Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH-Kerk
Adres: Spannum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1200903SPANNUM001 - Riemer Reinalda (-1936)
- Riemer Reinalda (1923-1984)
- Lies Schiphorst (1930-1991)
- Anna Foekes Jongema (-1914)
 
1201516SPANNUM002 - Louis Reinalda (1957-2001)  
1201517SPANNUM003 - IJme Jongema (1900-1967)
- Bottje Sieperda (1902-1978)
 
1202626SPANNUM004 - Antje Bakker (1895-1947)
- Gatze Plantinga (1894-1975)
 
1205101SPANNUM005 - Teade Wytsma (1914-1984)
- Boukje Jorritsma (1915-2000)
 
1206548SPANNUM006 - Teatske de Vries (1870-1943)
- Sjouke Dijkstra (1872-1947)
- Geertje van der Meulen (1913-2002)
- Tjeerd Dijkstra (1912-1988)
 
1206663SPANNUM007 - Jantje Hoekstra (1915-1996)
- Jan Dijkstra (1913-1984)
 
1207558SPANNUM008 - Geertje Hettema (1924-2011)
- Pieter C. Galema (1922-2006)
 
1210371SPANNUM009 - Jacoba Jorritsma (1919-2011)
- Jantje van der Zee (1888-1967)
- Jorrit J. Jorritsma (1884-1962)
 
1215131SPANNUM010 - Pier G. Faber (-)
- Akke G. Bakker (-)
 
1217618SPANNUM011 - Dorus Koornstra (1937-2007)  
1218069SPANNUM012 - Maartje Harkema (1889-1957)
- Haring Wijnja (1892-1961)
 
1218177SPANNUM013 - Fokke Bauke Rispens (1903-2009)
- Fokje Boonstra (1909-1991)
 
1218204SPANNUM014 - Wietske Epema (1916-2010)
- Douwe Heeringa (1902-1982)
- Jorritje Jorritsma (1903-1953)
 
1218293SPANNUM015 - Sijtske Sijbesma (1898-1980)
- Klaas van der Berg (1895-1966)
 
1218403SPANNUM016 - Wijbren J. Jorritsma (1870-1950)  
1218497SPANNUM017 - Bottje Jorritsma (1899-1907)
- Hinke v.d. Brug (1872-1935)
 
1218498SPANNUM018 - Willem Frederik Dillingh (1848-1920)
- Grietje P. Halbertsma (1843-1918)
 
1218721SPANNUM019 - Jorrit W. Jorritsma (1906-1988)
- Feikje de Boer (1908-1995)
 
1218916SPANNUM020 - Dine de Jong
- Gerben Wijnstra (1915-2001)
 
1218938SPANNUM021 - IJmkje S. Algera (-1912)
- IJmkje Stegenga (1927-2005)
- Richtje S. Plantenga (1887-1961)
 
1219037SPANNUM022 - Hendrik Walda (1898-1981)
- IJtje Roosma (1907-1994)
- Gepke Walda (1932-1945)
 
1219160SPANNUM023 - Yme E. Jongema (1910-1975)
- Martha Stavenga (1913-1999)
 
1222776SPANNUM024 - Epke Y. Jongema (1881-1958)
- Lijsbert L. de Jager (1885-1952)
 
1222777SPANNUM025 - Floris Visser (1900-1989)
- Baukje Piekema (1901-1985)
 
1023996SPANNUM026 - Tietje W. de Jager (1864-1937)  
1023997SPANNUM027 - Anne Oosterhaven (1900-1980)
- Cornelia Noordmans (1901-1988)
 
1023998SPANNUM028 - Maaike Oosterhaven (1930-2013)  
1023999SPANNUM029 - Henri Carstens (1950-1954)  
1024000SPANNUM030 - Tine Jorritsma (1900-1984)
- Botje Jorritsma (1910-1959)
 
1024001SPANNUM031 - Anke Rispens (1867-1951)  
1024002SPANNUM032 - Gerrit Gerbranda (1896-1967)
- Trijntje de Jorritsma (1901-1984)
 
1024003SPANNUM033 - Wijbren R. Jorritsma (1873-1955)
- Sijbrigje Jorritsma (1907-1992)
- Pier Epema (1911-2005)
- Trijntje J. Jorritsma (1873-1954)
 
1024056SPANNUM034 - Sijke Simons Tamminga (1878-1927)
- Birkje Birks Kooistra (1862-1909)
- Anne Aukes Bergsma (1837-1926)
 
1024057SPANNUM038 - Trijntje Noordmans (1925-2010)  
1024602SPANNUM039 - Jan Noordmans (1896-1975)
- Luutske Frankena (1897-1985)
 
1024603SPANNUM040 - Maaike Noordmans (1924-2011)
- Feike Galema (1922-2014)
 
1024604SPANNUM041 - Gerbrig J. Noordmans (1858-1928)
- J.P. Eringa (1855-1924)
 
1024605SPANNUM044 - Hieke Koopmans (1908-1987)
- Jarig Noordmans (1907-1995)
 
1024683SPANNUM045 - Pier van der Hoek (1930-2001)  
1024684SPANNUM046 - Foekje Jellema (1920-2003)
- Douwe de Vries (1914-1996)
 
1024685SPANNUM047 - Anne Noordmans (1943-1945)  
1024686SPANNUM048 - Antje Noordmans (1891-1969)
- Sytze Jorritsma (1888-1968)
 
1024687SPANNUM049 - Dirk Leijenaar (1919-1998)
- Riemertje C. Bruinsma (1881-1958)
- Izaak S. v.d. Brug (1885-1973)
- Swopkje v.d. Brug (1920-1988)
 
1024688SPANNUM050 - Jan D. v.d. Meer (1879-1957)
- Dirkje de Groot (1880-1951)
 
1024689SPANNUM051 - Gerlofke v.d. Meer (1905-1982)
- Martinus Kroon (1908-1988)
 
1024690SPANNUM052 - Rintje Heeringa (1931-1997)  
1024691SPANNUM053 - Sjoerd Heeringa (1893-1973)
- Trijntje Klijnstra (1903-1966)
 
1222797SPANNUM054 - Johanna Eppinga (1856-1928)
- Pieter Oosterhaven (1850-1931)
 
1222798SPANNUM055 - Tietje Bergsma (1920-1967)  
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact