Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:Doniaweg Burgwerd

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1187515BURGWERD001 - Auke Laansma (1901-1942)  
1187516BURGWERD002 - Jelte J. Mensonides (1855-1916)
- Boukje M. Vellinga (1873-1949)
 
1187517BURGWERD003 - Janke van 't Zet (1909-1968)
- Minne Mensonides (1907-1953)
 
1187518BURGWERD004 - Douwe Laansma (1911-1991)
- Pietje Rodenhuis (1915-2009)
 
1187519BURGWERD005 - Willem Boschma (1892-1978)
- Martje Reitsma (1883-1942)
 
1187520BURGWERD006 - Antje Boschma (1920-2004)  
1187521BURGWERD007 - Atje Boonstra (1853-)  
1187523BURGWERD009 - Oeble Boonstra (1849-1932)
- Geertje Bijlsma (1851-1893)
- Trijntje Bijlsma (1858-1929)
 
1187524BURGWERD010 - Klaas Bijlsma (1880-1961)
- Antje de Boer (1886-1971)
 
1187624BURGWERD011 - Wijtze Bijlsma (1921-1941)  
1187625BURGWERD012 - Rients Bylsma (1918-1975)
- Jenstsche Boschma (1922-2005)
 
1187626BURGWERD013 - Ringje Visser (1911-1945)  
1187627BURGWERD014 - Wiebren v.d. Zee (1893-1955)
- Sjoerdtje Hibma (1901-1994)
 
1187628BURGWERD015 - Bauke Sieperda (1917-1981)
- Janke Walma (1918-2006)
 
1187629BURGWERD016 - Jan Hibma (1863-1950)
- Hinke Hannema (1864-1938)
 
1187630BURGWERD017 - Hiltje van der Wensch (1884-1949)
- Harmen Boersma (1881-1930)
- Hinne Tjalsma (1912-1998)
- Baukje Boersma (1912-1984)
 
1187631BURGWERD018 - Hiltje A. Boersma (1875-1951)
- Ate van Dijk (1874-1959)
 
1187632BURGWERD019 - Houkje Hellinga (1896-1975)
- Cornelis Johannes Rienstra (1894-1982)
 
1187633BURGWERD020 - Baukjen Salverda (1919-2015)
- Aukje Bijlsma (1889-1978)
- Wytze Feenstra (1918-2012)
- Klaas Feenstra (1887-1966)
 
1187732BURGWERD021 - (-)  
1187733BURGWERD022 - (-)  
1187734BURGWERD023 - Cornelis Bijlsma (1878-1951)
- Cecilia Adema (1882-1972)
 
1187735BURGWERD024 - Titus R. Buwalda (1863-1957)
- Akke P. Hofstra (1872-1944)
 
1187736BURGWERD025 - Maaike Tj. Wiersma (1822-1883)  
1187737BURGWERD026 - Romke Jans Buwalda (1815-1879)  
1187738BURGWERD027 - (-)  
1187739BURGWERD028 - Jan Fokkes de Boer (1905-1965)  
1187740BURGWERD029 - Lucretia Schukken (1917-1987)
- Anne de Boer (1918-1998)
 
1187741BURGWERD030 - Anne D. de Boer (1831-1915)
- IJnte de Boer (1943-2009)
- Auke A. de Boer (1885-1962)
- Hielkje de Groot (1841-1919)
- Engeltje Fokkema (1885-1964)
 
1187835BURGWERD031 - Hijlkjen de Boer (1909-1997)
- Fokke A. de Boer (1875-1921)
- Douwe de Boer (1917-1953)
- Romkje de Boer (1878-1962)
 
1187836BURGWERD032 - Akke Algera (1906-1999)
- Jan de Boer (1904-1980)
 
1187837BURGWERD033 - Anne Fokkes de Boer (1903-1982)  
1187838BURGWERD034 - Ina Demmenie (1921-2002)  
1187839BURGWERD035 - Antje de Boer (1916-1988)
- Gatze Tjalsma (1914-1983)
 
1187840BURGWERD036 - Geertje Adema (1889-1978)
- Gatze Tjalsma (1886-1967)
 
1187841BURGWERD037 - Romkje de Boer (1933-2000)  
1187842BURGWERD038 - Tetje Schaafsma (1898-1980)
- Uilke Abma (1898-1985)
 
1187843BURGWERD039 - Maaike Poelstra (1924-2001)
- Jan Poelstra (1896-1962)
- Klaas Kornelis Jepma (1915-1973)
- Sijtske Jansma (1902-1968)
 
1187844BURGWERD040 - Tjeerd R. Buwalda (1864-1917)
- Janke B. Bosma (1875-1949)
 
1187929BURGWERD041 - Boake Tj. Buwalda (1904-1944)  
1187930BURGWERD042 - Gerritje de Boer (1892-1987)
- Gerrit Postma (1930-2016)
- Thewis Postma (1899-1950)
 
1187931BURGWERD043 - Trijntje Aukema (1944-1945)  
1187932BURGWERD044 - Sijmon Rein Aukema (1900-1982)
- Tjitske Halbesma (1910-1985)
 
1187933BURGWERD045 - Jan U. Abma (1926-2014)  
1187934BURGWERD046 - Akke Visser (1856-1921)
- Thomas P. Bijlsma (1909-1992)
- Juliana A. Romijn (1919-2006)
- Rinske Kooistra (1847-1873)
- Thomas P. Bijlsma (1844-1894)
 
1187935BURGWERD047 - Rigtje Twerda (1881-1959)
- Paulus Bijlsma (1879-1973)
 
1187936BURGWERD048 - Kornelisje Groenveld (1943-2014)
- Jetze Kroondijk (1944-2003)
 
1187937BURGWERD049 - Auke R. Kroondijk (1905-1979)
- Hinke J. Reijenga (1907-1982)
 
1187938BURGWERD050 - Hendrik Postma (1922-2001)  
1188023BURGWERD051 - Trijntje Paulus Bijlsma (1856-1913)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies