Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof
Adres:Hoofdstraat Ried

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1315866001 - Arien H. Jonker (1856-1914)
- Johantje J. v.d. Weg (1860-1885)
 
1315867002 - Ale Harm v.d. Ploeg (1965-1965)  
1315868003 - Hittje Poortstra (1901-1998)
- Watze F. Visser (1896-1980)
 
1315869004 - Sytse Sytsma (1897-1989)
- Dieuwke Bosma (1872-1965)
- Frederik Sytsma (1899-1919)
- Christiaan Sytsma (1903-1970)
- Jan Sytsma (1863-1936)
 
1315870005 - Durk Siderius (1929-2016)  
1315871006 - Albert Schotanus (1896-1964)
- Wilhelmina de Kroon (1898-1993)
 
1315872007 - Thomaske Schiphof (1916-2000)
- Klaas Schiphof (1913-1990)
- Hendrik Sijbesma (1927-2006)
- Pieter Schiphof (1890-1965)
 
1315873008 - Grietje Roersma (1900-1987)
- Ale Jan van der Ploeg (1897-1985)
 
1315874009 - Ankje v.d. Kuur (1892-1956)
- Jelle Pekel (1889-1959)
 
1315875010 - Tjeerd v.d. Ploeg (1909-1969)
- Pietje Dijkstra (1910-1973)
 
1315876011 - Molle Hendrik Stellingwerf (1912-1975)
- Trijntje van Althuis (1915-2004)
 
1315877012 - Jacoba Liemburg (1890-1972)
- Frans van Althuis (1887-1959)
 
1315878013 - Dieuwke Vellinga (1844-1917)
- Jan van Wijk (1849-1940)
- Antje de Vos (1882-1959)
- Simon van Wijk (1881-1963)
 
1315879014 - Frans Leen (1911-1992)
- Maria Angenita Stapel (1915-2011)
 
1315880015 - Arjen van Wijk (1912-1984)
- Klaaske Visser (1913-1993)
 
1315881016 - Jantje Jongsma (1912-2005)
- Jan Hiemstra (1913-1978)
 
1315882017 - Koene van Wijk (1862-1939)  
1315883018 - Betje J. de Groot (1926-1996)
- Jan A. van der Ploeg (1929-1985)
 
1315884019 - Jacob Wielenga (1925-2008)  
1316030020 - Akke Sijbesma (1912-1980)
- Jan Posthumus (1907-1990)
- Jelle Posthumus (1944-1994)
 
1316031021 - Dirk Hobbe Meijer (1932-1975)
- Jantje Ferwerda (1932-2015)
 
1316032022 - Eelke J. Wetterauw (1881-1973)
- Grietje Meijer (1885-1976)
 
1316033023 - Doekele Cornelis Banning (1892-1958)
- Trijntje Anema (1897-1985)
 
1316034024 - Pieter A. Anema (1862-1919)
- Lieuwkje IJ. Bruinsma (1862-1918)
- Jantje P. Anema (1894-1914)
 
1316035025 - Gelf de Vries (1890-1929)
- Antje Visser (1889-1973)
 
1316036026 - Tettje Meijer (1903-1990)
- Johannes Siderius (1904-1989)
 
1316037027 - Rintje Meijer (1846-1917)
- Reintje Proost (1850-1940)
- Grietje A. Greijdanus (1893-1972)
- Cornelis R. Meijer (1890-1972)
 
1316038028 - Hermanus Visser (1921-2009)
- Klaas Visser (1894-1984)
- Antje Saakstra (1927-2013)
- Janke Fopma (1894-1974)
 
1316039029 - Hobbe Meijer (1894-1986)
- Klaaske van der Plaats (1898-1986)
 
1316040030 - Jan Wijbes Anema (1862-1938)
- Akke Klazes Terpstra (1863-1934)
 
1316042031 - Fedde Vellinga (1909-1967)
- Hiltje Sipma (1906-1988)
 
1316043032 - Corn.M. Meijer (1857-1926)
- Ytje v.d. Veer (1862-1941)
 
1316044033 - Willemke Anema (1900-1986)
- Albert Wiersma (1898-1988)
 
1316045034 - Minne Douwes Anema (1802-1860)
- Lolkje Andries Kooistra (1805-1873)
 
1316046035 - Jan Faber (1929-2001)
- Pietje Krottje (1927-2015)
 
1316047036 - Jitske Dijkstra (1871-1958)
- Wiebe A. v.d. Ploeg (1869-1950)
 
1316048037 - Hinke v.d. Ploeg (1907-2002)  
1316049038 - Jitze v.d. Ploeg (1896-1920)  
1316050039 - Dirk B. Hoekstra (1868-1922)
- Feikje E. de Vries (1869-1942)
 
1316051040 - Keimpe Kooistra (1958-2005)  
1316052041 - Klaas Annes Terpstra (1831-1884)  
1316253042 - Tietje Minnes Anema (1832-1906)  
1316254043 - Pieter Groen (1931-1991)
- Martha van Zon (1930-2003)
 
1316255044 - Simkje van Althuis (1888-1976)
- Dirk Saakstra (1891-1976)
 
1316256045 - Anne C. Meijer (1921-1985)  
1316257046 - Minne Douwes Anema (-1911)
- Froukje Wigles Westra (1869-1951)
 
1316258047 - Wijbe Jans Anema (1838-1913)
- Jeltje Klazes Rienks (1839-1909)
 
1316259048 - Wigle Anema (1901-1998)
- Jan Wijbe Anema (-1911)
 
1316260049 - Hiske Ennema (1923-2002)
- Hoite R. Schaap (1913-1982)
 
1316261050 - Griet Ennema (1897-1996)
- Paulus Ennema (1873-1948)
- Johannes Plet (1896-1995)
- Jacoba Anema (1875-1965)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies