Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof St. Gertudiskerk
Adres:De Terp 1 Achlum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
455262ACHLUM001 - Jan Verstering (1919-2011)
- Matthea Heiline Oldenziel
 
664863ACHLUM002 - Engbert Rienstra (1900-1984)
- IJnske van der Meulen (1897-1992)
- Trijntje Faber
 
735784ACHLUM003 - Gerrit Aalex van Dalen (1896-1976)
- Klaaske Douwes Postma (1903-1984)
 
752364ACHLUM004 - Hendrik van Dalen (1929-1987)  
919547ACHLUM005 - Hiskia Koopmans (1922-2000)
- Hammy Oosterbaan (1926-2010)
 
919688ACHLUM006 - Jan Rienstra (1939-2013)  
921440ACHLUM007 - Gjalt de Jong (1902-1976)
- Luurtske Friezema (1902-1991)
 
921446ACHLUM008 - Geertje Swart (1910-1985)
- Taeke Dokter (1903-1976)
 
949588ACHLUM009 - Atze van der Pol (1923-2007)
- Gerlantje Lamijne Abma (1926-2011)
 
949597ACHLUM010 - Reitje de Vries (1907-1987)
- Willem de Jong (1900-1990)
 
949617ACHLUM011 - Catharina Bootsma (1921-2001)
- Willem Overal (1916-1977)
 
949618ACHLUM012 - Neno Burhoven Deinum (1943-2000)  
949619ACHLUM013 - Grietje J. Haima (1870-1951)
- Thomas W. Hilverda (1870-1941)
 
949622ACHLUM014 - Jan Huizinga (1906-1973)
- Jeltje van der Zee (1908-1997)
 
949624ACHLUM015 - Aaltje Zaagmans (1880-1963)
- Atze Huizinga (1878-1941)
 
949625ACHLUM016 - Aaltje Huizinga (1943-1962)  
968944ACHLUM017 - Saakje J. Koudenburg (1876-1956)
- Jan T. Dokter (1872-1943)
- Jan Dokter (1906-1991)
- Gerben (1912-1945)
 
968946ACHLUM018 - Ida Koopmans (1929-2002)
- Douwe Yntema (1931-2003)
 
968972ACHLUM019 - Willemke Alta (1908-2004)
- Jacob Wiersma (1902-1989)
 
968974ACHLUM020 - Anna v.d. Kloet (1878-1950)
- Jouwert Wagenaar (1874-1968)
- Baukje de Haan (1938-2014)
 
968975ACHLUM022 - Tjalling Tjalsma (1882-1944)
- Grietje Bijlsma (1887-1968)
 
968976ACHLUM023 - Ritske Reitsma (1920-1975)
- Anna Postma (1922-2009)
 
968977ACHLUM024 - Jantje Terpstra (-)  
1215537ACHLUM025 - Sjoerd van Groning (1898-1984)
- Jetske van Dijk (1899-1966)
 
1215538ACHLUM026 - Elisabeth Gerarda Jager (1901-1966)
- Tjeerd de Boer (1902-1985)
 
1186091ACHLUM027 - Willem Johan de Boer (1944-1945)
- Barbara Cornelia de Boer (1939-1945)
 
1186113ACHLUM028 - Gerritje Bos (1921-2009)
- Barbara Cornelia van Wijk (1869-1954)
 
1188608ACHLUM029 - Sjierk Overal (1943-1943)  
1190018ACHLUM030 - Doutje Falkena (1858-1939)  
1190043ACHLUM031 - Wytse Yntema (1937-1994)  
1190044ACHLUM032 - Bart Rienstra (1971-1986)  
1190045ACHLUM033 - Durkje Vietor (1943-1994)  
1190046ACHLUM034 - Dieke Aafke Jukema (1945-1989)  
1190218ACHLUM035 - Hitje Bouma (1908-1986)  
1190330ACHLUM036 - Antje Andringa (1906-1977)
- Jantsje van Dijk (1937-1938)
- Tjerk van Dijk (1904-1989)
 
1191316ACHLUM037 - Auke Walda (1949-2012)  
1192240ACHLUM038 - Trijntje H. Roorda (1856-1935)
- Cornelis W. Anema (1857-1936)
 
1192540ACHLUM039 - Pieter Schuurmans (1930-2000)
- Dieuwke Okkema (1936-2012)
 
1192541ACHLUM040 - Pieter Siebren v.d. Schaar (1955-1993)  
1192543ACHLUM041 - Hendrik Talsma (1906-1983)
- Fintje Wagenaar (1911-2001)
- Anna Talsma (1935-1936)
 
1192612ACHLUM042 - Pytsje Bosch (1917-2008)
- Janke Greidanus (1890-1976)
- Cornelis Bosch (1887-1953)
- Sijbrigje Bosch (1921-1935)
 
1192613ACHLUM043 - Jan de Meer (1893-1962)
- Dirk de Meer (1917-2005)
 
1192614ACHLUM044 - Gerryt Tsj. Koaistra (1908-1975)
- Jacoba Keegstra (1914-1987)
 
1192615ACHLUM045 - Marten de Haan (1889-1966)
- Jeltje de Boer (1890-1980)
 
1192616ACHLUM046 - Pietje Rienstra (1914-2002)
- Izaak de Haan (1913-1984)
 
1192617ACHLUM047 - Janke Sikkema (1911-1980)
- Dirk Kikstra (1908-1980)
- Aaltje J. Hoogland (1886-1929)
 
1192618ACHLUM048 - Iemkjen v.d. Vegt (1882-1982)
- Tjeerd D. Kikstra (1880-1964)
 
1192619ACHLUM049 - Aukje Kikstra (1910-2006)
- Piet Kikstra (1914-1930)
 
1215541ACHLUM050 - Jantje Dijkstra (1902-1998)
- IJpe Yntema (1929-1937)
- Douwe Yntema (1926-1930)
- Sjouke Yntema (1903-1994)
 
1215542ACHLUM051 - Sijtse K. Wiersma (1880-1931)
- Froukje J. Lettinga (1888-1969)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ