Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH-Kerk
Adres:Schwartzenbergweg Hichtum

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1195936HICHTUM001 - Auke Harms Boersma (1831-1903)
- Baukje A. Heistra (1847-1920)
 
1195937HICHTUM002 - Gesina Zijlstra (1935-1997)
- Jelte Tjalling de Boer (1928-1966)
 
1195938HICHTUM003 - Tjetty de Boer (1963-2004)  
1195939HICHTUM004 - Bauke de Jager (1905-1978)
- Houkje Frankena (1900-1990)
 
1195940HICHTUM005 - Romke Kroondijk (1935-2013)  
1195941HICHTUM006 - Antje de Boer (1914-1994)
- Trijntje P. Hylarides (1885-1956)
- Arjen R. de Boer (1883-1962)
 
1195942HICHTUM007 - Ally Anthonia Emilie Clara Schwartzenberg en Hohenlansberg (1920-1958)  
1195943HICHTUM008 - Beant Lycklama Nijeholt (1905-1992)
- Hielkje Kroondijk (1906-1986)
 
1195944HICHTUM009 - Geertje Boonstra (1932-1939)  
1195945HICHTUM010 - Pleuntje Bakker (1866-1936)
- Joh.H. Kamstra (1862-1934)
 
1195977HICHTUM011 - Pieter Hiemstra (1914-1997)
- Ieke Buma (1915-2008)
 
1195978HICHTUM012 - Pietje Hiemstra (1905-1918)  
1195979HICHTUM013 - Hessel Wiersma (-)  
1195980HICHTUM014 - Hessel Dijkstra (1854-1931)
- Dirkje Anema (1854-1929)
 
1195981HICHTUM015 - Jeltje Dijkstra (1894-1979)
- Gosse Terpstra (1894-1966)
 
1195982HICHTUM016 - Siebren Kuipers (1921-2003)
- Rinske Jorna (1923-2015)
 
1195983HICHTUM017 - Anne Reitsma (1891-1962)
- Anne K. Jellema (1888-1926)
 
1195984HICHTUM018 - Hendrik Dirks Twerda (1849-1916)
- Houkje Hiddes Frankena (1849-1890)
 
1195985HICHTUM019 - Minke Posthumus (1936-2012)  
1195986HICHTUM020 - Jelle Dijkstra (1919-2007)
- Tietje Boersma (1919-1978)
 
1196035HICHTUM021 - Pietje Burggraaff (1926-2010)  
1196036HICHTUM022 - Klaas S. Wiersma (1864-1945)
- Hiske F. Buringa (1871-1944)
- Pieter Wiersma (-1900)
 
1196037HICHTUM023 - Sjoeke van der Meer (1930-2012)
- Ysbrand Hylkema (1929-2012)
 
1196038HICHTUM024 - Tryntsje Hylkema (1955-1966)  
1196039HICHTUM025 - Trijntje Punter (1953-1966)  
1196040HICHTUM026 - Gerben Posthumus (1948-1952)  
1196041HICHTUM027 - Rienk O. Posthumus (1907-2005)
- Antje Huitema (1908-2002)
 
1196042HICHTUM028 - Geart S. Bosch (1903-1954)
- Antje Boersma (1908-1998)
- Gerrit Johannes de Jong (1905-1989)
 
1196043HICHTUM029 - Eibert Hiemstra (1938-1994)  
1196044HICHTUM030 - Douwe Sipke Hiemstra (1950-1965)  
1196075HICHTUM031 - Fokeltje Boersma (1897-1981)
- Auke Hannema (1893-1968)
 
1196076HICHTUM032 - Dieuwke Feenstra (1870-1950)
- Johannes Hannema (1867-1956)
 
1196077HICHTUM033 - Fokeltje Hannema (1895-1979)  
1196078HICHTUM034 - Auke Hannema (1954-2015)  
1196079HICHTUM035 - Minne Jelles Wiersma (1888-1973)  
1196080HICHTUM036 - Siebe Jelles Wiersma (1889-1953)
- Tjitske van Dam (1891-1967)
 
1196081HICHTUM037 - Fokje de Boer (1924-2016)
- Jelle Wiersma (1921-2001)
 
1196082HICHTUM038 - Douwe J. Visser (1863-1933)
- Jeltje F. de Boer (1865-1953)
 
1196083HICHTUM039 - Jouke Posthumus (1942-2010)  
1196084HICHTUM040 - Feikjen Bosch (1943-2013)  
1196112HICHTUM041 - Grietje Jelles Nauta (1872-1945)  
1196113HICHTUM042 - Hieke Jorritsma (1908-1994)
- Wiebren Koopmans (1908-1989)
 
1196114HICHTUM043 - Hendrikje Landman (1888-1981)
- Nanne C. Boersma (1887-1975)
 
1196115HICHTUM044 - Dieuwke Boersma (1916-2008)  
1196116HICHTUM045 - Anna Visser (1901-1969)  
1196117HICHTUM046 - Hendrik Douwes Visser (1903-1971)  
1196118HICHTUM047 - Jantje Visser (1893-1973)  
1196119HICHTUM048 - Mintje D. Visser (1893-1984)  
1196120HICHTUM049 - Jan Marten Visser (1899-1976)
- Geertje Koopmans (1903-1987)
 
1196121HICHTUM050 - Tjenkje Visser (1910-1996)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies