Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof
Adres:Buorren 9, Waaksens, Littenseradiel, Friesland 8845SG Waaksens

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1219415WAAKSENS001 - Ate Piers (1815-1897)  
1219446WAAKSENS002 - Dirk K. Schuringa (1864-1933)  
1219458WAAKSENS003 - (-)  
1219617WAAKSENS004 - (-)  
1219627WAAKSENS005 - Antje Talsma (1921-1927)  
1219680WAAKSENS006 - Pieter Leijenaar (1918-1996)
- Trijntje Schild (1918-1979)
 
1219737WAAKSENS007 - Auke Lootsma (1864-1937)
- Adam Lootsma (1892-1918)
- Pietje Lootsma (1900-1915)
- Rinske Lootsma (1903-1920)
- Geertje Bakker (1875-1967)
- Lootsma (1918-1918)
- Piet Lootsma (1896-1943)
- IJtje Terpstra (1867-1908)
 
1219986WAAKSENS008 - IJmke van Dijk (1878-1952)
- Gerrit Strikwerda (1872-1951)
 
1219990WAAKSENS009 - Trijntje P. Dijkstra (1841-1906)
- Japke K. Fijnia (1873-1907)
- Klaas W. Fijnia (1839-1908)
- Sjieuwke U. Wijngaarden (1801-1858)
- Pier K. Fijnia (1868-1872)
- Pier A. Dijkstra (1795-1880)
 
1219991WAAKSENS010 - Trijntje D. Fijnia (1906-1932)
- Houkje D. Twerda (1902-1988)
- Wiebe D. Fijnia (1903-1916)
- Hotze P. Sieperda (1902-1951)
- Giltje L. Lanting (1872-1934)
- Dirk S. Fijnia (1866-1910)
- Sijbren D. Fijnia (1900-1976)
 
1220003WAAKSENS011 - Giltje Fijnia (1927-2012)
- Iede Jan Westerhof (1924-2011)
- Westerhof (1955-1955)
 
1221488WAAKSENS012 - Bote Nijbam (1907-1937)  
1220004WAAKSENS013 - Douwe Sieperda (1900-1990)
- Klaaske Bos (1899-1987)
 
1220006WAAKSENS014 - Gerben Sieperda (1928-2005)  
1220032WAAKSENS015 - Jaringina Kuipers (1910-1999)
- Watze van der Gaast (1907-1990)
 
1220033WAAKSENS016 - Geert Jacobs Ringnalda (1869-1950)
- Froukje Aber Stegenga (1881-1928)
 
1220034WAAKSENS017 - Pieter Hibma (1879-1935)
- Atje IJpma (1878-1947)
 
1220434WAAKSENS018 - Johannes Andela (1897-1978)
- Jitske Poelstra (1898-1976)
 
1220437WAAKSENS019 - Geeske Wijnia (1898-1985)
- Jacob Stienstra (1896-1974)
 
1220556WAAKSENS020 - Eelkje de Boer (1906-1993)
- Douwe Wynia (1905-1972)
 
1220568WAAKSENS021 - Tjerk Douwes Wijnia (1872-1955)
- Geertje Jacobs v.d. Meer (1874-1925)
- Tsjerk Wijnia (1932-2010)
 
1220569WAAKSENS022 - Grietje Ringnalda (1909-1972)
- Ate Piers Noordmans (1908-1935)
 
1220583WAAKSENS023 - Dieuwke Abma (1904-2003)
- Murk Viersma (1906-1988)
 
1220584WAAKSENS024 - Hantje Klaas Viersma (1942-2013)
- Tjitske Klaaske Hollenga (1946-2005)
 
1222778WAAKSENS025 - IJeme A. Strikwerda (1896-1928)  
1222779WAAKSENS026 - Anne Strikwerda (1870-1934)
- Eisje de Jong (1870-1936)
 
1024692WAAKSENS027 - Sjoerdje Bijlsma (1877-1948)
- Pieter van Dijk (1871-1944)
 
1024693WAAKSENS028 - Hieke Windsma (1898-1975)  
1024694WAAKSENS029 - Attje Bruinsma (1909-1994)
- Marten Hylkema (1903-1995)
 
1024697WAAKSENS030 - Taeke Hijlkema (1944-1964)  
1024698WAAKSENS031 - Jan G. Windsma (1865-1953)
- Hiltje P. Heistra (1864-1940)
 
1024699WAAKSENS032 - Hendrik S. Nijdam (1874-1949)
- Cornelis H. Nijdam (1923-1953)
- Jeltje J. Mulder (1879-1945)
 
1024700WAAKSENS033 - Jetske Sietsma (1918-1983)
- Siebolt J. Droogsma (1915-1950)
 
1024701WAAKSENS034 - Minke Ypma (1910-2000)
- Jeen N. Nijdam (1910-1967)
 
1024702WAAKSENS035 - Haije Jorritsma (1909-1982)
- Grietje Feenstra (1911-1978)
 
1024703WAAKSENS036 - Hendrik Twynstra (1928-2008)
- Grietje de Vries (1933-2009)
 
1024704WAAKSENS037 - Sijbren Twijnstra (1963-2004)  
1024705WAAKSENS038 - Jan H. Twijnstra (1902-1983)
- Geertje Andela (1901-1975)
 
1024706WAAKSENS039 - Taeke Twijnstra (1959-1993)  
1024707WAAKSENS040 - Anna Bootsma (1932-2014)  
1024708WAAKSENS041 - Pieter Andela (1926-2004)
- Sjerpje Annes Koopmans (1866-1896)
- Jakkeltje Hilverda (1867-1957)
- Sjerpje Ringnalda (1925-2006)
 
1024709WAAKSENS042 - Bauke Sieperda (1939-2006)  
1024710WAAKSENS043 - Hijlkje Geerts Sinnema (1880-1915)
- IJde Jacobs Ringnalda (1865-1941)
 
1024711WAAKSENS044 - Yde Ringnalda (1927-2012)
- Hammy Dijkstra (1932-2013)
 
1024715WAAKSENS045 - IJpe J. Ringnalda (1862-1930)
- Antje C. Rijpma (1865-1945)
 
1221319WAAKSENS046 - Anne D. de Boer (1874-1948)
- Aafke (1910-1986)
- Gerbrigje de Vries (1878-1966)
- Garske de Boer (1913-1923)
 
1221320WAAKSENS047 - Andries Dijkstra (1981-1981)  
1221321WAAKSENS048 - Sjoerd Sieperda (1937-2004)  
1221322WAAKSENS049 - Meint Postma (1945-2003)  
1222799WAAKSENS050 - Tjitske de Boer (1896-1967)
- Jacob IJdes Ringnalda (1893-1965)
 
 © Kineo 2005-2021
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact