Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Sint-Petruskerk
Adres:Kerkstraat 8 765 LK Tjerkwerd

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1187100TJERKW001 - Hotsche Aurelius de Gavere (-1850)  
1187101TJERKW002 - Lambertus Hotzes Jorritsma (1829-1881)  
1187102TJERKW003 - Hinke IJ. Rusticus (-1922)  
1187103TJERKW004 - Hotsche L. Jorritsma (-1920)  
1187104TJERKW005 - Hans Zijsling (-1926)  
1187105TJERKW006 - Jacoba Scheffer (1887-1963)
- Djurre H. Zijsling (1884-1951)
 
1187106TJERKW007 - Sjoukje Haagsma (1908-1952)  
1187107TJERKW008 - Jouke Hylkema (1905-1993)  
1187108TJERKW009 - IJme Wiersma (1881-1917)  
1187109TJERKW010 - Binkje Kuipers (1912-2011)
- Harke Banga (1913-2013)
 
1187162TJERKW011 - Jan Dijkstra (1943-2011)  
1187163TJERKW012 - Harm Oostenveld (1948-1973)  
1187164TJERKW013 - Elske Bron (1926-1987)
- Jacob Oostenveld (1918-1993)
 
1187165TJERKW014 - Elly van der Kooij (1952-2012)  
1187166TJERKW015 - Marcel Koenz (1965-2017)  
1187167TJERKW016 - Hester Anna Arends (1968-2003)  
1187168TJERKW017 - Elske Folkertsma (1899-1990)
- Jan Offreins (1906-2000)
 
1187169TJERKW018 - Haijo Hijlkema (1974-1995)  
1187170TJERKW019 - Marten Hijlkema (1944-1977)  
1187171TJERKW020 - Wiepkje van Wieren (1896-1972)
- Lolke Reidsma (1927-1955)
- Eeuwke Reidsma (1894-1965)
- Jouke Reidsma (1919-1919)
 
1187234TJERKW021 - Geertje Bakker (1926-1992)
- Jouke Reidsma (1924-1987)
 
1187235TJERKW022 - Meindert Boersma (1882-1966)
- Joukje Roorda (1888-1969)
 
1187236TJERKW023 - Wieger Bakker (1926-2010)
- Baukjen Poelstra (1931-2015)
 
1187237TJERKW024 - Akke de Boer (1931-2007)
- Albert van Lingen (1929-2016)
 
1187238TJERKW025 - Hein Gietema (1936-2011)  
1187239TJERKW026 - Trijntje Reins Aukema (1908-1988)
- Douwe Joh. Bruinsma (1902-1980)
 
1187240TJERKW027 - Tietje Nauta (1892-1986)
- Hotze de Jong (1890-1960)
 
1187241TJERKW028 - Simon Brouwer (1884-1971)
- IJmkje de Jong (1889-1958)
 
1187242TJERKW029 - Hoite Posthuma (1845-1922)
- Baukje Heemstra (1845-1933)
 
1187243TJERKW030 - Grietje Posthuma (1875-1970)
- Janke Posthuma (1869-1932)
 
1187305TJERKW031 - Piebe Hoekema (1928-1996)  
1187306TJERKW032 - Martinus Bonnema (1887-1959)
- Hinke Tjalsma (1885-1970)
 
1187307TJERKW033 - Ypkje Brouwer (1905-1984)  
1187308TJERKW034 - Rinke Hoekema (1904-1946)
- Hiltje Kroontje (1905-1979)
 
1187309TJERKW035 - Wiebe E. Bakker (1930-1981)  
1187310TJERKW036 - Klaaske R. de Boer (1869-1946)
- Sipke A. Bakker (1870-1933)
 
1187311TJERKW037 - Sietsche Bakker (1910-1977)
- Harmen Posthumus (1902-1986)
 
1187312TJERKW038 - Broer Burghgraef (1911-1997)
- Grietje Couperus (1912-2007)
 
1187313TJERKW039 - Antje van der Schuit (1929-2008)
- Marten van der Wal (1921-2009)
 
1187314TJERKW040 - Geertje Bakker (1883-1971)
- Jacob Kuipers (1880-1940)
 
1187386TJERKW041 - Gerrit J. Kuipers (1908-1938)
- Akke Postma (1911-1993)
 
1187387TJERKW042 - Geeske Kuipers (1910-1994)
- Folkert Bouwsma (1910-1983)
 
1187388TJERKW043 - Rika Bits (1878-1951)
- Gerard Damsma (-2001)
- Piete Miedema (-1992)
 
1187389TJERKW044 - Evert W. Bakker (1898-1975)
- Makke Sloterdijk (1900-1976)
 
1187390TJERKW045 - Makke Bakker (1961-1965)  
1187391TJERKW046 - Rinske Bakker (1925-2013)
- Brechtsje Bakker (1925-2013)
 
1187392TJERKW047 - Taeke Smitstra (1963-1964)  
1187393TJERKW048 - Jelle Twijnstra (1943-2015)  
1187394TJERKW049 - Jelle Twijnstra (1899-1963)
- Sara Reitsma (1901-1991)
 
1187395TJERKW050 - Catrinus van der Werf (1895-1949)
- Piertje Visser (1895-1963)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies