Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof
Adres:Tjerkepaad 3 9025 BM Bears

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1260874001 - Hein L. de Vries (1869-1941)
- Antje P. Zwart (1872-1964)
 
1260875002 - Jacob Zijlstra (1885-1964)
- Sytske L. de Vries (1883-1950)
 
1260876003 - Katharine Kempken (1883-1962)
- Gerben Dijkstra (1890-1974)
 
1260877004 - Abe Sjoerds Landstra (1841-1927)
- Geertje Folkerts Rinsma (1843-1928)
 
1260878005 - Trijntje Bink (1917-2008)
- Sake van der Sloot (1909-1997)
 
1260879006 - Jantje R. Feenstra (1881-1924)
- Marten Bink (1875-1956)
- Sipke Bink (1920-1984)
 
1260880007 - Jaobus van der Veer (1894-1965)
- Janke Dijkstra (1894-1975)
 
1260881008 - Antje Hofstra (1884-1965)
- Rinsche Kuipers (1908-1917)
- Rinsche Kuipers (1921-2000)
- Bernardus Kuipers (1883-1978)
 
1260882009 - Marten Kuipers (1912-2005)
- Niesje Hofstra (1910-2006)
 
1260883010 - Klaas U. v.d. Werf (1851-1916)
- Meintje A. Rauwerda (1851-1896)
 
1260884011 - S.A. de Vries (1857-1949)
- L.A. Kamstra (1855-1944)
 
1260885012 - Boukje Kamstra (1900-1928)
- Sietske Elbrigje Wiersma (-1928)
- Elbrigje Kamstra (1889-1917)
 
1260886013 - Tietje R. Dijkstra (1885-1960)
- Ale Eeltjes Dijkstra (1884-1951)
 
1260887014 - Riemer Dijkstra (1908-1918)
- Eeltje Dijkstra (1907-1917)
 
1260888015 - Kornelis Dijkstra (1894-1968)
- Trijntje Alkema (1889-1973)
 
1260889016 - Geertje Nijdam (1895-1965)
- Wijnsen Dijkstra (1890-1938)
 
1260890017 - Richtsje Klaversma (1919-1978)
- Ate Rijpma (1916-2001)
 
1260891018 - Jacobus Wobma (1915-2001)
- Elisabeth Zabille Faber (1914-2002)
 
1260892019 - Geertje Rodenhuis (1858-1926)
- Tjeerd A. Kampstra (1861-1940)
 
1260893020 - Willemke Hessels Wiersma (1883-1949)
- Bonne Wouters Hijlkema (1884-1957)
 
1260894021 - Riemke Hijlkema (1911-1925)  
1260895022 - Pieter Hoekstra (1910-1995)
- Truus Brouwer (1908-1994)
 
1260974023 - Tetje Faber (1900-1991)
- Sieds de Vries (1898-1973)
 
1260975024 - Andries Speekhout (1898-1932)  
1260976025 - Catharinus Klijnsma (1892-1988)
- Mary Apcar (1908-1987)
 
1260977026 - Virginia Anna Arratoon (1889-1984)  
1260978027 - Errit Vleer (1902-1958)
- Aukje van der Weij (1899-1995)
 
1260979028 - Gosse A. Speekhout (1864-1944)
- Aaltje W. Dijkstra (1865-1925)
 
1260980029 - Meindert van der Weij (1854-1945)
- Jantje Stienstra (1855-1941)
 
1260981030 - Tiede van der Weij (1893-1971)  
1260982031 - Sjoerdtje Boersma (1885-1941)
- Jochum Rijpma (1876-1973)
 
1260983032 - Tietje Fokkema (1949-2004)  
1260984033 - Tietje Hofstra (1894-1980)
- Teake Fokkema (1890-1977)
 
1260985034 - Anneke Grouwstra (1922-2013)
- Gerben Tamminga (1920-1994)
 
1260986035 - Jan Johannes Grouwstra (1892-1947)
- Trijntje Koopmans (1899-1990)
 
1260987036 - Kornelis Tettes Boonstra (1900-1914)  
1260988037 - Tette Kornelis Boonstra (1865-1918)  
1260989038 - Maaike Pieters Bosma (1864-1932)  
1260990039 - Bruin Bosma (1856-1860)
- Marten Bosma (1858-1860)
- Klaaske Bosma (1855-1860)
- Gerben Bosma (1860-1860)
- Fetje Bosma (1868-1876)
 
1260991040 - Janke Bruins van der Hem (1832-1898)  
1260992041 - Pieter Hanzes Bosma (1830-1908)  
1260993042 - Gerben v.d. Ploeg (1941-2010)  
1260994043 - Melle Andles Smeding (1877-1942)
- Trijntje Postra (1880-1964)
 
1260995044 - Bartele van der Ploeg (1914-1994)
- Hiltje Smeding (1912-1990)
 
1260996045 - Berend Smeding (1913-2003)
- Ynskje de Haan (1920-2008)
 
1261103046 - Kornelis Kingma (1884-1956)
- Martzen Swierstra (1888-1953)
 
1261104047 - Aan Gerbens Algera (1857-1921)
- Roelofje Jans Veenstra (1862-1956)
 
1261105048 - Bernhard Span (1932-2009)  
1261106049 - Aafke Kalsbeek (1929-2004)
- Cornelis Span (1928-2008)
 
1261108050 - Wiepkje Faber (1900-1989)
- Ruurdtje Reitsma (1930-2013)
- Beert de Vries (1928-2016)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies