Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH-Kerk
Adres:TsjerkegrÍft 1 Nijland

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1197223NIJLAND053 - Sybren Taeke Reitsma (1898-1974)
- Martje Breeuwsma (1899-1980)
 
1197224NIJLAND054 - Siebren Reitsma (1925-1989)  
1197225NIJLAND055 - Yme Reijenga 
1197226NIJLAND056 - Willem R. Frankena (1882-1969)
- Trijntje R. v.d. Kooij (1882-1939)
- Rients Frankena (-1914)
 
1197227NIJLAND057 - Jaan Eeltjes Bootsma (1887-1958)
- Akke Woudstra (1885-1966)
 
1197228NIJLAND058 - Sjerp Woudstra (1851-1933)
- Janke Haagsma (1851-1895)
Hier liggen ook drie van hun kinderen begraven, zonder namen. 
1197229NIJLAND059 - Joukje Nettinga (1911-1999)
- Rients Piersma (1912-1985)
 
1197230NIJLAND060 - Fedde Piersma (1914-1917)  
1197231NIJLAND061 - Antje F. Bloemhof (1887-1974)
- Jan R. Piersma (1884-1929)
 
1197232NIJLAND062 - Fedde Piersma (1919-1994)  
1197233NIJLAND063 - Trijntje Siets Boschma (1875-1963)
- Auke Aurelius Jorritsma (1873-1912)
 
1197234NIJLAND064 - Sjoerdtje Aukes Breeuwsma (1842-1900)
- Aurelius Hotzes Jorritsma (1841-1895)
 
1197235NIJLAND067 - Trijntje Kampstra (1920-2003)  
1197236NIJLAND068 - Korneliske Wilemke Zondervan (1949-2007)
- Herman Eduard Rijpma (1946-1993)
 
1197237NIJLAND069 - Minke de Vries 
1197238NIJLAND070 - Ida Mintje Huisman (1939-2008)  
1197239NIJLAND071 - Lieuwe Winia (1943-2007)  
1197240NIJLAND072 - Antje Jorritsma (1913-1997)
- Johannes Winia (1911-1985)
 
1197241NIJLAND073 - P.H. Postma (-)
- J. Visser (-)
- Jeltje Postma (1916-1999)
- Kerst Beuckens (1921-1999)
 
1197242NIJLAND074 - Tiete Duiker (1927-2004)
- Harmen Postma (1922-1993)
 
1197243NIJLAND075 - Janneke Breeuwsma (1978-1979)  
1197244NIJLAND076 - Sijtske Kolthof (1925-1935)  
1197245NIJLAND077 - Grietje de Boer (1943-1960)  
1197246NIJLAND078 - Pieter Joh. de Boer (1912-1986)
- Jacomina de Boer (1916-2012)
 
1197247NIJLAND079 - Hessel Piersma (1946-2005)
- Antje Hoogland
 
1197291NIJLAND080 - Dochtertje Piersma (1975-1975)  
1197292NIJLAND081 - Gooitske Haitsma (-1960)  
1197293NIJLAND082 - Sjoerd Joustra (1902-1971)
- Jantje Winkel (1904-1996)
 
1197294NIJLAND083 - Lieuwe Cnossen (1926-1958)  
1197295NIJLAND084 - Jan Cnossen (1897-1979)
- Tetje Smit (1896-1987)
 
1197296NIJLAND085 - Johan Louis Tichelaar (1856-1916)
- Jannetje van Ooyen (1856-1936)
 
1197297NIJLAND086 - Wietske H. Meilema (1862-1918)
- Antje H. Franckena (1898-1962)
- A.F. Terpstra (1830-1914)
- H.P. Meilema (1816-1884)
- Luutske H. Frankena (1894-1916)
 
1197299NIJLAND091 - H.H. Frankena (1859-1936)
- Bauke de Jong (1896-1974)
 
1197300NIJLAND092 - Zuster R. de Jager (1875-1955)
- Keimpe I. de Boer (1868-1956)
 
1197301NIJLAND093 - Zuster de Boer (1901-1906)  
1197302NIJLAND094 - Sjoukje Westera (1920-1995)  
1197303NIJLAND095 - Maria Elisabeth Schambach (1931-1994)
- Gerben de Boer (1923-2008)
 
1197304NIJLAND096 - Jantje Trijntje Jetten (1909-1998)
- Hendrik van der Kolk (1916-1988)
 
1197305NIJLAND097 - Anne Tjitze Rypkema (1918-2004)
- Teatske Elzinga (1917-2003)
 
1197306NIJLAND098 - L. de Boer (-1980)
- J. Boelens (-1927)
- Sj. A. de Boer (-1912)
- Tr. de Boer (-1966)
 
1197307NIJLAND099 - Auke Feenstra (1941-2002)  
1197308NIJLAND100 - Gerben Dijkstra (1921-1995)
- Jetske Zijlstra (1920-2012)
 
1197309NIJLAND101 - J. Kroontje (1893-1967)
- IJ. Fopma (1883-1927)
- C.H. Hofstra (1884-1964)
 
1197310NIJLAND102 - Sijmen Hofstra (1907-1923)  
1197311NIJLAND103 - Jantje Hofstra (1914-1990)
- Douwe van der Kooij (1915-2001)
 
1197312NIJLAND104 - Fedde de Bruin (1901-1901)
- Willemke Hofstra (1865-1948)
- Fedje Rienstra (1873-1901)
 
1197313NIJLAND105 - Hein de Bruin (1873-1953)  
1197314NIJLAND106 - Fokke Vleer (1912-1946)  
1197315NIJLAND107 - Ulbe J. Zietsma (1864-1931)
- Grietje Zietsma (1894-1898)
- Siebrig Couperus (1864-1959)
 
1197340NIJLAND108 - EpŽus Gerhardus Zietsma (1891-1971)  
 © Kineo 2005-2019
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ