Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:Schoolstraat Schraard

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1187172SCHRAARD001 - Dieuwke Wispelweij (1894-1971)
- Siebe Heinsma (1890-1979)
 
1187173SCHRAARD002 - Rinske Kamstra (1915-2005)
- Douwe Heinsma (1915-1984)
 
1187174SCHRAARD003 - Simon Doorenbos (1983-1983)  
1187175SCHRAARD004 - Sjoerd Reitsma (1912-1950)  
1187176SCHRAARD005 - Sijbren Reitsma (1912-1919)  
1187177SCHRAARD006 - IJbeltje Mensonides (1876-1945)
- Jacob S. Reitsma (1872-1944)
 
1187178SCHRAARD007 - Jitze van Eijsden (1980-)  
1187179SCHRAARD008 - Ymkje Wiersma (1883-1973)
- Jelle Bosma (1883-1956)
 
1187180SCHRAARD009 - Y. Strikwerda (-)
- T. de Roos (-)
- Jan Dijkstra (1920-2009)
- Trijntje Strikwerda (1920-2010)
 
1187181SCHRAARD010 - Pietje Molenmaker (1919-2011)  
1187244SCHRAARD011 - Klaas Molenmaker (1889-1952)
- Akke Feenstra (1923-2012)
- Doutzen Dijkstra (1891-1975)
 
1187245SCHRAARD012 - Taetske Buwalda (1908-1993)
- Gerben Halma (1906-1997)
 
1187246SCHRAARD013 - Auke J. Rienstra (1882-1950)
- Jikke Weerstra (1880-1954)
 
1187247SCHRAARD014 - Aale Zijlstra (1935-2014)
- Aukje Dijkstra (1937-2001)
 
1187248SCHRAARD015 - Sjerp de Haan (1912-2003)  
1187249SCHRAARD016 - Hendrik Douna (1894-1985)
- Antje Terluin (1894-1980)
 
1187250SCHRAARD017 - Hiltje A. Elgersma (1904-1982)
- Andries Bergsma (1899-1989)
 
1187251SCHRAARD018 - Neeltje Elgersma (1908-1974)
- Gerrit Staphorsius (1906-1990)
 
1187252SCHRAARD019 - Annie D. Elgersma (1879-1954)
- Wypken Y. Tiemersma (1878-1916)
 
1187253SCHRAARD020 - Janke Annes Elgersma (1872-1923)  
1187315SCHRAARD021 - Hessel Sjoukes IJntema (1865-1939)  
1187316SCHRAARD022 - Joukje Postma (1898-1940)
- Tjeerd Boschma (1893-1987)
 
1187317SCHRAARD023 - Paulus D. Elgersma (1889-1959)
- Pietje P. Strikwerda (-1900)
- Jeltje S. Nauta (1889-1980)
- Douwe A. Elgersma (-1903)
 
1187318SCHRAARD024 - Reinskje Piersma (1890-1972)
- Boukje Elgersma (1921-1930)
- Fetze D. Elgersma (1882-1965)
 
1187319SCHRAARD025 - Klaas Reinsma (1939-2011)  
1187320SCHRAARD026 - Jantje M. de Vries (1893-1979)
- Rouke F. Boersma (1891-1944)
 
1187321SCHRAARD027 - Durkje Hoekstra (1893-1988)
- Jan Wynia (1919-1927)
- Willem Wynia (1891-1964)
 
1187322SCHRAARD028 - Sijtsche Tilstra (1876-1949)
- Tjebbe Dijkstra (1871-1910)
 
1187323SCHRAARD029 - Ruurd Cuperus (1900-1978)
- Geertje Tiekstra (1908-1985)
- Hidde Cuperus (1943-1944)
- Rinse Cuperus (1936-1958)
 
1187324SCHRAARD030 - Maria Sj. v.d. Weide (1905-1920)
- Beitske A. Westra (1882-1942)
- Sjoerd P. v.d. Weide (1870-1947)
 
1187396SCHRAARD031 - Adriaan Dorssen (1921-1927)  
1187397SCHRAARD032 - Meike J. Nauta (1874-1908)
- Jelle J. Nauta (1842-1924)
- Tietje Tj. Wiersma (1849-1913)
 
1187398SCHRAARD033 - Arend de Jong (1850-1936)
- Johanna de Jong (1893-1962)
- Antje de Vries (1855-1908)
 
1187399SCHRAARD034 - Tjeerd de Haan (1887-1980)
- Elisabeth de Jong (1885-1936)
 
1187400SCHRAARD035 - Akke van Abbema (1938-2014)  
1187401SCHRAARD036 - xx Reinsma (1948-1948)  
1187402SCHRAARD037 - Ype Reinsma (1908-1995)
- Dirkje de Vries (1905-1987)
 
1187403SCHRAARD038 - Fetze Postma (1903-1993)
- Fokeltje Louws Bakker (1797-1875)
- Fetse Annes Elgersma (1794-1859)
- Houkje Boersma (1909-2007)
 
1187404SCHRAARD039 - Hieke Fetses Elgersma (1834-1892)  
1187405SCHRAARD040 - Lolle Baukes Tymstra (-1864)
- Tryntje Fetzes Elgersma (-1897)
 
1187483SCHRAARD041 - H.D. Reitsma (1828-1896)
- Hinke St. Elgersma (1885-1983)
- F. Elgersma (1823-1889)
- Sjoerd IJ. Sterkenburgh (1886-1969)
 
1187484SCHRAARD042 - Steffen Annes Elgersma (1855-1903)
- Steffen Elgersma (1925-1930)
- Sjoukje IJsbrands de Haas (1856-1940)
 
1187485SCHRAARD043 - Uiltje A. Boschma (1882-1965)
- Antje St. Elgersma (1883-1932)
 
1187486SCHRAARD044 - Anne Steffens Elgersma (1889-1957)
- Liskje de Vries (1890-1969)
 
1187487SCHRAARD045 - Grietje Sandstra (1896-1983)
- Jan E. Sterkenburgh (1888-1960)
 
1187488SCHRAARD046 - Hielkje van Hes (1929-1978)
- Rienk Marten v.d. Weide (1925-1972)
 
1187489SCHRAARD047 - Dieuwke Grietje de Groot (1917-2003)
- Minke Reitsma (1913-1940)
- Steffen de Jong (1914-1994)
 
1187490SCHRAARD048 - Klaas van Tuinen (-)
- Neeltje van der Werff (-1954)
- Sijtske Bosma (1923-2013)
- Pieter van Tuinen (1923-2000)
 
1187491SCHRAARD049 - Liskje Boersma
- Hendrik Breeuwsma (1928-1956)
 
1187493SCHRAARD050 - Doutje de Haas (1930-2002)
- Jacob J. Strikwerda (1929-1983)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact