Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Voormalige begraafplaats
Adres:Hoogstraat Mill

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1562824Monument01 - Th. Hermsen (-)
- J. Eelten (-)
- P. van Erp (-)
- A. Daamen (-)
- J. v.d. Hof (-)
- H. v.d. Hof (-)
- G. Pansier (-)
- W. van Hout (-)
- G. van Amstel (-)
- M. v.d. Besselaar (-)
- H. van Hof (-)
- M. v.d. Weem (-)
- T. Kipp (-)
- Ch. Verstraten (-)
- W. Verstraten (-)
- J. Verbroeke (-)
- M. Berents (-)
- H. Laffertee (-)
- H. Michiels (-)
- H. Merkens (-)
- P. d. Poorter (-)
- A. Kuijpers (-)
- A. Verstraaten (-)
- H. Verstraaten (-)
- M. Bruijsten (-)
- P. Verstraaten (-)
- Th. Verstraaten (-)
- A. Verdijk (-)
Gestorven voor 1900 
1562825Monument02 - M. Andereg (-)
- H. Cornelissen (-)
- C. Cornelissen (-)
- J. Cornelissen (-)
- A. Thijssen (-)
- J. Cornelissen (-)
- L. Cornelissen (-)
- W. Geurts (-)
- A. Geurts (-)
- A. Schraven (-)
- J. Grevenbroek (-)
- J. Heijs (-)
- M. Heijs (-)
- P. v.d. Hoek (-)
- A. van Hout (-)
- M. van Hout (-)
- H. Hermsen (-)
- M. Thijssen (-)
- P. v.d. Hof (-)
- Ch. v.d. Hof (-)
- E. Daamen (-)
- H. Thijssen (-)
- J. Jochijms (-)
- A. de Bruijn (-)
- L. van Lieshout (-)
- M. van Lieshout (-)
- F. Cavodino (-)
- J. Lamers (-)
- A. Martens (-)
- J. Maas (-)
- P. Martens (-)
- G. Meulepas (-)
- W. Derks (-)
- M. Vogels (-)
- A. van Ophoven (-)
- J. Gagel (-)
- G. Reijnen (-)
- Cath. Reijnen (-)
- M. Schraven (-)
- J. van Strijp (-)
- P. Verbruggen (-)
- A. Verstraaten (-)
- M. Verhoekx (-)
- W. Verstraaten (-)
1901 tot en met 1920 
1562826Monument03 - A. Verstraaten (-)
- W. Bouwmans (-)
- H. Beizegel (-)
- A. Reijnen (-)
- J. Giezen (-)
- Geerts (-)
- J. van Hooft (-)
- M. van Dooren (-)
- J. v.d. Hof (-)
- H. v.d. Hof (-)
- E. van Hoorn (-)
- H. Janssen (-)
- M. Martens (-)
- M. Kremers (-)
- H. van Strijp (-)
- C. Hoogeveen (-)
- M. Verstegen (-)
- C. Walraven (-)
- J. Verbeek (-)
1921 tot en met 1925 
1562827Monument04 - W. Tilburg (-)
- E. Bisschops (-)
- J. Clevers (-)
- J. van Cruijssen (-)
- P. Derks (-)
- P. Lucassen (-)
- A. Heijs (-)
- A. Boerdonk (-)
- J. v.d. Hoek (-)
- H. Janssen (-)
- P. Kremers (-)
- A. v.d. Linden (-)
- F. van Lieshout (-)
- H. Schraven (-)
- Th. van Lieshout (-)
- J. Martens (-)
- H. Martens (-)
- M. v.d. Ligt (-)
- D. van Ophoven (-)
- K. Rethans (-)
- P. Ploegmakers (-)
- G. Theunissen (-)
- J. Verheijen (-)
- H. Vloet (-)
- P. Vloet (-)
- Weelen (-)
- H. Verstegen (-)
- G. Verbruggen (-)
- A. v.d. Velden (-)
- H. v.d. Weem (-)
- W. Klomp (-)
1925 tot en met 1930 
1562828Monument05 - R. Bens (-)
- J. v.d. Bogaard (-)
- A. Derks (-)
- J. Kersten (-)
- A. Clevers (-)
- A. Derks (-)
- M. Kuijpers (-)
- L. van Gemert (-)
- H. Hermanussen (-)
- E. Jilesen (-)
- M. Jilesen (-)
- M. van Lith (-)
- F. Lange (-)
- P. Lamers (-)
- P. Minten (-)
- A. van Schipstal (-)
- A. v.d. Heuvel (-)
- C. Thijssen (-)
- A. v.d. Tillaart (-)
- A. van Katwijk (-)
- A. Verheijen (-)
- C. Vloet (-)
- E Pennings (-)
- M. Poels (-)
- A. Vloet (-)
- A. Jans (-)
- H. Verstraaten (-)
- H. v.d. Berg (-)
- A. v.d. Tillaart (-)
1930 tot en met 1935 
1562829Monument06 - J. Anderegg (-)
- M. v.d. Velden (-)
- M. Anderegg (-)
- H. van Amstel (-)
- L. van Gelder (-)
- G. Bens (-)
- G. Bexkens (-)
- F. Bexkens (-)
- W. Hendriks (-)
- M. Bisschops (-)
- N. Blokland (-)
- J. van Daal (-)
- J. Derks (-)
- Th. Roosen (-)
- C. van Dooren (-)
- G. van Dooren (-)
- J. de Groen (-)
- P. Gerrits (-)
- J. Geurts (-)
- W. van Hoorn (-)
- H. van Hout (-)
- G. van Hout (-)
- P. v.d. Hof (-)
- J. Heijs (-)
- J. Hermkens (-)
- H. Jacobs (-)
- A. Kersten (-)
- P. Janssen (-)
- M. v.d. Logt (-)
- J. Jilesen (-)
- J. Jochijms (-)
- G. Meulepas (-)
- W. van Katwijk (-)
- H. van Lanen (-)
- J. Kuppen (-)
- H. Arts (-)
- H. v.d. Weijst (-)
- A. Martens (-)
- J. Lucassen (-)
- A. Moors (-)
- I. van Ophoven (-)
- M. Rovers (-)
- A. Rooijendijk (-)
- P. Rooijendijk (-)
- M. Rovers (-)
- A. Gagel (-)
- E. Schraven (-)
- P. Lange (-)
- J. van Spank (-)
- C. Janssen (-)
- G. Jans (-)
- C. van Vorst (-)
- Fr. Verhoeven (-)
- A.C. v.d. Putten (-)
- W. Verbruggen (-)
- H. Verbruggen (-)
- M. Verheijen (-)
- L. Willems (-)
- A. Jansen (-)
- E. Huijbrechts (-)
1935 tot en met 1940
 
1562830Monument07 - J. Veldpaus (-)
- Th. Berents (-)
- P. Berends (-)
- J. v.d. Bruggen (-)
- M. Bardoel (-)
- M. Bexkens (-)
- N. Boffen (-)
- A. Broks (-)
- J. Cremers (-)
- M. Roelofs (-)
- L. Duffheus (-)
- M. Derks (-)
- A. Gerrits (-)
- J. van Dooren (-)
- Th. Ermers (-)
- Th. Thijssen (-)
- J. Geurts (-)
- A. van Grinsven (-)
- W. Hermanussen (-)
- Th. Hendriks (-)
- C. Hendriks (-)
- W. v.d. Hoogenhof (-)
- P. Hendriks (-)
- B. Bisschops (-)
- A. Fleuren (-)
- W. Janssen (-)
- A. Janssen (-)
- P. Giezen (-)
- M. Josemanders (-)
- M. de Louw (-)
- L. van Lanen (-)
- H. Verbeten (-)
- W. Lange (-)
- J. Lange (-)
- A. Lange (-)
- G. v.d. Logt (-)
- K. Moons (-)
- C. Moors (-)
- W. Meulepas (-)
- E. Hofmans (-)
- M. Martens (-)
- M. Nelissen (-)
- Ph. van Ophoven (-)
- A. Rooijendijk (-)
- H. Rooijendijk (-)
- M. Rooijendijk (-)
- A. Rooijendijk (-)
- J. Rooijendijk (-)
- W. Rovers (-)
- J. Roefs (-)
- W. Peters (-)
- A. v.d. Valk (-)
- A. Selten (-)
- J. Meulepas (-)
- M. v.d. Crommenacker (-)
- P. Selten (-)
- P. van Summeren (-)
- C. Thijssen (-)
- A. Theunissen (-)
- A. Berends (-)
- A. Veldpaus (-)
- G. Valkenborg (-)
- A. Verstegen (-)
- H. Verstegen (-)
- J. v.d. Broek (-)
- J. v.d. Weem (-)
1940 tot en met 1944 
1562831Monument08 - A. de Laat (-)
- W. van Dijk (-)
- W. Thijssen (-)
- M. Berends (-)
- A. v.d. Burgt (-)
- P. Verstegen (-)
- J. v.d. Bogaard (-)
- H. van Boxtel (-)
- A. van Boxtel (-)
- L. Bisschops (-)
- J. Cornelissen (-)
- J. Hermsen (-)
- H. van Soest (-)
- W. v.d. Velden (-)
- H. Geurts (-)
- M. Geurts (-)
- M. van Grinsven (-)
- P. Giezen (-)
- H. Meijer (-)
- J. Maas (-)
- B. van Ophoven (-)
- Th. van Lijssel (-)
- Joh. de Klein (-)
- M. Klomp (-)
- P. Klomp (-)
- J. Lamers (-)
- C. Gilles (-)
- J. Megens (-)
- W. v.d. Berg (-)
- W. de Vaal (-)
- M. Nelissen (-)
- J. Janssen (-)
- J. v.d. Hoogen (-)
- J. Rooijendijk (-)
- C. Gagel (-)
- Th. Nelissen (-)
- P. Selten (-)
- P. Selten (-)
- J. Vloet (-)
- H.J. Spanjers (-)
- J. Thijssen (-)
- M. Verweijen (-)
- G. van Bommel (-)
- M. Verheijen (-)
- J. Verberk (-)
- A. Verberk (-)
- W. Verstraaten (-)
1944 tot en met 1950 
1562832Monument09 - M. de Hoog (-)
- P. Cornelissen (-)
- M. van Dongen (-)
- A. Gerrits (-)
- J. van Gemert (-)
- J. Hol (-)
- P. Hendriks (-)
- Joh. Lamers (-)
- C. de Klein (-)
- M. Hendriks (-)
- W. Jans (-)
- H. van Melis (-)
- Th. Jeager (-)
- P. Jochijms (-)
- G. Selten (-)
- D. van Meijel (-)
- J. Heijs (-)
- J. van Schipstal (-)
- H. Thijssen (-)
- H.J. Anderegg (-)
- J. Selten (-)
- P. de Wildt (-)
1950 tot en met 1955 
1562833Monument10 - H. Arts (-)
- P. Verhoeven (-)
- M. Nelissen (-)
- J. Giezen (-)
- N. Schraven (-)
- Fr. van Hoorn (-)
- Th. Engels (-)
- M. van Logt (-)
- W. Jans (-)
- H. Thijssen (-)
- P. Berends (-)
- Th. v.d. Duijn (1916-)
- A. Thomassen (1927-)
- G. van Houtum (1942-)
- W. v.d. Valk (1961-)
- C. Lange (1946-)
- J. van Duijnhoven (1948-)
- H. Selten (1940-)
- G. Josemanders (1915-)
- A. Selten (1924-)
- M. Selten (1932-)
- P. Selten (1942-)
- J. Meulepas (1944-)
- C. Linders (1942-)
1955 tot en met 1963 + Aanvulling 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies