Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH-Kerk
Adres:De Terp 1, Achlum 8806 KN Hitzum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
110470HITZUM001 - Klaas Dijkstra (1914-1975)
- Aafke Tjalsma (1916-1998)
 
249740HITZUM002 - Willem Otto Dijkstra (1903-1984)
- Aukje Roosma (1911-2005)
 
467777HITZUM003 - Baukje Age Dijkstra (1936-2015)  
497461HITZUM004 - Age Dijkstra (1916-2007)  
532220HITZUM005 - Pietje Dijkstra (-)
- Geertje Dijkstra (-)
- Geertje van Dompselaar (1877-1966)
- Tamme Dijkstra (1873-1956)
 
611103HITZUM006 - Gerlof Dijkstra (1906-1937)
- Albertus Dijkstra (1901-1937)
 
616150HITZUM007 - Klaske A. van der Iest (1876-1957)
- Fedde G. de Jong (1875-1952)
- Aukje de Jong (1907-1994)
- Arend F. de Jong (1905-1980)
 
628426HITZUM008 - Pieter J. Koudenburg (1880-1954)
- Antje Tj. Postma (1884-1952)
 
654956HITZUM009 - Wopkje de Jong (1913-2001)  
681984HITZUM010 - Ietje J.T. Dokter (1912-1932)
- IJtje G. van Wijngaarden (1911-2001)
 
733730HITZUM011 - Jan G. Koudenburg (1846-1889)
- Hermanus J. Koudenburg (1885-1972)
- Ytje P. Anema (1847-1918)
 
749703HITZUM012 - Gepke de Vries (1923-2014)
- Anne Rodenhuis (1918-1997)
 
833296HITZUM013 - Trijntje Vietor (1912-1998)
- Jacob Deinum (1908-1992)
 
890573HITZUM014 - Aukje R. Feikema (1872-1952)
- Jan J. Kooijenga (1862-1940)
 
928960HITZUM015 - Clara ten Dam (1901-1986)
- Romke Kooijenga (1904-1980)
 
1042833HITZUM016 - Sibbele Overal (1921-2003)  
1056178HITZUM017 - Gerrit Th. Engelsma (1871-1952)
- Gerrit Engelsma (1929-2001)
- Neeltje Sj. Heeg (1870-1937)
 
1062583HITZUM018 - Thomas Engelsma (1905-1980)
- Akke Deinum (1902-1953)
 
1122418HITZUM019 - Minke Hoekstra (1927-1942)
- Frans Hoekstra (1934-1992)
 
1155216HITZUM020 - Jieskje Steinfort (1890-1968)
- Sjierk Overal (1886-1976)
 
1162562HITZUM021 - Durk Rienstra (1900-1978)
- Akke Visser (1906-1967)
 
1162565HITZUM022 - Jan Hoekstra (1900-1994)
- Hinke v.d. Veen (1900-1945)
 
1162572HITZUM023 - Jan Miedema (1941-2008)  
1218320HITZUM024 - Janke Miedema (1897-1970)
- Catharinus Miedema (1895-1972)
 
1218321HITZUM025 - Aaltje de Boer (1911-1985)  
1218338HITZUM026 - Riemke Drayer (1916-2014)
- Piebe Overal (1916-1998)
 
1218339HITZUM027 - Grietje de Boer (-1938)
- Hette Veenstra (-1938)
 
1218340HITZUM028 - Arend Veenstra (1904-1954)
- Aaltje de Boer (1905-1989)
 
1218341HITZUM029 - Koenraad Busman (1923-1946)
- Maartje Rienstra (1896-1988)
- Pieter Busman (1890-1975)
 
1218342HITZUM030 - Antje Hofstra (1929-2015)  
1218343HITZUM031 - Rinny Nammensma (1924-2013)
- Tabe Zijlstra (1924-)
 
1218345HITZUM032 - Annie Goslinga (1941-2001)  
1217474HITZUM033 - Geert Hoekstra (1919-2001)  
1217479HITZUM034 - Johannes Reitsma (1901-1998)
- Reinskje Rientses de Boer (1901-1955)
 
1217501HITZUM035 - Trijntje Karsten (1880-1931)
- Sijtze Politiek (1877-1946)
- Grietje Politiek (1909-2003)
 
1217515HITZUM036 - Pieter Grijpma (1896-1975)
- Tjerkje Joha (1892-1963)
- Sijke Cecilia Grijpma (1929-2000)
 
1217539HITZUM037 - Akke Grijpma (1886-1950)
- Janke Grijpma (1893-1915)
- Geiske Grijpma (1893-1915)
 
1217664HITZUM038 - Jacob Leijenaar (1911-1980)
- Hiltsje Boonstra (1910-2002)
 
1217699HITZUM039 - H. Kingma (1837-1924)
- Geertje Bijkersma (1837-1914)
 
1217703HITZUM040 - Hendrikje J. Viersen (1847-1880)  
1217719HITZUM041 - Renske Miedema (1894-1964)
- Jan Beintema (1921-1992)
- Louisa v.d. Weij (1865-1949)
- Rients Beintema (1895-1982)
 
1217913HITZUM042 - Hessel de Jong (1903-1971)
- Boukje de Jong (1904-2001)
 
1217940HITZUM043 - Anne Bergsma (1923-1988)
- Grietje Rienstra (1927-2001)
 
1217993HITZUM044 - Jantje de Boer (1946-1991)  
1218035HITZUM045 - Johanna Idzenga (1906-1990)
- Minne Nawijn (1909-1979)
 
1218132HITZUM046 - Sijbren van Dijk (1926-1986)
- Lambertina Neeltje van der Goot (1925-2002)
 
1218160HITZUM047 - Sjieuwke Bosma (1898-1992)
- Kornelis Schaafsma (1900-1962)
 
1218173HITZUM048 - Aafke Y. Nauta (1984-2003)  
1218346HITZUM049 - Johanne van der Berg (1916-1976)
- Lucretia Stremler (1917-2005)
 
1218347HITZUM050 - Bauke Gerrits Bouwma (1886-1948)
- Hiltje Koudenburg (1882-1964)
- Ytsje Reinskje Bouwma (1920-2011)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact