Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Hervormde Kerk
Adres: Scharnegoutum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1051927001 - Marc Wilger Gaastra (2004-2004)  
1051930002 - Hendrika Oosterkamp (1919-2011)
- Feike Rienstra (1921-2007)
 
1051931003 - Gerrit Veenstra (1915-1980)
- Anna Terpstra (1921-2002)
 
1051932004 - Wijbe M. Elzinga (1880-1951)
- Akke K. Leenstra (1882-1958)
 
1051933005 - Dirk Sijbesma (1921-2003)
- Sietske Veenstra
 
1051934006 - Uilkjen Postmus (1898-1975)
- Jochum Veenstra (1894-1964)
 
1051935007 - Ultsje Bouwe de Jong (1970-1980)  
1051936008 - Marten U. de Jong (1907-1988)
- Baukje Jellema (1911-2002)
 
1051937009 - Geertje Stilma (1881-1961)
- Uiltje B. de Jong (1877-1945)
 
1051938010 - Bouwe de Jong (1944-2009)  
1051939011 - Catharinus de Schiffart (1917-1976)
- Klaske Soetenga (1922-2010)
 
1051940012 - Michiel Looijenga (1904-1980)
- Hinke Zandstra (1905-1974)
 
1057660013 - Roelof H. Walda (-1928)  
1057871014 - Aaltje Bartlema (-1923)  
1070373015 - Geertje van der Werf (1888-1983)
- Sjoerd Walda (1883-1959)
 
1091871016 - Auke Jellema (1910-2005)
- Trijntje Neeltje Zijlstra (1908-1960)
- Martje van der Rijt (1914-2000)
 
1140740017 - Jantje Tetty Kruisenga (1995-2003)  
1156660018 - Jelmer van der Meer (1996-1998)  
1165622019 - Sander (-1995)  
1179770020 - D. Rienstra (1862-1930)
- Th. van der Laan (1856-1932)
- Froukje Anna Halma (1938-1994)
 
1183080021 - Fokje de Jong (1897-1963)
- Pieter van der Laan (1896-1974)
 
1183812022 - Gooitske de Jong (1879-1961)
- Jan Bruinsma (1877-1964)
- Jan Bruinsma (1932-2008)
 
1183819023 - Bauke Bosma (1883-1976)
- Akke Hofstra (1897-1994)
 
1184134024 - Tiede Sake Vellenga (1921-1987)
- Aukje Lemstra (1924-2007)
 
1190859025 - Folkert de Schiffart (1951-2009)  
1675131026 - Romke Schaap (1913-1997)
- Anna Schaap (1909-1984)
 
1675137027 - Geartsje Bruinsma (1944-2011)  
1700323028 - Tjible van der Velde (1926-1994)
- Anna van der Meer (1927-2013)
 
1700573029 - Durk Walinga (1897-1958)
- Durkje Baarda (1901-1982)
 
1700920030 - Tinie v.d. Wijk (1969-1970)  
1702480031 - Gerbrig Walsweer (1904-1996)
- Jacob Walsweer (1873-1951)
- Geertje Wagenmakers (1875-1941)
- Ids van Gunst (1906-1999)
 
1703228032 - Jelle IJmtes Sijbrandij (1921-2001)
- Trijntje Zijlstra (1925-2006)
 
1704102033 - Sijbren Poelman 
1704440034 - Aukje Kleefstra
- Tjidze Volberda
 
1705380035 - Fokke Bruinsma (1906-1973)
- Gerbrig Schaap (1905-1990)
 
1705383036 - Hiltje Broersma (1905-2007)
- Fedde Bloemhof (1903-1968)
 
1705416037 - Hendrik Bleeker (1912-1992)
- Minke Wiersma (1917-1999)
 
1705430038 - Thomas de Boer (1910-1976)
- Wiebrig van der Zee (1904-1983)
 
1705433039 - Sijbren Kroles (1888-1961)
- Tjitske Gouma (1890-1981)
 
1705490040 - Klaske Buis (1934-2004)
- Sjerp Sietsma
 
1706275041 - Johannes A. Knossen (1870-1931)
- Jeltje Krol (1879-1979)
- Jiskje Knossen (1916-2004)
 
1706282042 - Hiltje Dijkstra (1922-2013)
- Jacob van der Zee (1923-1989)
 
1707555043 - Steffen H. Elgersma (1861-1920)
- Tjitsche Lijcklama Nijeholt (1863-1942)
 
1707708044 - Bethus Sijpersma (1948-1949)  
1707791045 - Pieter Dijkstra (1890-1965)
- Grietje Postma (1891-1972)
 
1709394046 - Tine Dijkstra
- Eelkje Sijbranda (1896-1980)
- Cornelis Dijkstra (1895-1972)
 
1709599047 - Zeilstra (-)
- Zeilstra (-)
 
1710084048 - Bob van Maaren (1927-1992)  
1710270049 - Keimpe Bloemhof (1876-1956)
- Klaaske Talsma (1876-1958)
- Cornelis (Cor) Bloemhof
 
1711016050 - Wouter Drijfhout (1923-1995)
- Steffen Elgersma (1922-1926)
- Tjitske Elgersma (1921-1996)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact