Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Protestantse Kerk
Adres:van Osingaweg Schettens

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1187325SCHETTENS001 - Pier Tj. Spijksma (1881-1945)
- Baukje J. de Jong (1887-1973)
 
1187326SCHETTENS002 - Tjitske Spijksma (1913-1995)
- Jan van Veen (1936-1965)
- Fokke van Veen (1911-1988)
 
1187327SCHETTENS003 - Tjeerd A. de Jong (1889-1972)
- Doutzen G. v.d. Meer (1858-1950)
- Grietje L. de Vries (1892-1982)
- Sijtze A. de Jong (1896-1978)
- Hotske de Jong (1893-1931)
- Gerrit A. de Jong (1891-1916)
- Anne Tjeerds de Jong (1861-1904)
 
1187328SCHETTENS004 - Jan F. Ybema (1921-1988)  
1187329SCHETTENS005 - Anna S. Wouters (1865-1951)
- Jan F. Ybema (1864-1949)
 
1187330SCHETTENS006 - Sijtze van Abbema (1887-1968)
- Hendrina IJbema (1893-1983)
 
1187331SCHETTENS007 - Jacob Bakker (1949-1959)  
1187332SCHETTENS008 - Dirk Reinsma (1950-1952)  
1187333SCHETTENS009 - Jan Roelof Reinsma (1953-1954)  
1187334SCHETTENS010 - Jacob Bakker (1960-1961)  
1187406SCHETTENS011 - Bauke de Boer (1923-1927)  
1187407SCHETTENS012 - Marten Atema (-)
- Steffen Atema (-)
- Jaring Th. Atema (1849-1892)
 
1187408SCHETTENS013 - Douwe Tjeerds de Jong (1847-1906)  
1187409SCHETTENS014 - Wijke J. Hengst (1846-1925)  
1187410SCHETTENS015 - Adriaantje Boersma (1874-1944)
- Douwe de Jong (1905-1907)
- Jetske de Jong (1911-1987)
- Johannes D. de Jong (1878-1950)
 
1187411SCHETTENS016 - N. Hotzes Boersma (1815-1882)
- Murk Jans Boersma (1852-1868)
- Grietje Murks de Boer (1815-1866)
- Hotze Jans Boersma (1855-1905)
 
1187412SCHETTENS017 - Grietje Roorda (1935-1995)  
1187413SCHETTENS018 - Peter Zwart (1935-2012)  
1187414SCHETTENS019 - Dirkje Haagsma (1912-1973)
- Popke Zijlstra (1910-1980)
 
1187415SCHETTENS020 - Meindert Visser (1943-2000)  
1187494SCHETTENS021 - Sijmontje Renema (1929-1943)  
1187496SCHETTENS022 - Ybeltje Renema (1906-1996)
- Meindert Jongma (1899-1974)
 
1187497SCHETTENS023 - Brehje Rollema (1909-1982)
- Johannes van Abbema (1909-1988)
 
1187498SCHETTENS024 - Trijntje Sietsma (1920-1990)
- Yeme Ybema (1903-1978)
 
1187499SCHETTENS025 - Joukje Reitsma (1973-1973)  
1187500SCHETTENS026 - Sjoerd Roelof de Boer (1965-1966)  
1187501SCHETTENS027 - Sijbren A. Buma (1875-1953)
- Feikje H. Haanstra (1884-1972)
 
1187502SCHETTENS028 - Haring Piersma (1896-1993)
- Aaltje de Schiffart (1898-1967)
 
1187503SCHETTENS029 - Jelle Visser (1936-1990)  
1187504SCHETTENS030 - Minne Vis (1929-2016)  
1187604SCHETTENS031 - Anne Visser (1901-1972)
- Jan S. Visser (1869-1948)
- Willemke Boorsma (1906-1995)
- Dirkje A. Bruinsma (1873-1944)
 
1187605SCHETTENS032 - Hendrik de Boer (1919-1992)
- Sietske Huisman (1920-2009)
 
1187606SCHETTENS033 - Tjenkje Keizer (1915-2001)
- Sijtze van Abbema (1906-1993)
 
1187607SCHETTENS034 - Sipke Piersma (1926-2012)  
1187608SCHETTENS035 - Alle de Vries (1919-2009)
- Fokeltje Ybema (1920-1977)
 
1187609SCHETTENS036 - xx Spijksma (1996-1996)
- xx Spijksma (1996-1996)
 
1187610SCHETTENS037 - Peter Reitsma (1961-1998)  
1187611SCHETTENS038 - IJfke v.d. Velde (1940-2001)  
1187612SCHETTENS039 - Tjallie de Vries (1937-2008)  
1187613SCHETTENS040 - Jacob Wouter Torensma (1969-2004)  
1187711SCHETTENS041 - Jan Visser (1933-2008)
- Etta Gerda Buwalda (1936-2013)
 
1187712SCHETTENS042 - Klaas Reinsma (1953-2014)  
1187713SCHETTENS043 - Aant Buwalda (1938-2014)  
1187715SCHETTENS044 - Hiltje Kooistra (1939-1995)  
1187716SCHETTENS045 - Geertje Boerstra (1913-1990)
- Meinte Buwalda (1911-1994)
 
1187717SCHETTENS046 - Douwe M. Buwalda (1942-1976)  
1187718SCHETTENS047 - Jantje Faber (1938-2014)  
1187719SCHETTENS048 - Lolke van Abbema (1902-1989)
- Ulbe Faber (1904-1982)
 
1187720SCHETTENS049 - Arjen Veninga (1894-1983)
- Reinskje Schuurmans (1897-1962)
 
1187721SCHETTENS050 - Fekke Ybema (1897-1965)
- Hinke van Abbema (1898-1980)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies