Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats
Adres:Dorpsstraat Dongjum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1348202001 - Gerlof Jan Koopmans (1958-1977)  
1348205002 - Cornelia Hiemstra (1927-1993)
- Jan Gerlofs Koopmans (1905-1969)
 
1348209003 - Gerrit v.d. Ploeg (1906-1968)
- Pietertje Wierda (1907-1998)
 
1348213004 - Rinze Bierma (1884-1967)
- Jorrit J. Bierma (1914-2000)
- Sijmontje Bouma (1885-1965)
 
1348215005 - Pietje Terpstra (1875-1970)
- Seerp Anema (1908-1937)
 
1348219006 - Jantje Anema (1895-1895)
- Ane Seerps Anema (1869-1922)
 
1348558007 - Jantsje Gjaltema (1931-2016)
- Jan Plantinga (1928-2006)
 
1348562008 - Jan Tuinstra (1891-1965)
- Grietje Sijtsma (1892-1983)
 
1348565009 - Jan Gjaltema (1898-1987)
- Grietje Schiphof (1903-1973)
 
1348569010 - Corrie Tijssen (1931-2016)
- Hendrik Gjaltema (1925-2008)
 
1348689011 - Sergio Daraji (2006-2006)
- Na´ma Daraji (1971-2010)
 
1348572012 - Joukje Ploeg (1947-1952)  
1348574013 - Tjeerdtje Sijbesma (1918-2016)
- Kaatje de Vries (1890-1953)
- Gauke Sijbesma (1888-1972)
 
1348693014 - Sieger Visser (1915-1918)
- Luutske Siderius (1874-1915)
- Gerrit C. Visser (1876-1966)
- Cornelis Visser (1901-1921)
- Maartje Bouma (1880-1954)
 
1348694015 - Jasper L. de Boer (1880-1961)
- Grietje Bakker (1882-1961)
 
1348886016 - Saakje de Boer (1919-2005)
- Hitje de Boer (1914-1997)
- Andries Nederhoed (1917-1985)
 
1348889017 - Sietske J. Viersen (1849-1925)
- Eeltje Cor. Kooistra (-1879)
- Jan B. Bakker (1840-1890)
 
1348894018 - Jan Schat (1907-1945)
- Sietske de Boer (1911-1985)
 
1348896019 - Fokke Hermanus Ozinga (1851-1936)
- Trijntje Gerloes Terpstra (1853-1929)
 
1348897020 - Hidde Hoekstra (1900-1980)
- Willemke Pols (1902-1984)
 
1348899021 - Baukje K. Dijkstra (1900-1979)
- Fokke G. Terpstra (1901-1989)
 
1349360022 - Renske Jans Boomsma (1877-1954)  
1349361023 - Gerlof Fokkes Terpstra (1876-1940)  
1349362024 - Jan Scheltes (-1792)  
1349363025 - W. Jans Janzen (1781-1857)  
1349364026 - Hitje Willems Terpstra (1871-1885)  
1349365027 - Willem Gerlof Terpstra (1839-1890)  
1349366028 - Baukje Rinzes Mulder (1838-1910)  
1349367029 - Tietje Willems Terpstra (1862-1936)  
1349535030 - Paulus Ennema (1914-2005)
- Anne Ennema (1912-1989)
 
1349539031 - Jetske Ennema (1910-1967)  
1349543032 - Tjerk Joh. Ennema (1871-1955)
- Aaltje Miedema (1878-1956)
 
1349548033 - Anne Ennema (1908-1933)  
1349552034 - Douwe Nadema (1945-2013)  
1349554035 - Klaasje Siderius (1868-1952)  
1349582036 - Durk Tuinstra (1894-1982)  
1350140037 - Berber Terluin (1896-1938)
- Sietske Terpstra (1915-1996)
 
1350141038 - Ingeborg Kooistra (-)
- Hien Kooistra (-1985)
- Janke Kooistra (-1985)
- Hein Kooistra (1955-1987)
 
1350144039 - Ina Hiemstra (1956-1983)  
1350145040 - Tjaltje Buma (1894-1971)  
1350147041 - Elisabeth van der Weg (1901-1996)
- Ynske K. Norder (1903-1964)
 
1350149042 - Trijntje Ringia (1864-1954)
- Tjerk Haagsma (1865-1948)
 
1350152043 - Gerrit Hiemstra (1891-1960)  
1350153044 - Annie Hiemstra (1925-1968)  
1350155045 - Klaas Twerda (1953-2010)  
1350156046 - Grietje Visser (1916-1987)
- Durk Boomsma (1954-2015)
- IJnse Boomsma (1915-1998)
 
1350157047 - Dirk Dijkstra (1903-1969)
- Annigje Breuker (1915-2004)
 
1350449048 - Gijsje van Eck (1893-1969)
- Dirk van der Veer (1892-1973)
 
1350450049 - Sikke (-)
- Joukje de Vries (-)
Namen niet te lezen. 
1350452050 - Tjitske Oosterburg (1931-1990)
- Lammert Lettinga (1926-2003)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact