Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Algemene Begraafplaats
Adres:Wynserdyk 9 Oentsjerk

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
245642001 - Trijntje Bouma (1870-1946)
- Sibbele Dijkstra (1871-1945)
 
245643002 - Frans Schmitz (1910-1989)
- Judith Blankenstein (1911-1997)
 
243007003 - Jan v.d. Wal (1885-1948)
- Janke v.d. Kooi (1886-1971)
 
243056004 - Klaas W. Dijkstra (1877-1968)  
245644005 - Janke W. v.d. Lei (1879-1957)  
245645006 - Jacob van der Veen (1928-2007)
- Sijbrigje M. Wielinga (1896-1938)
- Jan J. van der Veen (1889-1960)
 
245646007 - Anne Faber (1902-1982)  
245647008 - Klaaske Dijkstra (1902-1938)  
245648009 - Aaltje v.d. Veen (1901-1986)  
245649010 - Klaasje Reitsma (1940-2000)  
245650011 - Klaas K. Reitsma (1912-1939)  
245651012 - Trijntje v.d. Wal (1916-2008)
- Johannes Visser (1902-1978)
 
245652013 - Rinske Vellema (1903-1931)  
245653014 - Baukje Visser (1926-1956)  
243061015 - P. Gaastra (1861-1934)
- A. Gaastra (1863-1935)
 
245655016 - Romke v.d. Veen (1885-1959)
- Foekje Hoekstra (1881-1953)
- Eise van der Veen (1921-1987)
- Betje van der Veen (1919-1994)
 
245656017 - Metje Gosma (1884-1953)
- Dirk G. Laverman (1886-1967)
 
245657018 - Antje v.d. Woude (1901-1995)  
245658019 - Sjoerd H. de Vries (1899-1966)
- Atje Vellinga (1899-1984)
- Trijntje de Vries (1918-2009)
 
245659020 - Halle S. de Vries (1863-1929)
- Klaske S. Pijpker (1865-1938)
 
243681021 - v.d. Beek (1952-1952)  
243682022 - Jan Jeltema (1942-1992)
- Jacobje Ferwerda (1905-1986)
- Sale Jeltema (1888-1963)
 
243754023 - Ankje Jeltema (1879-1932)
- Jan van Huizen (1876-1957)
 
245660024 - Fokke van der Meulen (1939-2015)  
245661025 - Durk de Haan (1918-2004)
- Grietje van Huizen (1917-2015)
 
245662026 - Ankje P. de Jong (1861-1944)  
243762027 - Tettje Catharina van der Feer (1911-2003)
- Marten de Jong (1918-1992)
 
243763028 - Sape Gerrits v.d. Meer (1857-1934)
- Sijtske Piebes de Boer (1861-1923)
 
245602029 - Gerk van der Veen (1882-1966)
- Akke Laverman (1880-1966)
 
245665030 - Jeltje van der Veen (1918-2014)  
245603031 - Mathie v.d. Veen (1944-1946)  
245604032 - Aaltje (Alie) Lijkelema (1961-2015)  
245666033 - Klopstra (1947-1947)
- Lutske v.d. Schaaf (1912-1995)
- Marten Klopstra (1915-1955)
 
245667034 - Ulbe Pasma (1886-1955)
- Neeltje Rozenga (1884-1979)
 
245668035 - Aafke G. Stienstra (1896-1957)
- Gerrit van der Bij (1935-2009)
- Dirk van der Bij (1895-1960)
 
245669036 - Willemke van der Bij (1932-2003)  
245670037 - Dirk Greijdanus (1890-1968)
- Johannes van der Kooi (1930-2003)
- Wijke Visser (1892-1976)
 
245671038 - Jan Visser (1904-1984)
- Tjitske de Vries (1904-1972)
 
245672039 - Dirk Laverman (1899-1962)
- Jeltje Visser (1901-2000)
 
245605040 - Lutske van der Velde (1940-2017)
- Evert Glas (1934-2004)
 
245673041 - Baukje Schievink (1910-1996)
- Sjoerd Sj. Visser (1869-1956)
- Geeltje de Vries (1880-1954)
- Eeuwe Visser (1903-1999)
 
245674042 - Albert de Roo (1920-2007)
- Akke Postma (1922-2012)
 
245606043 - Mettje Bergsma (1910-1995)
- Klaas Holtewes (1908-1983)
 
245607044 - Arend D. Postma (1895-1922)  
245675045 - Trijntje Visser (1898-1990)  
245676046 - Leelke Aukes Jongsma (1862-1920)
- Wieger Reitzes Dijkstra (1862-1935)
 
245677047 - Sijtse van der Kooi (1874-1949)
- Trijntje van der Kooi (1897-1963)
- Jan Steensma (1901-1987)
- Antje van der Kooi (1907-1996)
- IJtje Bijlstra (1871-1959)
 
245678048 - Simon Larkens (1924-1983)  
245679049 - Johanna Hendrika Dijkstra (1951-2014)  
245680050 - Sake Schonenburg (1931-1933)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies