Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Jacobi Tsjerke
Adres:Hofkamp Wommels

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1188465Muursteen - (-)  
2042110NR-0000 - (-) Kerk-info 
1914116NR-0001 - Tjebbe Vollema (1887-1956)
- Wijtske van der Meer (1894-1960)
 
1914119NR-0002 - Age Lammertsma (1870-1950)
- Klaaske Faber (1872-1950)
 
1914121NR-0003 - Sieds G. Wiersma (1879-1956)
- Hieke Reitsma (1888-1945)
 
1914124NR-0004 - Govert Wiersma (1912-1985)  
1188874NR-0005 - Marijke Kooistra (1903-1993)
- Antje Dijkstra (1876-1949)
- Pieter Molenmaker (1873-1955)
- Gosse Wijbenga (1876-1919)
- Douwe Wijbenga (1905-1992)
 
1914129NR-0006 - Hittje Reinsma (1899-1945)
- Wijbren P. Jouwsma (1891-1941)
 
1914130NR-0007 - Roelof Bakker (1890-1977)
- Anna Bijlsma (1894-1982)
 
1914131NR-0008 - Grietje J. Palsma (1863-1946)
- Pieter A. Terpstra (1861-1928)
 
1914132NR-0010 - Maria Wijnia (1935-2016)  
1914311NR-0011 - Taetske Kalma (1880-1963)
- Auke Piersma (1879-1963)
 
1914312NR-0012 - Jan Rinzesz. Bijlsma (1928-2001)
- Marijke Tuininga (1894-1964)
- Rinze Bijlsma (1896-1986)
 
1914313NR-0013 - Berber Abma (1891-1974)
- Sybren Reitsma (1889-1977)
 
1914314NR-0014 - Pieter de Jong (1917-1961)
- Gerbrig Reitsma (1920-2013)
 
1914315NR-0016 - Claas Frankema (1925-1995)
- Geeske Bijlsma (1930-1984)
 
1914316NR-0017 - Tine Jongema
- Bouke Canrinus (1928-1996)
 
1914317NR-0018 - Catharinus Wybenga (1905-1972)
- Anna Meesters (1906-1986)
 
1914318NR-0019 - Jacob Goasse Geertsma (1921-1993)
- Atsje Jouta (1921-1993)
 
1914319NR-0020 - Meine de Boer (1917-1971)
- Cornelia de Heer (1920-2011)
- Rinskes Meines (1884-1945)
- Geert de Boer (1880-1959)
 
1914320NR-0021 - Gerard van Wieren (1920-2013)
- Baukje Tamminga (1921-1996)
 
1914323NR-0022 - Geertje de Jong (1930-2009)
- Fopke Fopma (1926-2003)
 
1914326NR-0023 - Gerbrig Siebrensz. de Jong (1945-1945)
- Rigtje Anna Reitsma (1911-1945)
- Siebren de Jong (1911-1976)
 
1914332NR-0024 - Tjisse Metzlar (1934-2018)  
1958566NR-0025 - Auke Piersma (1944-1947)  
1958569NR-0026 - Aagje P. Schuurmans (1878-1947)
- Oege E. Breeuwsma (1878-1951)
 
1958807NR-0027 - Jannetje Jacoba van Heerden (1912-1999)
- Jacobus den Hartogh (1915-1995)
 
1958808NR-0028 - Geesje van Dijk (1923-2001)
- Hendrik Bakker (1920-1997)
 
1958809NR-0029 - Reinskje Abma (1905-1994)
- Douwe Jelle Miedema (1903-1974)
 
1958811NR-0030 - Grietje T (-)  
1958812NR-0031 - Jacoba Dijkstra (1878-1933)  
1958813NR-0032 - Atze J. Veldhuis (1881-1952)  
1958814NR-0033 - Klaske Moerman (1892-1983)  
1188846NR-0034 - Hotze Theunis Piersma (1841-1930)
- Aaltje Rienks Sijbrandij (1851-1940)
 
1958816NR-0035 - Hielke Felkers (1935-1999)  
1958818NR-0036 - Jetty Riemke Brouwer (1935-2015)  
1960157NR-0037 - G.A. Struiksma (1857-1938)  
1958823NR-0038 - Teakje A. Struiksma (1853-1946)  
1958825NR-0039 - D.A. Struiksma (1858-1953)  
1960151NR-0040 - Douwe van Wieren (1914-1925)  
1960156NR-0041 - Afke Blanksma (1887-1973)
- Doekele van Wieren (1888-1961)
 
1960158NR-0043 - Djoeke Stuiver (1905-1982)
- Jouw Stapersma (1905-1981)
 
1960159NR-0044 - Dirk Stapersma (1946-1946)  
1960160NR-0045 - Grietje van der Meer (1908-1982)
- Freerk van der Bos (1906-1994)
 
1960161NR-0046 - Tine van der Bos (1937-2010)  
1960162NR-0047 - Gatske Piersma (1919-2003)
- Hotze Jacobus Piersma (1917-2000)
 
1960879NR-0048 - Elisabeth J. Felkers (1869-1934)
- Grietje van Oostrum (1901-1984)
- Johannes Klaas. Felkers (1895-1974)
- Klaas Fr. Felkers (1871-1949)
 
1963598NR-0049 - Jan H. Abma (1878-1951)  
1963599NR-0050 - Reinskje K. Politiek (1878-1934)  
1964332NR-00500 - Minke Aardema 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies