Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Joodse Begraafplaats
Adres:Hondsbergselaan Oisterwijk

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1313379001 - Levie David Hartog (-1809) Nederlandse vertaling van tekst op grafsteen:
"Hier rust een oprecht man die parnas en bestuurder was, de geëerde heer Leib, zoon van David. Hij overleed aan de vooravond van woensdag 20 Tevet en werd begraven op donderdag 21 Tevet 5570 volgens de kleine telling."
(Bron: www.stenenarchief.nl) 
1552505002 - Jannetje Kleef (-)  
1434498003 - Jakob Meijer van den Meijdenberg (1760-1802) Vertaling Heebreeuws grafschrift:
“En Ja’akov ging zijns weegs” (1)
Hier rust een oprecht man. Hij hield zich al zijn dagen bezig met liefdadigheid. Dit is de parnas en bestuurder, de geëerde heer Ja’akov Me’ir, zoon van de geëerde heer Aharon
von den Meidenberg.
Hij overleed op 17 Sjevat en werd begraven op zondag (2) 19 in die maand 5562 volgens de kleine telling."
(Bron: Het Stenen Archief) 
1306534004 - Mozes Deen (1730-1779)  
1752364004a - Mozes Deen (-) behoort bij 004, is 'fractie' graf Mozes Deen 
1735998005 - Rebecca de Jong (1783-1846)

 
1324644007 - Hartog (Jakob) Hartog (1793-1879)  
1748933008 - Mietje Koppens (1799-1881)  
1307722009 - Benjamin Salomon Gersons (1813-1881)  
1748935010 - Aharon van den Meijdenberg (1800-1882)  
1748937011 - Samuel Zeckendorf (1811-1883)  
1734453012 - Gerson David Parera (1808-1883)

 
1748938013 - Hartog Hartog (1819-1885)  
1306109014 - Joseph Cohensius (1833-1885) Onder de naamgegevens staat in grote letters de afkorting: Z. A. R. I. V.
Dit betekent: "Zijn assche ruste in vrede". Dit geldt dus voor een man. Bij een vrouw is de afkorting Z.R.I.V. ("Zij ruste in vrede") 
1302813015 - Hijman Levi Cohen (1810-1884)  
1322981016 - Francijn Gotschalk (1815-1902)  
1327302017 - Levie Hartog (1811-1884)  
1748940018 - Alida van Leeuwen (1829-1910)  
1322989019 - Heijman (Hijman) Hakkert (1816-1889)  
1748941020 - Koppel Koppens (1802-1893)  
1748948021 - Johanna de Groot (1823-1889)  
1322984022 - Dine Goudsmit (1842-1887)  
1317075023b - David Gersons (1812-1890)
- Jette de Jong (1818-1890)
Genealogisch onderzoek:
David Gersons is zoon van Salomon Gersons en Maria Anna Hartog, begraven in Oisterwijk, echtgenoot van Henriette de Jonge, begraven Oisterwijk.
Hun kinderen zijn geboren in Tilburg.
1.Benjamin, geb.16-11-1843 en overleden 11-2-1889 in Tiel;
2.Maria Anna, geb.2-10-1845 en begraven in Oisterwijk;
3.Jacob, geb.18-10-1847 en begraven Oisterwijk;
4.Paulina, geb.17-10-1849 en vermoord 16-4-1943 in Sobibor;
5.Levie, geb. 7-1-1852 en begraven Oisterwijk;
6.Salomon. geb.29-11-1853 en begraven Oisterwijk;
7.Hartog, geb.29-11-1856 en begraven Oisterwijk;
8.Rosetta, geb.11-7-1858.
(Bron: www.stenenarchief.nl) 
1306535024-025 - Mozes Deen (1812-1891)
- Dina Wolff (1827-1905)
 
1306110026 - Margaretha Helena Cohensius (1871-1892)  
1323524027 - Theresia van Leeuwen (1827-1892)  
1434496028 - Nanette Kick (1772-1824)  
1748949029 - Bernardus van Leeven (1828-1910)  
1302811030 - Catharina Bloemendaal (1819-1896)  
1323514031 - Samuel Philip Hakkert (1823-1894)  
1302810032 - Hanna van den Bergh (1809-1894)  
1434494033 - Alexander Hartog (1840-1893)  
1317072034 - Naatje Gersons (1821-1892)  
1748951035 - (-) Onderzoek door Het Stenen Archief is in 2023 afgerond als 'onleesbaar'. 
1748952036 - Sara Samson (1759-1833)  
1306533037 - Jozeph Deen (1779-1845)  
1748953038 - Malke Ulman (1759-1842)  
1748954039 - Mozes Cats (1798-1841)  
1306537040 - Maria Anna Hartog (1777-1840)  
1434497041 - Seijffers (-1841) Vertaling Hebreeuws grafschrift:
“Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn oog
vliet van tranen” (1) over het overlijden van
mijn moeder, mijn lerares,
de bescheiden, gracieuze en flinke vrouw,
mevrouw Sprints, dochter van de geëerde heer Mordechai Sijffer,
die overleed op de dag van de heilige sabbat 2 Siwan
en werd begraven op maandag 4 ???
in het jaar 5601 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(Bron: Het Stenen Archief) 
1748960042 - Joseph van Ham (1780-1840)  
1748961043 - Johanna Salomon (1764-1840)  
1748962044 - Emanuel de Haas (1806-1839)  
1323551045 - Simon (Hartog) Deen (1763-1832)  
1317074046 - Salomon Gersons (1780-1858) Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst op grafsteen:
"Zie, dit is de legerstede van Sjlomo". Hier rust een rechtvaardig man, oprecht in zijn vrijgevigheid. Hij bewandelde altijd de weg der goeden.
Zijn ziel kleefde altijd aan de levende God en al zijn daden waren ter wille van de hemel.
Dit is Sjlomo, zoon van Benjamin. Hij overleed op woensdag 20 Siwan
en werd begraven op donderdag 5618 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H."
(Bron: www.stenenarchief.nl) 
1748963047 - Feronica Gersons (1815-1857)  
1748964048 - Abraham de Haas (1803-1853)  
1748965049 - Maurits Zeckendorf (1837-1851)  
1748966050 - Johanna Wijnbergen (1766-1851)  
1434495051 - Jacob Hartog (1756-1844)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies