Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH-Kerk
Adres:Galemawei 2 Welsrijp

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1220585WELSRIJP001 - Pieter A. Bergsma (1870-1941)
- Antje A. Anema (1871-1929)
 
1220586WELSRIJP002 - Lijsbeth Wenselaar (1921-2003)  
1220587WELSRIJP003 - Theodorus Marinus Keet (1932-1997)  
1220588WELSRIJP004 - Aukje F. Wijnia (-1886)
- Trijntje Paulus Oosterhaven (1842-1877)
- Sjoerd Pieters Galema (1842-1917)
 
1220665WELSRIJP007 - Klaas Hemstra (1903-1990)  
1220708WELSRIJP008 - Willemke Idzenga (1902-1995)
- Jacob Namminga (1902-1968)
 
1220796WELSRIJP009 - Wijpkje E. Salverda (1922-1991)
- Froukje v.d. Meulen (1883-1957)
- Eelke Salverda (1881-1958)
 
1220835WELSRIJP010 - IJmkje K. Hoekstra (1871-1948)
- Wijbe D. Hemstra (1870-1949)
 
1221130WELSRIJP011 - Oepke Jeltes Offringa (1857-1939)
- Hetske Eelkes Westra (1858-1941)
 
1221142WELSRIJP012 - Tjitsche Willems de Roos (1828-1908)
- Jelte Sjuks Offringa (1823-1889)
 
1221148WELSRIJP013 - IJtje Hoekstra (1882-1970)
- Dieuwke van der Meulen (1927-2007)
- Freerk van der Veen (1928-2004)
- Gerrit van der Meulen (1885-1968)
 
1221166WELSRIJP014 - Jacob Hiemstra (1913-1980)
- Geertien Post (1917-1984)
 
1221236WELSRIJP015 - Auke Hiemstra (1942-2014)  
1221263WELSRIJP016 - Richtje Reitsma (1894-1981)
- Jarich Hibma (1890-1967)
 
1221264WELSRIJP017 - Geertje van der Meulen (1916-2004)
- Jetske van der Meulen (1908-1927)
 
1221265WELSRIJP018 - Nieske Renema (1890-1995)
- Dirk Wenselaar (1886-1955)
 
1221266WELSRIJP019 - Sipkje de Groot (1893-1974)
- Douwe Koopmans (1888-1964)
 
1221267WELSRIJP020 - Jouke R. van Wijngaarden (1871-1942)
- Tjitje H. de Boer (1872-1931)
 
1221268WELSRIJP021 - Tjibbe Deinum (1921-2005)
- G. de Vries (1868-1955)
- Tj. H. de Boer (1869-1949)
 
1221269WELSRIJP022 - Ynskje Agema (1941-2013)  
1221270WELSRIJP023 - Jan F. Idsinga (1909-1957)
- Tjitske Kuipers (1908-1998)
 
1221271WELSRIJP024 - Grietje Hibma (1919-2015)  
1221272WELSRIJP025 - Eke A. Anema (1876-1913)
- Jan W. Jansen (1877-1945)
 
1222780WELSRIJP026 - Hotske H. Koopmans (1895-1974)  
1222781WELSRIJP027 - Gerrit Bergsma (1947-2000)  
1221323WELSRIJP028 - Hielkje Koopmans (1904-1954)  
1221324WELSRIJP029 - Sijbren Brouwer (1905-1976)  
1221325WELSRIJP030 - Anne Koopmans (1967-1972)  
1221326WELSRIJP031 - Tjitske Bergsma (1904-1978)
- Anne Hielkes Koopmans (1897-1979)
 
1221327WELSRIJP032 - Wapke Feenstra (1894-1973)
- Jetze Feenstra (1891-1975)
- Eerde Feenstra (1931-2007)
- Elizabeth de Groot (1931-2011)
 
1221328WELSRIJP033 - Fokje Faber (1935-1992)
- Rintje Feenstra (1936-1973)
 
1221329WELSRIJP034 - Sietze Feenstra (1901-1981)
- Tjerkje Frankena (1908-1995)
 
1221330WELSRIJP035 - Eerde Feenstra (-)
- Aafke Feenstra (1927-1928)
 
1221331WELSRIJP036 - Auke v.d. Plaats (1881-1966)
- Doedtje Terpstra (1886-1969)
- Pieter A. Terpstra (1890-1972)
 
1221332WELSRIJP037 - Foekje Bijlsma (1934-1957)  
1221333WELSRIJP038 - Geertje de Jong (1903-1955)  
1221334WELSRIJP039 - Eelke Bijlsma (1933-2014)  
1221335WELSRIJP040 - Jantje Salverda (1897-1968)
- Pieter Kuipers (1897-1961)
 
1221336WELSRIJP041 - Hielke M. Brouwer (1908-1941)  
1221337WELSRIJP042 - Sjoukje A. Salverda (1878-1971)
- Hieltje P. Terpstra (1874-1950)
 
1221338WELSRIJP043 - Johannes Hendricus Post (1939-2001)  
1221339WELSRIJP044 - Dirk van Dijk (1899-1968)
- Hinke Terpstra (1901-1993)
 
1221340WELSRIJP045 - D. van Dijk (1861-1921)
- T. Pietersma (1860-1951)
 
1221341WELSRIJP046 - Stijntje Boschma (1863-1919)
- Haije Hofstra (1865-1959)
 
1221342WELSRIJP047 - Johanna Wiersma (1895-1964)  
1221343WELSRIJP048 - Lammert Bijlsma (1936-1968)  
1221344WELSRIJP049 - Geertje Rispens (1886-1977)
- Roelof A. Terpstra (1887-1976)
 
1221345WELSRIJP050 - Jan Terpstra (1925-2000)
- Jantje van Ruiten (1924-2012)
- Saakje Bruinsma (1893-1946)
- Pieter Terpstra (1895-1979)
 
1222801WELSRIJP051 - Hijltje Terpstra (1886-1969)
- IJtje Sijtsma (1887-1966)
 
1222802WELSRIJP052 - S.J. Bouma (1858-1937)
- H.H. Terpstra (1855-1927)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ