Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:NH Kerk Begraafplaats Ferwoude
Adres:Buren 2 8761 PC Ferwoude

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1960881 - J. Visser (-)  
1432005NR-0001 - Klaas Bokma (1901-1962)
- Aagje de Witte (1899-1978)
 
1432007NR-0002 - Sjutke Bokma (1933-1990)  
1455506NR-0003 - Alida Cornelia Fortgens (1915-2008)  
1455511NR-0004 - Sytze Roelof Ybema (1911-1994)  
1455515NR-0005 - Pieter Bonné (-1969)  
1455519NR-0006 - Jelle van der Veen (1935-1993)
- Janke Jouwstra (1908-1995)
- Klaas Foppe van der Veen (1905-1974)
 
1455521NR-0006a - Sjirk van der Veen (1939-2016)  
1455523NR-0007 - Berend van der Veen (1913-1947)  
1455698NR-0008 - Yeb Haagsma (1913-1991)  
1455701NR-0009 - Siebe Douwes Bokma (1868-1938)
- Sjutke Kooijstra (1872-1954)
 
1455703NR-0009a - Jan Siebes Bokma (1909-1986)
- Anna Haagsma (1910-1986)
 
1455707NR-0010 - J.S. Haagsma (1827-1854) Gelijk de Landman 't gras met zijne zeis komt vellen
Zo sneed de zeis des doods,in bloei mijn leven af
Lies stervling onverwijld, leer vroeg uw dagen tellen
Zij gaan als rook voorbij,de wieg grenst aan het graf
Storm had de middagzon mijn levenspad beschenen
Of de Almagt riep mij op naar hooge ruimer sfeer
Mijne afreis moge een bron en droom………..doen weenen
Aan de overzij van 't graf,brengt Christus mij haar weer 
1455722NR-0011 - IJnschje Siebes Haagsma (1831-1900)
- Sijbe Jetses Haagsma (1793-1864)
- Jan Douwes Bokma (1869-1943)
 
1456394NR-0012 - Eelkjen Siebes Haagsma (1838-1892)
- Douwe Jans Bokma (1826-1920)
- Hijlkjen IJnses Sterkenburgh (1799-1851)


Douwe Jans Bokma was w.v.IJnskje Siebes Haagsma 
1456398NR-0013 - Jetze Boukes van de Haan (1871-1944)  
1456400NR-0014 - Roelof J. IJbema (1875-1942)  
1456401NR-0015 - Dirkje Roelofs Bijlsma (1853-1937)  
1456402NR-0016 - Sietze Jans IJbema (1852-1927)  
1456404NR-0017 - Sjoerd IJbema (1880-1963)
- Aaltje Dijkstra (1889-1938)
 
1456407NR-0017a - Sophia Arnoldussen (1916-2014)
- Jan Sjoerd IJbema (1920-2011)
 
1456409NR-0018 - Aafke Ybema (1882-1972)  
1456411NR-0019 - Grietje Bakker (1906-1994)
- Broer Adema (1906-1995)
 
1456413NR-0020 - Trijntje D. Bakker (1898-1948)  
1457950NR-0021 - Durk Bakker (1870-1932)
- Lijckeltje Haitsma (1869-1944)
 
1457953NR-0022 - Marij Venema (1902-2001)
- Klaas Bakker (1903-1984)
 
1457955NR-0023 - Jantje Bakker (1910-1996)  
1457958NR-0024 - H. Sikkes (1897-1974)
- H.N.H.K. de Jong (1894-1972)
 
1457959NR-0025 - Tjamke de Witte (1898-1984)
- Joukje van der Baan (1899-1976)
 
1457960NR-0026 - Sietske Gerrits van der Meer (1854-1908)
- Gerlof Tjeerd Wiersma (1850-1877)
 
1458079NR-0027 - Woltje de Witte (1903-1943)
- Hylke Schrale (1903-1990)
 
1458082NR-0028 - Douwe van der Meer (1862-1951)
- Saapke Tilstra (1863-1934)
 
1458083NR-0029 - Rients Bakker (1907-1991)
- Geertje Smid (1908-1990)
 
1458084NR-0030 - Klaas Haitsma (1865-1954)
- Folkertje W. de Jong (1866-1941)
 
1458085NR-0031 - Douwe K. Tilstra (1860-1934)
- Rinske IJdema (1879-1958)
 
1458086NR-0032 - Siemen G. van der Wal (1863-1912)  
1458087NR-0033 - Jantje van der Wal (1900-1901)
- Aaltje Algera (1870-1956)
- Sietze Bouwe van der Wal (1896-1900)
 
1458088NR-0033a - Sietze Bouwe van der Wal (1904-1986)  
1458089NR-0034 - Ytje de Witte (1888-1973)
- Jacob B. Dijkstra (1879-1941)
 
1458090NR-0034a - Sietske Dijkstra (1913-1997)  
1458091NR-0035 - Tjamke Sijtzes de Witte (1892-1900)  
1459191NR-0036 - Sijtze Tj. de Witte (1863-1945)
- Woltje S. van der Meer (1833-1897)
- Sjerp S. de Witte (1894-1972)
- Tjamke S. de Witte (1830-1917)
- Sijtze Sjerps de Witte (1924-2008)
- Marijke Schotanus (1899-1977)
- Mintje Wijnia (1930-2016)
- Sijtske Sj. Jansen (1866-1930)
 
1459198NR-0037 - Fogeltje Kikstra (1904-1952)
- Anne van der Weij (1909-1987)
 
1459200NR-0038 - Harmen Feenstra (1941-1952)  
1459201NR-0039 - Elizabeth Geertruida Jans Slot (1859-1928)  
1459203NR-0040 - Ate Haagsma (1907-1978)
- Trijntje de Boer (1905-1978)
 
1466972NR-0041 - Joukjen de Witte (1942-1943)  
1466973NR-0042 - Hendrik de Witte (1899-1987)
- Joukjen Rusticus (1900-1988)
 
1466974NR-0043 - Sjoerd Sterkenburgh (1910-1993)
- Aaltje Schilstra (1920-2014)
 
1466976NR-0044 - IJnze Sj. Sterkenburgh (1860-1929)
- Grietje Obes Postma (1832-1872)
Grietje Obes Postma was e.v.Sjoerd Y.Sterkenburgh
IJnze Sj.Sterkenburgh was w.v.Elizabeth Geertruida Slot 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies