Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Gaast
Adres:Zeedijk 9 Gaast

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1988570 - J. Visser (1910-1950)  
1331304L-001 - Tjitske van Waveren (1923-1966)  
1331309L-002 - Willem Yska (1914-2013)
- Ymkjen Hengst (1878-1941)
- Doeke Yska (1875-1926)
- Jeltje van der Zee (1917-1998)
 
1331310L-003 - Sijtze IJbema (1895-1973)  
1331311L-004 - Tjaltje Hofstra (1895-1973)  
1331463L-005 - Kees Hoekstra (1945-1998)
- Jellie Vrolijk (1949-2007)
 
1331468L-006 - Doekle de Boer (1896-1958)
- Jeltje IJntema (1896-1984)
- Wijbren Taeke de Boer (1923-1947)
 
1331477L-007 - Gezina Tilstra (1921-2003)
- Ynze Salverda (1922-1994)
 
1331479L-008 - Geeske Rinia (1901-1985)
- Meile Salverda (1901-1988)
 
1331482L-009 - Hijlkje Bijlsma (1908-1992)  
1331484L-010 - Siebren Hoekstra (1888-1964)
- Roel Westra (1912-1997)
- Feikje Hoekstra (1919-1993)
 
1331486L-011 - Sijtze Bijlsma (1904-1909)
- Tjitske Bijlsma (1892-1977)
- Feikje Algera (1868-1954)
 
1331488L-012 - Trijntje Bijlsma (1896-1977)
- Klaaske Bijlsma (1898-1943)
- Jentje S. Hoekstra (1926-2003)
 
1331491L-013 - Auke F. Bijlsma (1890-1966)
- Anna Hidma (1889-1955)
 
1331494L-014 - Johannes Bijlsma (1895-1970)
- Pietertje van Gunst (1895-1972)
 
1331497L-015 - Antje Heeres (1914-1976)
- Dirk de Vries (1913-1991)
 
1331498L-016 - Wopkjen van Kalsbeek (1910-1989)  
1331501L-017 - Wiebe Ale de Ringh (1921-2000)
- Jantje Huisman (1925-2010)
- Anneke de Ringh (1943-2016)
 
1331505L-018 - Johannes Fedde Postma (1930-1990)  
1331507L-019 - Trijntje Postma (1955-1967)  
1331508L-020 - Eelkje Smink (1912-2005)
- Rommert Feenstra (1910-1978)
 
1331510L-021 - Jacob Klaas de Boer (1902-1976)
- Fettje Fokkes Westra (1906-1954)
 
1331513L-022 - Gerke de Boer (1907-1993)
- Beitske Westra (1911-1991)
 
1331518L-023 - Eelkje Zondervan (1876-1958)
- Jochem A. Smink (1866-1951)
 
1331514L-024 - Apolonia Smink (1898-1958)  
1331519L-025 - Lyckeltje de Boer (1932-1991)  
1331706L-026 - Antje Elzinga (1895-1918)
- Trijntje Elzinga (1900-1901)
- Johannes Elzinga (1898-1898)
 
1331708L-027 - Nico Baartman (1954-2012)  
1331710L-028 - Sijmon J. Elzinga (1868-1951)
- Jantje Pool (1871-1957)
 
1331712L-029 - Jitske Beswerda (1899-1979)
- Johannes Bijlsma (1934-2014)
- Joost Bijlsma (1894-1964)
 
1331714L-030 - Abraham Couperus (1902-1962)
- Lolkje Bijlsma (1903-1967)
 
1331716L-031 - Klaas Siemons Heins (1844-1910) Dit graf mag in deze.......niet worden geopend. Klaas S.Heins is geb.en overl.te Gaast 
1331718L-032 - Antje Jentjes Bootsma (1837-1909) Dit graf mag in deze…….niet worden geopend. Antje J.Bootsma is geb.te Woghum en overl.te Gaast 
1331747R-001 - Broer de Ringh (1952-2012)  
1331749R-002 - Nienke de Graaf (1950-2002)  
1331753R-003 - Froukje van Kalsbeek (1921-2009)
- Melle de Boer (1919-1998)
 
1331759R-004 - Akke Wolthuizen (1924-2017)
- Willem de Boer (1922-2002)
 
1331764R-005 - Simone Juliette Bronkhorst (1985-1985)  
1331765R-006 - Tineke de Groot (1963-2006)  
1331767R-007 - Ids (-2000)  
1331770R-008 - Lubbert Feenstra (1921-2011)  
1331771R-009 - Jantje Salverda (1889-1976)
- Ynskje van der Zee (1921-2012)
- Willem Hengst (1922-1996)
- Gerke Hengst (1884-1968)
 
1331777R-010 - Lourens Hengst (1896-1964)
- Rinske de Jong (1896-1964)
 
1331780R-011 - Hinke Ybema (1914-1992)
- Broer de Ringh (1913-1987)
 
1331782R-012 - Bauke van Kalsbeek (1911-1985)
- Klaaske van Kalsbeek (1923-2010)
 
1331784R-013 - Trijntje de Ringh (1885-1949)
- Jan van Kalsbeek (1885-1969)
 
1331786R-014 - Sibbele Tjalma (1903-1982)
- Jacoba Jagersma (1907-1987)
 
1331787R-015 - Akke H. Rispens (1866-1917) Akke H.Rispens was e.v.Sjoerd J.de Witte 
1331794R-016 - Sjoerd J. de Witte (1862-1948) Sjerd J.de Witte was w.v.Akke H.Rispens 
1331797R-017 - Thijs Tjalma (1943-2007)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies