Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH-Kerk
Adres:Meinardswei Minnertsga

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
530961001 - Johanna Margretha Dijkstra (1936-2018)
- Atze Leistra (1964-2000)
- Sjouke Dijkstra (1907-1969)
 
1730879002 - Jacob Stapert (1926-2008)
- Elisabeth Miedema (1923-1987)
 
1731182003 - Johannes Dijkstra (1893-1981)
- Klara Boersma (1893-1956)
 
1731496004 - Metje Dijkstra (1928-1995)
- Johannes D. Miedema (1929-1994)
 
1731781005 - Rients Miedema (1935-1961)  
1732026006 - Dirkje Frieswijk (1880-1941)
- Oebele S Weima (1872-1974)
 
1732327007 - Elisabeth Weima (1915-2004)
- Keimpe de Groot (1909-1993)
 
1732342008 - Maaike Fokkema (1934-1999)
- Chris Kloostra (1932-2006)
 
1732395009 - Korneliske Hamer (1917-1972)
- Tjipke Hibma (1913-1996)
 
530962010 - Jelmer Stapert (1888-1954)
- Saapke Zwart (1891-1973)
 
1422680011 - Lieuwkje Westra (1895-1982)
- Johannes Posthumus (1896-1954)
 
1728729012 - Willemke Lautenbach (1897-1955)
- Anne Stellingwerf (1895-1975)
 
1728761013 - Cornelis de Roode (1909-1974)
- Frootje Keizer (1910-1956)
 
1730740014 - Kornelis Boonstra (1947-2005)  
1730751015 - Marten Jelsma (1959-1981)
- Trijntje Bleeker (1928-2007)
 
1730762016 - Dirk Dijkstra (1894-1962)
- Pietje Norbruis (1895-1976)
- Dirk Sicco Boersma (1954-1999)
 
1730825017 - Jan Joh. Dijkstra (1927-1979)  
1730832018 - Klaas Berend Noordstra (1932-1974)
- Jitske Miedema (1924-2009)
 
1730870019 - Auke Jouke Noordstra (1937-1999)  
1730880020 - Jan Kuiken (1931-1998)
- A Poelstra (1931-2012)
 
1730889021 - Sietse Sijbesma (1930-1961)  
1730931022 - Albert Stapert (1940-2014)
- Hendrik Stapert (1931-1995)
 
1730942023 - Luutsen Jelsma (1926-1995)  
1731017025 - Abe Posthumus 
1731107027 - Tjitske van der Meulen (1906-1956)
- Jan Spoelstra (1905-1979)
 
1731119028 - Durk Terpstra (1952-2007)  
1731171029 - Annie de Grijs 
1731183030 - Tjibbele Miedema (1937-2016)
- Matty Mesu (1938-2018)
- Bauke Miedema (1909-1995)
- Iebeltje Boersma (1913-1985)
 
1731193031 - Eke A. van der Velde (1894-1920)  
1731261032 - Aukje Zijlstra (1883-1961)
- Ane Wiersma (1885-1956)
 
1731272033 - Eke Wiersma (1924-1997)  
1731327034 - Janke Lautenbach (1942-1992)  
1731338035 - Hendrik Dijkstra (1909-1984)
- Dirkje Weima (1913-2005)
 
1731399036 - Jan Hibma (1914-1998)
- Grietje Faber (1917-2002)
 
1731409037 - Albert Reitsma (1918-2002)
- Aaltje de With (1917-2005)
 
1731419038 - Kornelis de Valk (1945-1993)  
1731487039 - Hendrik de Valk (1917-1957)
- Froukje Sijtsma (1915-1992)
 
1731497040 - Aafke Laanstra (1877-1949)  
1731573041 - Johannes de With (1877-1953)  
1731581042 - Wijtske de Vries (1925-2008)
- Louwrens Koster (1922-1993)
 
1731592043 - Cornelis de With (1918-1969)  
1731641044 - Trijntje de Boer (1891-1961)
- Adam Elsinga (1885-1971)
 
1731651045 - Taltje van der Meulen (1931-2002)
- Trinus de Haan (1932-1984)
 
1731694046 - Jan Holwerda (1888-1979)
- Richtje Sijtsma (1890-1966)
 
1731703047 - Trijntje Sipkes (1909-1987)
- Gerrit van Dijk (1939-2017)
- IJnze Willem van Dijk (1912-1957)
 
1731713048 - Jantje Sippens (1912-1973)
- Dirkje Bruinsma (1874-1946)
- Cornelis Stapert (1938-1942)
- Siek Sippens (1873-1918)
- Jan Stapert (1908-1980)
 
1731721049 - Klaas P. Haarsma (1923-2009)
- Tietje de Vries (1927-2008)
 
1731782050 - Reintje Stapert (1887-1958)
- Jan de Vries (1886-1977)
 
1731792051 - Lolke de With (1910-1985)  
1731801052 - Auke de With (1905-1986)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies