Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH-Kerk
Adres: Winsum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1221273WINSUM001 - Riemer Wijbrens Reinalda (1865-1937)
- Sjoerdtje Jans Wiersma (1863-1932)
 
1221274WINSUM002 - Hidtje Dales (1964-1998)  
1221275WINSUM003 - Pieter Hitman (1894-1979)
- Trijntje de Jong (1895-1976)
- Baukje Hitman (1917-1940)
 
1221276WINSUM004 - Wiepkje Rodenhuis (1923-1991)  
1221277WINSUM005 - Sijbren Gerrits Bakker (1907-1996)
- Rigtje Miedema (1911-1999)
 
1221278WINSUM006 - Jacobus Jansen (1916-2005)
- Anna Hiemstra (1922-1994)
 
1221279WINSUM007 - Andries Hiemstra (1885-1960)
- Grietje Hofstra (1886-1961)
 
1221280WINSUM008 - Sijbren Ulbes Bakker (1859-1930)  
1221281WINSUM009 - Akke S. Visser (1864-1928)
- Bernardus B. Heeringa (1898-1898)
- Bernardus M. Heeringa (1864-1897)
 
1221282WINSUM010 - Jorrit Bakker (1899-1902)
- Gerrit Ulbes Bakker (1864-1930)
- Baaije Lieuwes de Jong (1868-1951)
 
1221283WINSUM011 - Wijtske Dijkstra (1869-1955)
- Tiede de Jong (1861-1942)
 
1221284WINSUM012 - IJbeltje P. Terpstra (1880-1978)
- Kornelis S. Hellinga (1878-1958)
 
1221285WINSUM013 - Auke Frankena (1905-1947)
- Geiske Kingma (1909-1988)
 
1221286WINSUM014 - Antje Bruinsma (1891-1960)
- Wijbe Doede Hiemstra (1890-1978)
 
1221287WINSUM015 - Baukje Bakker (1940-1948)
- Baukje Bakker (1927-1941)
 
1221288WINSUM016 - Rein P. Strikwerda (1859-1934)
- Tryntsje R. de Vries (1859-1950)
- Jetske de Boer (1921-2006)
 
1221289WINSUM017 - Tjitze Vogel (1897-1956)
- Akke van der Berg (1897-1996)
 
1221290WINSUM018 - Siebe Kuipers (1931-1985)
- Sjuttje Elgersma
 
1221291WINSUM019 - Lijsbeth Heeringa (1869-1933)
- Tjitze van der Heide (1863-1921)
 
1221292WINSUM020 - Geertje Tietje Sijpersma (1900-1966)
- Murk Elgersma (1895-1967)
 
1221293WINSUM021 - Jantje Fopma (1909-1995)
- Tjalling Raukema (1909-1965)
 
1221294WINSUM022 - Sijtze Hellinga (1906-1992)
- Houkje de Boer (1910-1960)
 
1221295WINSUM023 - Kornelis Heelinga (1938-1999)  
1222782WINSUM024 - Hieke Hellinga (1937-1937)  
1222783WINSUM025 - Auke Feitsma (1911-1994)  
1221346WINSUM026 - Tjaltje Terpstra (1913-1970)  
1221347WINSUM027 - Wietske Visser (-1963)
- Sietse M. Terpstra (-1945)
 
1221348WINSUM028 - Gerben Faber (1911-1997)  
1221349WINSUM029 - Jelle Siebe Overwijk (1931-1995)  
1221350WINSUM030 - Koop Overwijk (1936-1990)  
1221351WINSUM031 - Frits Meulenaar (1913-1947)
- Tjipkje Hoogerhuis (1917-2001)
 
1221352WINSUM032 - Andele Boomsma (1859-1934)
- Tjipkje Boersma (1862-1929)
 
1221353WINSUM033 - Abe Agema (1908-1987)
- Antje Kuiken (1911-1995)
 
1221354WINSUM034 - Dirkje Dijkstra (1883-1963)  
1221355WINSUM035 - Antje Schotman (1898-1918)
- Johs Gerrits Schotman (1868-1928)
- Dieuwke Heslinga (1871-1938)
 
1221356WINSUM036 - Tjitske Boomsma (1893-1975)
- Hans Hogerhuis (1888-1955)
 
1221357WINSUM037 - Simon Visser (1935-2004)  
1221358WINSUM038 - Jantina Dotinga 
1221359WINSUM039 - Martha Feenstra (1892-1935)
- Luitzen van der Meer (1892-1974)
- Korneliske van der Meulen (1895-1990)
 
1221360WINSUM040 - Joukje Visser (1928-2014)
- Dirk Tinga (1930-1999)
- Jan E. van der Meer (1925-1962)
 
1221361WINSUM041 - Elize van der Meer (1889-1978)
- Lucretia Bonnema (1889-1947)
 
1221362WINSUM042 - Martha Aarnout (1914-1998)
- Sipke Wagenaar (1904-1975)
 
1221363WINSUM043 - Ids Bosma (1872-1951)
- Aafke Wassenaar (1881-1958)
 
1221364WINSUM044 - Sietse Terpstra (1933-1991)  
1221365WINSUM045 - Maaike v.d. Kloet (1905-1991)
- Klaas Leistra (1904-1971)
 
1221366WINSUM046 - Klaas Kamstra (1914-1991)
- Trijntje Strikwerda (1913-2011)
 
1221367WINSUM047 - Klaske Tolsma (1885-1961)
- Paulus R. Strikwerda (1886-1956)
 
1221368WINSUM048 - Jacob Wiersma (1897-1965)
- Elisabeth Reinalda (1901-1993)
 
1222803WINSUM049 - Sjerp Wiersma 
1222804WINSUM050 - Gerben de Vries 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ