Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:Buren Longerhouw

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1187505LONGERH001 - Bauke Bakker (1938-2008)  
1187506LONGERH002 - Geeske Couperus (1885-1963)
- Douwe J. Postma (1885-1964)
 
1187507LONGERH003 - Wijtze Schuiling (1926-2006)  
1187508LONGERH004 - Geertje Postma (1910-2011)
- Andries van der Meer (1903-1975)
 
1187509LONGERH005 - Jan Sieks Postma (1918-1993)
- Lucretia Wiersma
 
1187510LONGERH006 - Minne Postma (1947-2005)  
1187511LONGERH007 - Sjoerd Postma (1928-2012)  
1187512LONGERH008 - Siek Jans Postma (1891-1965)
- Janneke Dijkstra (1894-1969)
 
1187513LONGERH009 - Haebeltje S. Hannema (1830-1918)
- Douwe D. de Jong (1833-1911)
 
1187514LONGERH010 - Geertje de Jong (1865-1951)
- Jan Sieks Postma (1860-1942)
 
1187614LONGERH011 - Bea de Jong (1943-2015)  
1187615LONGERH012 - Epkjen de Boer (1859-1946)
- Marten Tj. Weerstra (1881-1946)
- Tjeerd M. Weerstra (1851-1897)
 
1187616LONGERH013 - Jan Feenstra (1908-1966)
- Sjoukje Sikkes (1901-1955)
 
1187617LONGERH014 - Dennis J. Burger (1976-1993)  
1187618LONGERH015 - Antje van der Zee (1903-1998)
- Jelte Mensonides (1903-1989)
 
1187619LONGERH016 - Hein Mensonides (1934-1959)  
1187620LONGERH017 - Minne Mensonides (1936-2014)  
1187621LONGERH018 - Akke Bakker (1890-1980)
- Hendrik Visser (1886-1973)
 
1187622LONGERH019 - Jan P. Dijkstra (1881-1935)
- Boukje H. Twerda (1885-1975)
 
1187623LONGERH020 - Gerardus Johannes van Asselt (1923-2013)
- Baukjen Dijkstra (1918-2008)
 
1187722LONGERH021 - Froukje Roefsma (1896-1979)
- Hein Gietema (1895-1962)
 
1187723LONGERH022 - Pietje Antje Poepjes (1939-2014)  
1187724LONGERH023 - Rinske Smeding (1913-1981)
- Ruurd van Abbema (1911-2002)
 
1187725LONGERH024 - Dirk Renema (1920-2000)
- Nienke Boukes (1922-2014)
 
1187726LONGERH025 - Sjoerd de Vries (1960-1961)  
1187727LONGERH026 - Nel Smith (1936-2011)
- Cor de Bakker (1932-1998)
 
1187728LONGERH027 - Anna Ybema (1930-1991)  
1187729LONGERH028 - Ane Bote Schiffart (1961-1961)  
1187730LONGERH029 - Gerrit Ybema (1945-2012)  
1187731LONGERH030 - Saakje van der Eems (1904-2000)
- Jetze Ybema (1901-1986)
 
1187825LONGERH031 - Anneke Draisma (1930-2009)
- Bote Burggraaff (1926-1978)
 
1187826LONGERH032 - Sieberen Burggraaff (1924-1998)  
1187827LONGERH033 - Jarig Leenstra (1915-2008)
- Grietje Wouda (1920-1988)
 
1187828LONGERH034 - Geertje Heeres (1922-2013)  
1187829LONGERH035 - Bouke Th. Reitsma (1826-1899)
- Fetje H. Janzen (1828-1890)
 
1187830LONGERH036 - Tietje de Groot (1885-1972)
- Jentje Leenstra (1884-1970)
 
1187831LONGERH037 - Luppie Leenstra (1925-1925)
- Riemke Leenstra (1922-1942)
 
1187832LONGERH038 - Baukje Wesselius (1913-2011)
- Bauke Feenstra (1905-1978)
 
1187833LONGERH039 - Hans Zijlstra (1939-2006)  
1187834LONGERH040 - Sytske Burghgraef (1908-1988)
- Sybren Ype Jansen (1908-1985)
 
1187919LONGERH041 - Roelofje Boersma (1911-2000)
- Tjalle Reitsma (1911-1963)
 
1187920LONGERH042 - Klaas Jansen (1907-1991)  
1187921LONGERH043 - Johannes Jansen (1878-1951)  
1187922LONGERH044 - Freerk Johan Jansen (1911-1980)
- Elizabeth Stijntje Brandsma (1919-1996)
 
1187923LONGERH045 - IJpe B. Jansen (1881-1953)
- Lijsbert Weerstra (1892-1970)
 
1187924LONGERH046 - Akke IJ. Jansen (1825-1911)
- Johanna J. Zijlstra (1825-1907)
 
1187925LONGERH047 - Hinke Jaans Jansen (1885-1912)  
1187926LONGERH048 - Klaas Breeuwsma (1927-1995)  
1187927LONGERH049 - Doetje Siebrens Jansen (1865-1910)
- Grietje Siebrens Jongma (1842-1867)
 
1187928LONGERH050 - Jaan Y. Jansen (1905-1977)
- Grietje van der Weide (1906-1992)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact