Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof
Adres:kerkstraat 1, Lollum Lollum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1083943LOLLUM001 - Klaaske Baukje van der Velde (1940-2011)
- Walle Johan Nooitgedacht (1937-1996)
 
1086594LOLLUM002 - Gerrit van der Ploeg (1915-1978)
- Feikje Berg (1920-1987)
 
1167566LOLLUM003 - Trijntje Bijlsma (1901-1959)
- Jan Andela (1897-1982)
 
1168045LOLLUM004 - Reinder Luimstra (1949-2012)  
1168710LOLLUM005 - Trijntje Bruinsma (1878-1958)
- Cornelis Kikstra (1877-1962)
 
1170396LOLLUM006 - Jikke Hogendorp (1928-2012)  
1170408LOLLUM007 - J. de Haan (1865-1931)
- R. Boersma (1868-1954)
- Sjoukje de Haan (1895-1984)
 
1170805LOLLUM008 - Trijntje de Vries (1916-1990)  
1171583LOLLUM009 - Wiebrigje de Vries (1924-2009)  
1171651LOLLUM011 - Jacob Postma (1917-1984)
- Antsje Hooisma (1921-2006)
 
1175371LOLLUM012 - Wijbe P. Idsinga (1879-1943)
- Aaltje Baarda (1883-1961)
 
1176477LOLLUM013 - Antje Heukels (1917-2012)
- Kornelis Koopmans (1914-2000)
 
1176520LOLLUM014 - Jantje Sipkema (1908-2009)  
1180241LOLLUM015 - Gerlof Hendriks (1931-1999)  
1180473LOLLUM016 - Ytje Palsma (1921-1994)
- Hendrik Baarda (1914-2010)
- M. Deinum (1881-1955)
- Rindert Baarda (1880-1950)
 
1180512LOLLUM017 - Jitske van der Velde (1875-1927)
- Harmen Riemersma (1868-1954)
- Geertje Dijkstra (1916-2013)
- Douwe Akkerman (1907-1996)
 
1188919LOLLUM018 - Anke Beswerda (1901-1973)
- Ids Hibma (1898-1977)
 
1188920LOLLUM019 - Bauke Bakker (1908-1999)
- Wiske Tolsma (1907-2003)
 
1192066LOLLUM020 - Gerben Sieperda (1932-1945)
- Oene Sieperda (1904-1970)
- Trijntje Ypma (1903-1977)
 
1199701LOLLUM021 - Foppe Lycklama A Nijeholt (1854-1909)
- Antje Tijsma (1858-1882)
- Rinkje Wijnia (1915-2005)
- Jelle Lycklama A Nijeholt (1910-1997)
 
1200328LOLLUM022 - Janke Greidanus (1890-1967)
- Sjoerd IJpma (1892-1930)
 
1200329LOLLUM023 - Geertje Hammersma (1866-1918)
- Sijtze Greijdanus (1843-1920)
- Trijntje Tjallema (1843-1888)
- Riemke Greijdanus (1904-1992)
- Pieter Reitsma (1904-1994)
 
1200465LOLLUM024 - Geert Akkerman (1942-2010)  
1222774LOLLUM025 - Reintje Tacoma (1907-1978)
- Sipke de Vries (1904-1975)
 
1222775LOLLUM026 - Cornelis W. Baarda (1848-1925)
- Johanna R. Boonstra (1852-1925)
 
1023255LOLLUM027 - Loltje Kramer (1923-2003)
- Hielke Luimstra (1918-1985)
 
1023256LOLLUM028 - Lutske Trientje Rozema (1927-2004)
- Auke Folkerts (1864-1947)
- Auke Folkerts (1927-2004)
- Hiltje Brune (1866-1937)
 
1023257LOLLUM029 - Harmen Dijkstra (1914-2008)
- Aaltje Bakker (1919-1995)
 
1023258LOLLUM030 - Tjamkjen Dijkstra (1936-2007)
- Thomas Dijkstra (1945-1954)
 
1023259LOLLUM031 - Reinder Joustra (1944-2014)  
1023260LOLLUM032 - Marten Dorhout (1908-1980)
- Grietje Hilverda (1910-1999)
 
1023261LOLLUM033 - Pieter Heukels (1945-1952)  
1023262LOLLUM034 - Sjieuwke R. de Boer (1884-1946)
- Rinke W. Heukels (1884-1967)
 
1023263LOLLUM035 - Jaob G. Hogendorp (1907-1969)
- Janke Althuis (1907-1982)
 
1023264LOLLUM036 - Sjoerd IJpma (1870-1929)
- Elizabeth Strikwerda (1870-1955)
 
1023265LOLLUM037 - Jitske IJpma (1894-1972)
- Dirk Bakker (1893-1985)
 
1023266LOLLUM038 - Grietje S. Bos (1870-1936)
- Thijs F. Bruinsma (1867-1961)
 
1023267LOLLUM039 - Rommert Jorritsma (1925-2006)  
1023268LOLLUM040 - Maaike Couperus (1897-1994)
- Jacob Salverda (1894-1935)
 
1023317LOLLUM041 - Marten de Boer (1921-1924)  
1023318LOLLUM042 - Jetske Aukema (1892-1970)
- Sijmon Bruinsma (1928-2003)
- Folkert Th. Bruinsma (1895-1963)
- Wimkje Reinsma (1930-2016)
 
1023319LOLLUM043 - Abe Symons Aukema (1885-1945)
- Antje van Roukema (1888-1978)
 
1023320LOLLUM044 - Siebe Strikwerda (1938-1979)  
1023321LOLLUM045 - Pieter A. Strikwerda (1906-1951)
- Hiltje Greidanus (1909-2002)
 
1023322LOLLUM046 - Geertje Bijlsma (1884-1950)
- Ype Zondervan (1884-1953)
 
1023323LOLLUM047 - J. G. Heida (1886-1966)  
1023324LOLLUM048 - Willem Postma (1918-1988)  
1023995LOLLUM049 - Trijntje Althuis (1902-1970)
- Klaas Politiek (1901-1976)
- Klaas Politiek (1952-2003)
 
1222795LOLLUM050 - Wiepkje T. Dijkstra (1940-)
- Corneliske v.d. Meer (1880-1947)
- Sjoerd Zijlstra (1878-1955)
 
1222796LOLLUM051 - Femkje Mulder (1905-1988)
- Jacob J. Strikwerda (1900-1987)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies