Hannink (1923-1946)
- Johannes Wilhelmus van der Heijden (1925-1947)
- Johannes Adrianus Bastianen (1911-1947)
- Cornelis Joannes Adrianus van der Sneppen (1920-1947)
- Cornelis Petrus Johannes Hooijen (1926-1949)
- Franciscus Adrianus van Boxel (1927-1951)
- Johannes Bernardus Maria Oerlemans (1925-1947)
- Franciscus van Vroenhoven (1920-1948)
- J.. de Beer (1927-1957)
- Henricus Joannes Franciscus Ruts (1926-1948)
- Johannes Franciscus Pijnenburg (1925-1947)
- Marius Theresia Corneel Klompenhouwer (1925-1949)
- Bernard Marie van de Mortel (1921-1949)
- August Antoon Maria Born (1920-1946)
- Bernardus Petrus Franciscus van Wees (1923-1946)
- Augustinus Josephus Brekelmans (1881-1945)
- Albertus Henricus Antonius Kolen (1925-1947)
- Josephus Antonius Maria van den Dries (1920-1946)
- Johannes Wilhelmus Stoopen (1916-1945)
- Caspar Adrianus Johannes Laureij (1929-1948)
- Petrus Maria Godefridus Cornelis Mannie (1942-1962)
- Hendrikus Wilhelmus Cornelis Verbunt (1920-1946)
- Cornelis van Wingerden (1920-1947)
- Jozephus Adrianus Johannes Maria van Dooremalen (1920-1947)
- Cornelis Johannes Maas (1926-1947)
- Michael Hendrik Dikmans (1916-1945)
- Johannes Paters (1914-1945)
- Mattheus Joannes de Bruijn (1929-1950)
- Johannes Cornelis Maria Kerstiens (1919-1946)
- Petrus Johannes Henricus van Luijk (1924-1948)
- Joannes Martinus Catharina Vereijken (1921-1943)
- Johannes Carolus van Dongen (1921-1948)
- Adrianus Cornelus Maria Hubertus Tuerlings (1926-1947)
- Cornelius Norbertus Bertens (1921-1946)
- Joannes Leonardus Antonius de Rooij (1917-1946)
- Henricus Maria Cornelis Waijers (1928-1950)
- Joannes Hermanus Leonardus Kollenburg (1927-1951)
- Gerardus Jan Baptist Mutsaers (1927-1947)
- Leo Adrianus van Spaendonk (1927-1948)
- Franciscus Scheepens (1926-1947)
- Adrianus Petrus Beerens (1925-1948)
- Lambertus Josephus Paaijmans (1921-1947)
- Johannes Hubertus Aartsen (1926-1949)
- Henk Schuwer (1925-1948)
- Petrus Adrianus van Riel (1926-1948)
Tilburg, 'Indië-monument'
Gerard van Swietenstraat, 5017HA, Tilburg, Noord-Brabant

Het 'Indië-monument' in Tilburg is opgericht ter nagedachtenis aan zestig Tilburgse militairen die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/412

 
1043129Tilburg 0768 - Robinson (-)
- Edeltrudis Hamers (1915-1944)
- Laurentius Adrianus J. Verzijden (1924-1945)
- Franciscus Martinus van de Pas (1912-1940)
- Martinus Johannes van Leijden (1922-1944)
- Johannes van Zon (1882-1945)
- Joannes Arnoldus van Tilborg (1901-1944)
- Donald Clifford Pherson (-1944)
- Joseph Maxwell Pherson (1921-1944)
- Herbert Grant Robinson (1919-1944)
- Edmund Guinan (1911-1944)
- George O. Massicotte (-1944)
- Alan Gilmore Fairless (1915-1944)
- Cornelius Johannes Maas (1926-1947)
- Adrianus de Wit (-1946)
- Harry B. Parker (-1944)
- George Parrish (-1944)
- Anthony Baird Mitchel (-1944)
- B. Montanbano (-1944)
- John R. Granat (-1944)
- Antonius Cornelis Dekkers (1902-1944)
- James L. Evers (-1944)
- James K. Hunter (-1944)
- Cecil E. Hutson (-1944)
- William H. Byrne (-1944)
- Johannes Paters (1914-1945)
- Jan Lanslots (-1944)
- Wilhelmus Gertrudis van de Voort (1893-1944)
- Moelwyn Howell Jones (1919-1944)
- William Joseph Curtis (1926-1944)
- Frans van den Langenberg (1876-1944)
- Reginald Frederick Blackmore (1918-1944)
- Josephus A. Korthout (1893-1944)
- Lambertus Josephus Paaijmans (1921-1947)
Udenhout, Mariakapel
Schoorstraat, 5071RA, Udenhout, Noord-Brabant

De Mariakapel te Udenhout (gemeente Tilburg) is opgericht uit dankbaarheid voor het feit dat Udenhout redelijk ongeschonden door de oorlog is gekomen.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/768

 
1042920Tilburg 1883 - M. de Goeij (-)
- J.A. van Hest (-)
- Joanna Cornelia J van Hest (1893-1944)
- Adrianus Maria Jansen (1879-1944)
- Adrianus Fredericus Cornelis Jansen (1941-1944)
- Cornelis Joannes N A Bodden (1894-1944)
- Marinus Wilhelmus Chr. Mesuger (1921-1944)
- Antonius Josephus Th. Naaijkens (1921-1944)
- Adrianus Joannes L Son (1904-1944)
- Jan Cornelis Vingerhoets (1902-1944)
- Dominicus Lambertus Voeten (1905-1944)
- Johannes Christianus Konings (1910-1944)
- Wilhelmina Oudenolder (1915-1944)
- Maria Catharina Rooij (1930-1944)
- Peter Johannes Salden (1901-1944)
- Johanna Maria Agnes Schraven (1943-1944)
- Arnoldus Julius Schraven (1886-1944)
- Christina Adriana M. Smulders (1911-1944)
- Paula Anna Donders (1916-1944)
- Albertus Wilhelmus Evers (1921-1944)
- Joannes Josephus C. Bruijn (1901-1944)
- Cornelis Josephus Th. Hout (1918-1944)
- Johanna Henrica Oomis (1894-1944)
- Franciscus Jacobus A. Versteden (1895-1944)
- Petrus Henricus J. Bruin (1937-1944)
- Adrianus Johannes Martin (1898-1944)
- Marinus Adrianus Broek (1908-1944)
Tilburg, 'Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand'
Ringbaan-Zuid, 5021EJ, Tilburg, Noord-Brabant

Het monument 'Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand' herinnert de inwoners van Tilburg aan de bevrijding van de stad in 1944 en aan de blokploegleden en buurtbewoners van de wijk Broekhoven die tijdens deze strijd zijn omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1883

 
1042913Tilburg 2149 - Adrianus W. van Kuijk (1923-1945) Tilburg, plaquette in het NS-station (1)
Spoorlaan 35, 5038CB, Tilburg, Noord-Brabant

De plaquette in het NS-station te Tilburg is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.

http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2149

 
 © Kineo 2005-2019
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ