Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:Buorren Hidaard

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1195946HIDAARD001 - Geiske A. de Bruin (1887-1937)
- Johannes Nijholt (1879-1953)
 
1195947HIDAARD002 - Jantje Nijholt (1911-2001)  
1195948HIDAARD003 - Foeke Jellema (1928-2016)  
1195949HIDAARD004 - Bouke K. Wijbrandi (1915-1981)
- Gerrit Arend Terpstra (1911-1946)
- Gerben Pieter Terpstra (1944-2014)
- Pietje Bergsma (1913-1950)
- Simontje Bergsma (1917-1997)
 
1195951HIDAARD006 - Famke van Beem (1963-1963)  
1195952HIDAARD007 - Siebren A.E. de Jong (1903-1970)
- Gudula Meesters (1909-1984)
 
1195953HIDAARD008 - Jentje Hengst (1878-1965)
- Dirkjen Schuurmans (1873-1946)
 
1195954HIDAARD009 - Durk (1952-1961)  
1195955HIDAARD010 - Aise Johannes Bouma (1906-1985)
- Maike Bouma (1910-)
 
1195987HIDAARD011 - Lena Tiesma
- Marten Jorritsma (1954-1954)
- Jentje Paulus Jorritsma (1924-2007)
 
1195988HIDAARD012 - Antje Brameijer (1913-2008)
- Annie Sandstra (1939-1945)
- Jacob Sandstra (1908-1998)
 
1195989HIDAARD013 - Janke Zandstra (1906-1996)
- IJde Boschma (1896-1958)
 
1195990HIDAARD014 - Rink Groenveld (1944-2008)  
1195991HIDAARD015 - Pieter Groenveld (-)
- Hesseltje Terpstra (1913-1991)
 
1195992HIDAARD016 - Menno Tjerk Faber (1980-1984)  
1195993HIDAARD017 - Lijsbeth Boschma (1904-1989)  
1195994HIDAARD018 - Geertje Wijbenga (1923-2003)
- Age van der Weide (1917-1982)
 
1195995HIDAARD019 - Neeltje Holkema (1870-1950)
- Willem Aukema (1868-1945)
 
1195996HIDAARD020 - Tietje D. Posthuma (1899-1939)
- IJme Jansen (1897-1961)
 
1196045HIDAARD021 - Jilkje Sangers (1908-2001)
- Fokke Boschma (1908-2003)
 
1196046HIDAARD022 - Piertje Klaaske Gosliga (1919-1919)  
1196047HIDAARD023 - Loes Lanting (1929-1999)
- Sytze Jorritsma (1927-2000)
 
1196048HIDAARD024 - Trijntje Ruiter (1917-1978)
- Tjeerd Hingst (1905-1990)
 
1196049HIDAARD025 - Jeltje Hornstra (1927-1948)  
1196050HIDAARD026 - Folkert Rienstra (1919-1992)
- Trijntje Kroondijk (1920-2008)
 
1196051HIDAARD027 - Jan Sj. Rienstra (1868-1931)
- Geiske G. Gaastra (1821-1932)
- Sjoerd J. Rienstra (1896-1969)
 
1196052HIDAARD031 - Maria Adela Hiemstra (1933-2008)
- Minne Bonnema (1933-2014)
 
1196053HIDAARD032 - IJbeltje Punter (1910-2008)
- Laas Bonnema (1908-1984)
 
1196054HIDAARD033 - Klaas Bonnema (1915-1916)
- Wietse Bonnema (1948-1949)
 
1196085HIDAARD034 - Minne Bonnema (1883-1959)
- Antje Wagenmakers (1883-1965)
 
1196086HIDAARD035 - Rients Bonnema (1923-1993)
- Minne Sjaarda (1935-2008)
 
1196087HIDAARD037 - Cornelis Wijbenga (1897-1975)
- Maartje v.d. Meulen (1898-1985)
 
1196088HIDAARD038 - Tjerk Sj. Wijbenga (1925-1976)  
1196089HIDAARD039 - Fettje de Jong (1898-1993)
- Pieter Wijbenga (1898-1983)
 
1196090HIDAARD040 - Evertje Gerbrigje Bonnema (1942-1987)  
1196091HIDAARD041 - Elizabeth Abma (1938-2013)  
1196092HIDAARD042 - Wouter Hijlkema (1905-1938)
- Attje Koopman (1904-2007)
 
1196093HIDAARD043 - Trijntje Talsma (1921-2005)
- IJpe Bonnema (1920-1971)
 
1196094HIDAARD044 - Harmen IJmte (1986-1986)  
1196122HIDAARD045 - Geertje Semplonius (1922-2003)  
1196123HIDAARD046 - Harmen P. Boersma (1872-1946)
- Gerbrig Wijbrandi (1880-1954)
 
1196124HIDAARD047 - Julius Boersma (1932-2009)  
1196125HIDAARD048 - Reinder Faber (1940-2014)  
1196126HIDAARD049 - Attje van der Schaaf (1908-1988)
- Andries Stuiver (1909-1985)
 
1196127HIDAARD050 - Johannes de Jong (1939-1989)  
1196128HIDAARD051 - Anneke van der Meer
- Adam Zantema (1920-1985)
 
1196129HIDAARD052 - Tjeerd v.d. Meer (1919-1923)  
1196130HIDAARD053 - Jan Attema (1961-2013)  
1196131HIDAARD054 - Ruud van der Hoeven (1945-2014)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact