Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH Kerk
Adres:Tjerkebuonnen Kubaard

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1221415KUBAARD053 - Sake IJ. Hemstra (1901-1939)  
1221416KUBAARD054 - Willemke Hemstra (1921-2012)  
1221417KUBAARD055 - Geesje Rispens (1887-1976)
- Bouwe Brandsma (1872-1955)
 
1221418KUBAARD056 - Simon v.d. Woude (1889-1969)
- Hiltje Wiersma (1895-1975)
 
1221419KUBAARD057 - Franke Osinga (1908-1989)  
1221420KUBAARD058 - Marten Ringnalda (1855-1926)  
1221421KUBAARD059 - Hans Bootsma (1930-1993)  
1221422KUBAARD060 - Gerben van Dijk (1934-2014)  
1221423KUBAARD061 - Pieter G. van Dijk (1895-1982)
- IJttje de Jong (1899-1975)
 
1221424KUBAARD062 - Foekje Cnossen
- Grietje Cnossen
 
1221425KUBAARD063 - Tjeerdtje Schuurmans (1903-1973)
- Reitze Bos (1903-1989)
 
1221426KUBAARD064 - Tjipke B. Hoekstra (1879-1948)
- Aukjen A. Wiersma (1884-1962)
 
1221427KUBAARD065 - Frans Bos (1874-1963)
- Metje Mollinga (1872-1958)
 
1221428KUBAARD066 - Jeltje van Wieren (1926-1997)
- Jouke Osinga (1924-1992)
 
1221429KUBAARD067 - Jouke J. Osinga (1871-1936)
- Froukjen P. Nauta (1870-1942)
 
1221430KUBAARD068 - Hendrikje Nijdam (1903-1964)
- Pieter Bootsma (1902-2000)
 
1221431KUBAARD069 - Christiaan Meijer (1927-2000)
- Marijke Bootsma
 
1221432KUBAARD070 - Foekje Bootsma (1939-1963)  
1221433KUBAARD071 - Grietje Osinga (1907-1982)
- Klaas Bootsma (1905-1974)
 
1221434KUBAARD072 - Trijntje A. Schurenga (1816-1893)
- IJde B. Nijdam (1828-1905)
 
1221435KUBAARD077 - IJipke Zijlstra (1918-1989)  
1221436KUBAARD078 - Sjoerd Binnema (1912-1978)
- Sijke de Zwart (1913-1995)
 
1221437KUBAARD079 - Aaldrik Koster (1924-2008)  
1222809KUBAARD080 - Anske Hofstra (1918-2003)
- Hinke de Jong (1917-2009)
 
1222810KUBAARD081 - Sjirk Hofstra (1919-2000)
- Sjoukje de Jong (1921-1996)
 
1221581KUBAARD082 - Anna de Jong (1918-2006)
- Tjalling Joustra
 
1221582KUBAARD083 - Antje Stap (1883-1957)
- Petrus Haitsma (1882-1952)
 
1221583KUBAARD084 - Rinske Kramer (1853-1926)
- Jacob Stap (1856-1928)
 
1221584KUBAARD085 - Doetje A. Kramer (1856-1923)
- Cornelis de Jong (1854-1934)
 
1221585KUBAARD086 - Hinke Wijtsma (1887-1971)
- Anne de Jong (1888-1983)
 
1221586KUBAARD087 - Gerrit Hiemstra (1916-2000)
- Akke Bos (1917-1977)
 
1221587KUBAARD088 - Minke Wijbrandi (1892-1981)
- Age Feddes Bos (1890-1965)
 
1221588KUBAARD089 - Ype Hemstra (1923-1945)
- Rients Tjipke Jorna (1925-1948)
- Siebren Koopmans (1927-1948)
- Jouke Cnossen (1920-1945)
- Simentje Dijkstra (1901-1945)
 
1221589KUBAARD090 - Sjoerd Punter (1936-2000)  
1221590KUBAARD091a - Eibert Stroband
- Hotze Punter (1908-1969)
- Henderika Seffinga (1909-1976)
 
1221591KUBAARD092 - Atze Boelens (1931-2001)
- Jeltje Hemstra (1932-1993)
 
1221592KUBAARD093 - Akke Hemstra
- Marten Halbersma (1923-1999)
 
1221593KUBAARD094 - Robijn H. Robijn (1881-1966)
- Beitske Hobma (1882-1979)
 
1221594KUBAARD095 - Wietse Wijkstra (1915-1990)
- Tietje van Veen (1916-1966)
 
1221595KUBAARD096 - IJtje Loonstra (1909-1942)
- Sake Hemstra (1909-1985)
 
1221596KUBAARD097 - Jeltje Sijtsma (1926-1926)  
1221597KUBAARD098 - Baukje Hemstra (1894-1962)
- Bauke Sietsma (1895-1967)
 
1221598KUBAARD099 - Annigje de Ruiter (1894-1982)
- Hielke de Jong (1895-1993)
 
1221599KUBAARD100 - Minke Bos (1931-1985)  
1221600KUBAARD101 - Jelle Schaafsma 
1221601KUBAARD102 - Murk Gerrit Okkema (1896-1985)
- Sietske IJpma (1902-1939)
 
1221602KUBAARD103 - Jacobje van der Graaf (1875-1959)
- Anne IJpma (1867-1942)
 
1221603KUBAARD104 - Fokke Rispens (1908-1988)
- Antje Dol (1908-1986)
 
1222824KUBAARD105 - Tjitske van der Brug (1907-1977)
- Gosse Jacobus Adema (1904-1975)
 
1222825KUBAARD106 - Jacob Tjalsma (1920-1941)  
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ